Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Delegacja polskiej Policji oraz Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych w Jednostce Specjalnej Polskiej Policji w Kosowie

Data publikacji 06.12.2022

W dniu 5 grudnia 2022 r. Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Roman Kuster przewodniczył delegacji Policji podczas wspólnej wizyty z przedstawicielami Parlamentarnej Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych w Jednostce Specjalnej Polskiej Policji (JSPP) w Kosowie.

Wspomniana wizyta stanowiła okazję do omówienia realizowanych przez jednostkę zadań, podsumowania dotychczasowych przedsięwzięć oraz przeglądu sprzętu i pojazdów używanych przez policjantów w trakcie służby. Delegaci odwiedzili siedzibę Misji Unii Europejskiej w zakresie praworządności w Kosowie (EULEX) w Prisztinie, gdzie spotkali się z jej szefem — panem Lars-Gunnarem Wigemarkiem. Przedstawił on zadania Misji, przybliżył przyczyny konfliktu w regionie oraz wskazał perspektywy kontynuowania misji. Swoją prezentację dotyczącą polskiego komponentu misji EULEX przedstawił również zastępca szefa, insp. Cezary Luba. Delegacja wzięła następnie udział w uroczystym apelu w bazie w Mitrowicy, pokazie taktyki działania z tłumem oraz przeglądzie wyposażenia jednostki.

Podczas uroczystego apelu Zastępca Komendanta Głównego Policji podziękował policjantom za służbę pełnioną z dala od domu, podkreślił znaczenie realizowanej przez polski Kontyngent misji, a także w imieniu Komendanta Głównego Policji złożył funkcjonariuszom oraz ich rodzinom życzenia bożonarodzeniowe i noworoczne.

Zwieńczeniem pobytu była wizyta na moście na rzece Ibar, który łączy północną i południową część Mitrowicy. Jest to miejsce, w którym w 2002 roku podczas zamieszek na tle etnicznym rannych zostało 15 polskich funkcjonariuszy.

Kierownictwo Policji reprezentowali: Komendant Wojewódzki Policji w Lublinie nadinsp. Artur Bielecki, Komendant Wojewódzki Policji w Rzeszowie nadinsp. Dariusz Matusiak, Komendant Wojewódzki Policji w Gorzowie Wielkopolskim nadinsp. Jarosław Pasterski, Pierwszy Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Bydgoszczy, insp. Mirosław Elszkowski, Komendant Szkoły Policji w Słupsku insp. Piotr Cekała, Zastępca Dyrektora Biura Współpracy Międzynarodowej Policji KGP, mł. insp. Iwona Wysocka-Zowczak oraz ks. dr Wojciech Juszczuk, Kapelan Komendy Głównej Policji. Komisje Administracji i Spraw Wewnętrznych reprezentowała grupa posłów, której przewodniczył Wiesław Szczepański.

Polski Kontyngent Policyjny stacjonuje w Kosowie od 2000 roku. Początkowo z ramienia ONZ, a obecnie pod auspicjami Unii Europejskiej w ramach misji w zakresie praworządności EULEX, polscy funkcjonariusze we współpracy z siłami policyjnymi państw Europy czuwają nad zapewnieniem bezpieczeństwa regionu. Polska Policja jest aktywnie zaangażowana w misję EULEX Kosovo, czego wyrazem jest najliczniejsza reprezentacja osobowa, na którą składa się 105 policjantów oraz 3 ekspertów policyjnych pełniących służbę w strukturach Jednostki Specjalnej Polskiej Policji (JSPP). Aktualnie na terenie Kosowa służbę pełni XXXV rotacja JSPP.

(BMWP KGP)

policjanci stoją w szeregach na placu, przed nimi przechodzi Zastępca komendanta Głównego Policji

  • dwaj policjanci z innym mężczyzną, mężczyzna odbiera od policjanta upominek
  • Zastępca Komendanta Głównego policji przemawia stojąc przy mównicy do policjantów siedzących na krzesłach pod namiotem
  • Policjanci stoją na baczność na placu w kilku szeregach
  • policjant stoi na baczność naprzeciwko Zastępcy Komendanta Głównego Policji, w tle Policjanci stoją na baczność na placu w kilku szeregach
  • Zastępcy Komendanta Głównego Policji z innym policjantem gratulują policjantom, w tle Policjanci stoją na baczność na placu w kilku szeregach
  • Zastępca Komendanta Głównego Policji z trzema innymi policjantami idzie ulicą, w tle policjanci
Powrót na górę strony