Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Na Dolnym Śląsku powstaną kolejne policyjne posterunki realizowane w formie budownictwa modułowego 3D

Data publikacji 29.11.2022

To właśnie na Dolnym Śląsku, w 2021 roku w Prochowicach, powstał pionierski na skalę Polski policyjny obiekt zrealizowany w formie budownictwa modułowego 3D, który doskonale sprawdził się jako nowoczesny i niezwykle funkcjonalny obiekt. Dlatego w ramach programu modernizacji Policji planowane są już kolejne budynki w tworzone tej samej technologii. I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu insp. Robert Frąckowiak spotkał się z przedstawicielem firmy SOLSTAR HOMES Sp. z o.o. i podpisane zostały umowy, na mocy których zostaną wybudowane dwa nowe obiekty policyjne. Posterunek Policji w Krośnicach na terenie powiatu milickiego oraz Posterunek Policji w Grębocicach na terenie powiatu polkowickiego, będą kolejnymi jednostkami realizowanymi w formie budownictwa modułowego.

W minionym tygodniu w siedzibie Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu, odbyło się spotkanie związane z podpisaniem umów na budowę nowych posterunków Policji w Krośnicach w powiecie milickim oraz w Grębocicach na terenie powiatu polkowickiego. Dolnośląską Policję reprezentował I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu insp. Robert Frąckowiak, który nadzoruje pion logistyczny, a wykonawcę Pan Marcin Starszak – Prezes SOLSTAR HOMES Sp. z o.o.

Prace koncepcyjne nad obiema inwestycjami realizowane są przez pracowników Wydziału Inwestycji i Remontów KWP we Wrocławiu wspólnie z Wydziałem Koordynacji Inwestycji i Gospodarki Nieruchomościami z Biura Logistyki Komendy Głównej Policji, a zakładają one budowę nowych posterunków zgodnych z przepisami i wytycznymi określonymi w „Standardach technicznych, funkcjonalnych i użytkowych obowiązujących w obiektach służbowych Policji”. Aranżacja zabudowy posterunków umożliwi dogodny dojazd samochodem, jak również wykonanie parkingów dla interesantów oraz pojazdów służbowych. W każdym z nowych policyjnych obiektów służbę będzie pełnić ośmiu policjantów.   

Zamierzenia budowlane zaplanowane w technologii budownictwa modułowego 3D są kolejnymi inwestycjami realizowanymi na bazie doświadczeń zdobytych podczas budowy pierwszego w Polsce policyjnego obiektu, który powstał w 2021 roku na terenie województwa dolnośląskiego,  Posterunku Policji w Prochowicach, w powiecie legnickim.

Obie umowy realizowane są w systemie ,,Zaprojektuj i wybuduj’’, a opiewają na kwotę 3 986 345   i 4 055 271,85 zł z terminami realizacji inwestycji do 12 i 10 miesięcy od dnia ich podpisania.

Nowe posterunki Policji zostaną oddane do użytkowania w II połowie 2023 roku, a mieścić się będą we wsi Krośnice oraz Grębocice. W czerwcu tego roku lokalne samorządy przekazały działki budowlane z przeznaczeniem bezpośrednio pod te inwestycje.

(KWP we Wrocławiu / mw)

  • I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu insp. Robert Frąckowiak i Pan Marcin Starszak – Prezes SOLSTAR HOMES Sp. z o.o. podpisują umowy
  • I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu insp. Robert Frąckowiak i Pan Marcin Starszak – Prezes SOLSTAR HOMES Sp. z o.o. podpisują umowy
  • I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu insp. Robert Frąckowiak i Pan Marcin Starszak – Prezes SOLSTAR HOMES Sp. z o.o. stoją z podpisanymi umowami ściskając sobie dłonie
Powrót na górę strony