Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Spotkanie w KGP z attaché ambasady USA ds. bezpieczeństwa i Policji

Data publikacji 02.12.2022

W Komendzie Głównej Policji odbyło się dzisiaj spotkanie attaché ds. bezpieczeństwa i Policji Pana Georga A. Semetsidis z Regionalnego Biura Bezpieczeństwa Ambasady USA z Zastępcą Komendanta Głównego Policji nadinsp. Romanem Kusterem.

Głównym celem spotkania z Nowym Attache ds. Bezpieczeństwa i Policji, w którym uczestniczył również Komendant Stołeczny Policji nadinsp. Paweł Dzierżak, Dowódca Centralnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji "BOA" nadinsp. Dariusz Zięba, Dyrektor Głównego Sztabu Policji Komendy Głównej Policji insp. Adam Kachel i Dyrektor Biura Ruchu Drogowego insp. Piotr Owsiewski, była kontynuacja wymiany doświadczeń, pogłębianie prowadzonej współpracy Polski i USA a także doskonalenie procedur współdziałania.

Omówiono m.in. wzmocnienie roboczych kontaktów pomiędzy polską Policją a Regionalnym Biurem Bezpieczeństwa Ambasady USA w Polsce, w tym również możliwości bliskiej współpracy CPKP "BOA" z Regionalnym Biurem Bezpieczeństwa i jego komponentem US Marine Corps, w zakresie treningów i ćwiczeń.

W ramach prowadzonego współdziałania ze stroną amerykańską oraz wymiany doświadczeń poruszone zostały także kwestie zabezpieczenia prewencyjnego wydarzeń związanych z aktywnością Ambasadora USA na terenie całego kraju, w związku z jego funkcją, a także wzmocnienie kontaktów Komendy Stołecznej Policji z Regionalnym Biurem Bezpieczeństwa w zakresie zabezpieczenia corocznych regularnych wydarzeń reprezentacyjnych organizowanych przez Ambasadę, jak też innych wydarzeń związanych z aktywnością Ambasadora USA w Warszawie, w związku z jego funkcją.

Kontynuacja bilateralnej współpracy będzie pomocnym elementem utrzymania wysokiego poziomu świadomości o aktualnych zagrożeniach oraz kierunku rozwoju współpracy służb odpowiedzialnych za zapewnienie bezpieczeństwa państwa.

(mw BKS KGP / zdjęcia: Jacek Herok Gazeta Policyjna)

  • oficer Policji ściska dłoń mężczyźnie w marynarce, obok w drzwiach widać wchodzących do pomieszczenia dwóch oficerów Policji
  • trzej mężczyźni w garniturach rozmawiają z mężczyzną w moro
  • siedzący za stołami mężczyźni biorący udział w spotkaniu. Z lewej stoi mężczyzna w garniturze, obok siedzi pięciu umundurowanych oficerów Policji. Na przeciwko nich za stołem siedzą dwaj mężczyźni w garniturach
  • widok na plecy dwóch mężczyzn w garniturach siedzących za stołem i znajdujących się na przeciwko nich mężczyzn biorących udział w spotkaniu. Z lewej stoi mężczyzna w garniturze, obok siedzi pięciu umundurowanych oficerów Policji
  • zdjęcie zbiorowe uczestników spotkania, od lewej mężczyzna w moro, dalej dwaj umundurowani oficerowie, dwaj mężczyźni w marynarkach i kolejni dwaj umundurowani oficerowie
Powrót na górę strony