Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Nielegalnie uzyskali miliony z „tarczy finansowej”

Data publikacji 28.11.2022

Policjanci Wydziału dw. z Korupcją KWP w Bydgoszczy rozpracowali grupę przestępczą, która nielegalnie uzyskała milionowe wsparcie z tzw. Tarczy Finansowej, stworzonej na mocy ustawy o szczególnych rozwiązaniach w związku z pandemią COVID-19. Wspólne działania policji i CBA pozwoliły na zatrzymanie pięciu mieszkańców Warszawy i okolic. Prokurator z Prokuratury Regionalnej w Gdańsku wnioskował o aresztowanie.

Na trop mechanizmu przestępczego ułatwiającego uzyskanie pieniędzy z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych w ramach tzw. Tarczy Finansowej, wpadli policjanci Wydziału dw. z Korupcją KWP w Bydgoszczy.

Na początkowym etapie, ich działania pozwoliły na ustalenie dwóch firm z Bydgoszczy i Torunia, których przedstawiciele przedłożyli w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Toruniu nieprawdziwą dokumentacje w celu uzyskania wsparcia na ochronę miejsc pracy. Jak ustalili funkcjonariusze, podmioty te nie spełniały warunków do uzyskania pomocy, a wskazane we wnioskach o dofinansowanie dane dot. uzyskiwanych przychodów, zatrudnionych osób, a nawet miejsc prowadzonej działalności gospodarczej, okazały się fikcyjne.

Dalsza praca policjantów pozwoliła dowieść, że na terenie całego kraju te same osoby, działając w taki sam sposób, uzyskały kolejne dofinansowania na kilkadziesiąt innych podmiotów. Materiał dowodowy zgromadzony w śledztwie nadzorowanym przez Prokuraturę Okręgową w Bydgoszczy, a z czasem przez Prokuraturę Regionalną w Gdańsku, pozwolił na ustalenie członków grupy przestępczej, jej twórcę i pomysłodawcę oraz ról, jakie w niej pełniły poszczególne osoby.

Z uwagi na charakter sprawy oraz zasięg, w działania włączyli się funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego Delegatury w Gdańsku, którzy równolegle prowadzili swoje czynności w tej samej, jak się okazało, sprawie.

Zatrzymania zaplanowano i przeprowadzono wspólnie we wtorek (22.11) na terenie Warszawy i okolic. Zatrzymano pięć osób, w tym pomysłodawcę procederu.

Wszyscy usłyszeli zarzuty udziału w zorganizowanej grupie mającej na celu popełnianie przestępstw przeciwko obrotowi gospodarczemu poprzez doprowadzenie do niekorzystnego rozporządzenia mieniem instytucji rządowych i samorządowych w okresie od grudnia 2020 r. do października 2021 roku, w celu nienależnego przyznania świadczeń w kwocie ponad 1,9 mln złotych na szkodę Skarbu Państwa.

Funkcjonariusze przeszukali miejsca zamieszkania, pojazdy oraz siedziby firm, gdzie zabezpieczono mającą wartość dowodową dokumentację. Dokonali też tymczasowego zajęcia mienia od podejrzanych, w tym: samochodu osobowego oraz czterech łodzi rekreacyjnych, a na ich kontach bankowych założono blokady.

Do sądu w Gdańsku wpłynął wniosek prokuratora o tymczasowe aresztowanie pomysłodawcy przestępczego procederu, który dodatkowo usłyszał zarzut kierowania zorganizowaną grupą przestępczą. Mężczyzna trafił do aresztu na 3 miesiące.

Z posiadanych przez śledczych informacji wynika, że osoby zatrudniane rzekomo w firmach, za które nawet odprowadzano składki ZUS czy podpisywano listy płac, nie wiedziały o ich zatrudnieniu. Straty Skarbu Państwa mogą przekroczyć kwotę 7 mln złotych.
 

 

 

Powrót na górę strony