Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Biegły Laboratorium Kryminalistycznego KWP w Szczecinie nagrodzony w konkursie Polskiego Towarzystwa Kryminalistycznego

Data publikacji 28.11.2022

W dniu 23 listopada 2022 r. w auli Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie odbyła się uroczystość ogłoszenia wyników XXIII Edycji Konkursu im. Prof. Tadeusza Hanauska na Pracę Roku z Dziedziny Kryminalistyki, w trakcie której Jury Konkursu ogłosiło wyniki konkursu. W gronie laureatów XXIII Edycji Konkursu znalazł się biegły daktyloskopii LK KWP w Szczecinie kom. Maciej Fabiszak.

Praca rekomendowana do konkursu przez Naczelnika Laboratorium Kryminalistycznego KWP w Szczecinie mł. insp. Tomasza Imielę została nagrodzona w kategorii artykułów
i publikacji za pracę pt. „Cyanoacrylate Fuming and White Powder Suspension Together in One Sequence for Nonporous Surfaces” opublikowaną w naukowym czasopiśmie „Journal of Forensic Identification” wydawanym przez międzynarodowe stowarzyszenie International Assocation for Identification (IAI).
W uroczystości wzięli udział laureaci konkursu, przedstawiciele Polskiego Towarzystwa Kryminalistycznego, w tym dr hab. prof. UR Mieczysław Goc – Prezes Zarządu PTK, prof. dr hab. Tadeusz Tomaszewski, przewodniczący Rady Naukowej PTK, dyrekcja Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji w Warszawie, w tym Pani Dyrektor insp. dr n. o zdr. Aneta Pawlińska, przedstawiciele Instytutu Ekspertyz Sądowych oraz uczelni wyższych m.in. z Warszawy, Białegostoku, Wrocławia, Torunia, Olsztyna i Rzeszowa.
Ww. publikacja jest uwieńczeniem czteroletnich badań prowadzonych w Laboratorium Kryminalistycznym KWP w Szczecinie dotyczących wykorzystania zawiesiny proszkowej Wet Powder White w procesie ujawniania śladów linii papilarnych na podłożach niechłonnych. Opisane w publikacji nowatorskie rozwiązanie, dotychczas nie stosowane w praktyce daktyloskopijnej jest skuteczne, przynosi doskonałe rezultaty i w sposób znaczący podnosi efektywność procesu wizualizacji śladów linii papilarnych.     
Polskie Towarzystwo Kryminalistyczne od 1999 r. corocznie organizuje konkurs na pracę roku z dziedziny kryminalistyki. Celem konkursu jest popularyzacja kryminalistyki oraz przegląd jej najnowszych osiągnięć. Do konkursu mogą być zgłaszane prace habilitacyjne, rozprawy doktorskie, prace magisterskie, dyplomowe oraz publikacje z dziedziny kryminalistyki. Przyznana nagroda potwierdza wysoki poziom merytoryczny pracy,
a publikacja w międzynarodowym periodyku stanowi doskonałą formę promocji polskiej kryminalistyki na arenie międzynarodowej.  

Labolatorium Kryminalistyczne KWP w Szczecinie

  • Biegły Laboratorium Kryminalistycznego KWP w Szczecinie nagrodzony w konkursie Polskiego Towarzystwa Kryminalistycznego
  • Biegły Laboratorium Kryminalistycznego KWP w Szczecinie nagrodzony w konkursie Polskiego Towarzystwa Kryminalistycznego
  • przekazanie wyróżnienia w konkursie Polskiego Towarzystwa Kryminalistycznego
  • Rozstrzygnięcie konkursu Polskiego Towarzystwa Kryminalistycznego
  • dyplom dla kom. Macieja Fabiszaka
Powrót na górę strony