Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Już niebawem na Dolnym śląsku powstaną kolejne policyjne obiekty

Data publikacji 02.12.2022

Już w przyszłym roku w powiecie karkonoskim powstaną dwa nowe policyjne obiekty. Podpisane zostały bowiem umowy, na mocy których zostanie wybudowany Posterunek Policji w Podgórzynie i Posterunek Policji w Janowicach Wielkich. Swoje podpisy pod umową złożyli reprezentujący Policję dolnośląską I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu insp. Robert Frąckowiak oraz z ramienia wykonawcy Prezes firmy SOLSTAR HOMES Sp. z o.o. Wspomniane posterunki to dwie z siedmiu inwestycji, które realizowane będą w formie budownictwa modułowego i w roku 2023 zostaną oddane do użytku policjantom dolnośląskiego garnizonu. Z pewnością będą one miały znaczący wpływ na poprawę poczucia bezpieczeństwa mieszkańców powiatu karkonoskiego i ułatwią im kontakt z lokalnymi stróżami prawa.

Za nami kolejne niezwykle ważne z punktu widzenia bezpieczeństwa mieszkańców Dolnego Śląska spotkanie, do którego doszło w siedzibie dolnośląskiej komendy wojewódzkiej. I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu insp. Robert Frąckowiak spotkał się bowiem z Prezesem firmy SOLSTAR HOMES Sp. z o.o., aby podpisać umowy, na mocy których w powiecie karkonoskim zostaną wybudowane dwa nowe policyjne obiekty.

Mowa o Posterunkach Policji w Podgórzynie i Janowicach Wielkich, które są kolejnymi obiektami realizowanymi w formie budownictwa modułowego 3D na terenie Dolnego Śląska. Warto wspomnieć, że są to dwie z siedmiu inwestycji, które w roku 2023 zostaną oddane do użytku, a budowane będą w tej innowacyjnej i sprawdzonej już przez dolnośląskich policjantów technologii. Pierwszy obiekt 3d powstał w 2021 roku na terenie Prochowic w powiecie legnickim, a teraz na bazie tej dobrej i funkcjonalnej inwestycji, budowane są kolejne tego typu obiekty.

Prace koncepcyjne nad inwestycjami w Podgórzynie i Janowicach Wielkich realizowane były przez pracowników Wydziału Inwestycji i Remontów KWP we Wrocławiu. Zakładały one budowę nowych posterunków zgodnie z przepisami i wytycznymi określonymi w „Standardach technicznych, funkcjonalnych i użytkowych obowiązujących w obiektach służbowych Policji”. Aranżacja zabudowy posterunków w dwóch miejscowościach powiatu karkonoskiego umożliwi dogodny dojazd samochodem, jak również wykonanie parkingów dla interesantów oraz pojazdów służbowych.

Założenia projektowe nowych posterunków obejmują, w przypadku obu inwestycji, zagospodarowanie terenu oraz budowę dwóch parterowych budynków z przeznaczeniem na funkcję budynku administracyjnego i garażu z pomieszczeniem technicznym. Służbę w każdym z nowych policyjnych obiektów pełnić będzie 8 funkcjonariuszy.

Realizacja tego typu inwestycji na terenie Dolnego Śląska, nie byłaby możliwa, gdyby nie zaangażowanie oraz wsparcie Wydziału Koordynacji Inwestycji i Gospodarki Nieruchomościami Biura Logistyki Komendy Głównej Policji.

Łączna wartość przedsięwzięcia, realizowanego w systemie ,,Zaprojektuj i wybuduj’’, opiewa na kwotę 8 697 690,24 złotych, z czego 300 tysięcy złotych na inwestycję w Podgórzynie przekaże tamtejsza gmina, natomiast powstanie obiektu w Janowicach Wielkich kwotą 250 tysięcy złotych dofinansuje gmina Janowice Wielkie. Pozostałe środki na budowę nowych policyjnych posterunków zostaną wydatkowane z budżetu Policji. Termin realizacji tego przedsięwzięcia wynosi 12 miesięcy od podpisania umów.

Są to dwie niezmiernie ważne inwestycje zarówno dla mieszkańców powiatu karkonoskiego, jak i dla samych policjantów oraz pracowników, którzy będą pełnić służbę w nowo powstałych obiektach. Niejednokrotnie bowiem możliwość szybkiego i osobistego kontaktu z policjantem, zwłaszcza w mniejszych miejscowościach, przynosi konkretne efekty dla samego mieszkańca, a także przekłada się na ilość wykrytych przestępstw oraz zatrzymanych sprawców. 

(KWP we Wrocławiu / mw)

  • I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu insp. Robert Frąckowiak oraz Prezes firmy SOLSTAR HOMES Sp. z o.o. podczas podpisania umów dotyczącej budowy nowych posterunków
  • I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu insp. Robert Frąckowiak oraz Prezes firmy SOLSTAR HOMES Sp. z o.o. podczas podpisania umów dotyczącej budowy nowych posterunków
  • I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu insp. Robert Frąckowiak oraz Prezes firmy SOLSTAR HOMES Sp. z o.o. ściskają sobie dłonie
Powrót na górę strony