Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Zmiany kadrowe w jednostkach dolnośląskiego garnizonu Policji

Data publikacji 29.11.2022

Dziś, 29 listopada, odbyło się spotkanie służbowe, podczas którego Komendant Wojewódzki Policji we Wrocławiu nadinsp. Dariusz Wesołowski, wręczył rozkazy oficerom obejmującym nowe stanowiska w strukturach kierowniczych dolnośląskiego garnizonu Policji.

Komendant Wojewódzki Policji we Wrocławiu wręczył rozkaz personalny nadkom. Tomaszowi Kopcie, który od 1 grudnia obejmie stanowisko Naczelnika Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji. Nadkom. Kopta dotychczas również zajmował się kwestiami bezpieczeństwa  na drogach, jako Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego w Komendzie Miejskiej Policji w Legnicy.

Nowe wyzwania stoją także przed podkom. Dariuszem Ślęzakiem, który z początkiem przyszłego miesiąca został powołany na stanowisko I Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Lubaniu. Ten doświadczony funkcjonariusz przez kilka ostatnich miesięcy pełnił obowiązki I Zastępcy wspomnianej jednostki, natomiast wcześniej swoją służbę związał z Komendą Wojewódzką Policji we Wrocławiu.

Zmiany nastąpiły również w Komendzie Powiatowej Policji w Kamiennej Górze. Komendant Wojewódzki Policji we Wrocławiu zwolnił z pełnienia obowiązków komendanta jednostki w Kamiennej Górze dotychczasowego I Zastępcę, który w ostatnim czasie zastępował dowódcę tej komendy. Natomiast od 1 grudnia obowiązki Komendanta Powiatowego Policji w Kamiennej Górze pełnić będzie mł. insp. Adam Pilch, który do tej pory służył na stanowisku I Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Świdnicy.

W związku z tym do jednostki w Świdnicy na wspomniane wcześniej stanowisko został skierowany mł. insp. Przemysław Siwiak, I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Jaworze. Natomiast jego obowiązki przejmie Zastępca Naczelnika Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu nadkom. Sylwester Rudziec.

W krótkim przemówieniu Komendant Wojewódzki Policji we Wrocławiu nadinsp. Dariusz Wesołowski pogratulował funkcjonariuszom objęcia nowych stanowisk i życzył powodzenia w realizacji zadań, które teraz będą na nich spoczywać. Komendant podkreślił, że każdy z nich ma odpowiednie doświadczenie i wie, że poradzą sobie w tej niełatwej służbie na stanowiskach kierowniczych w komórkach Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu oraz Komendach Powiatowych Policji garnizonu dolnośląskiego. Swoje słowa do uczestników spotkania skierował również Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu insp. Paweł Barski, który także pogratulował funkcjonariuszom i życzył powodzenia w pracy na tych niezwykle ważnych funkcjach.

mł. asp. Krzysztof Marcjan
Sekcja Prasowa KWP we Wrocławiu

  • Mianowanie nowych komendantów w Garnizonie Dolnośląskim w sali sztabowej KWP we Wrocławiu
  • Mianowanie nowych komendantów w Garnizonie Dolnośląskim w sali sztabowej KWP we Wrocławiu
  • Mianowanie nowych komendantów w Garnizonie Dolnośląskim w sali sztabowej KWP we Wrocławiu
  • Mianowanie nowych komendantów w Garnizonie Dolnośląskim w sali sztabowej KWP we Wrocławiu
  • Mianowanie nowych komendantów w Garnizonie Dolnośląskim w sali sztabowej KWP we Wrocławiu
  • Mianowanie nowych komendantów w Garnizonie Dolnośląskim w sali sztabowej KWP we Wrocławiu
  • Mianowanie nowych komendantów w Garnizonie Dolnośląskim w sali sztabowej KWP we Wrocławiu
  • Mianowanie nowych komendantów w Garnizonie Dolnośląskim w sali sztabowej KWP we Wrocławiu
  • Uroczystość mianowania
Powrót na górę strony