Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Wigilia z podopiecznymi Fundacji Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach

Data publikacji 12.12.2022

Jak co roku członkowie i podopieczni Fundacji Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach spotkali się na wspólnej Wigilii. W uroczystości wziął udział Komendant Wojewódzki Policji w Białymstoku nadinspektor Robert Szewc oraz Komendant Centralnego Biura Śledczego Policji nadinspektor Paweł Półtorzycki. Były życzenia, łamanie się opłatkiem oraz Święty Mikołaj i prezenty.

W piątek, członkowie i podopieczni Fundacji Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach po raz kolejny spotkali się na wspólnej Wigilii. Tegoroczną uroczystość rozpoczął Komendant Wojewódzki Policji w Białymstoku nadinspektor Robert Szewc, życząc zgromadzonym, aby Święta Bożego Narodzenia były nie tylko czasem spokoju, ale i nadziei. Następnie głos zabrał Komendant Centralnego Biura Śledczego Policji nadinspektor Paweł Półtorzycki oraz Prezes Zarządu Fundacji odszy inspektor w stanie spoczynku Irena Zając, która dołączyła się do życzeń, podsumowując 25 lat działania Fundacji oraz wspominając wcześniejsze spotkania wigilijne. W uroczystości wzięli również udział kapelani podlaskiej Policji.

W dalszej części spotkania, w obecności Świetnego Mikołaja, uczestnicy otrzymali prezenty i upominki. Na zakończenie oficjalnej części uczestnicy spotkania łamali się wigilijnym opłatkiem, życząc sobie spokojnych i radosnych Świąt Bożego Narodzenia, a także szczęśliwego Nowego Roku.

Fundację Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach powołał Komendant Główny Policji w 1997 roku. Jej celem jest pomoc materialna wdowom i dzieciom osieroconym przez policjantów, którzy zginęli w czasie pełnienia służby. Każda śmierć to tragedia osobista i materialna rodzin, które pozbawione zostały opieki, a często jedynych żywicieli. Sytuacja finansowa niektórych rodzin jest bardzo zła. Najczęściej giną młodzi wiekiem i stażem pracy policjanci. Renta przysługująca rodzinie jest zbyt niska, aby zapewnić osieroconej rodzinie utrzymanie. Środki, które Fundacja przeznacza na pomoc wdowom i sierotom, pochodzą ze zbiórek pieniężnych, darowizn oraz odpisów z podatku dochodowego. Na rzecz rodzin w trudnych warunkach materialnych Fundacja przeznacza zapomogi materialne i finansowe oraz stypendia i inną pomoc związaną z edukacją podopiecznych, a także dofinansowuje koszty leczenia i rehabilitacji podopiecznych Fundacji. Ponadto organizuje i dofinansowuje pobyt dzieci i młodzieży na koloniach i obozach. Wyjazdy te pełnią podwójną rolę - z jednej strony dzieci i wdowy nie tylko wypoczywają, ale mają też kontakt z innymi osobami w podobnej sytuacji, dzięki czemu wiedzą, że nie są same. 

W związku ze zbliżającym się okresem rozliczeniowym, zachęcamy Państwa do  przekazywania 1% podatku na rzecz Fundacji Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach, KRS 0000101309. Serdecznie dziękujemy za każdą formę wspierania tej działalności.

 • potkanie wigilijne
 • Spotkanie wigilijne
 • potkanie wigilijne
 • Spotkanie wigilijne
 • Spotkanie wigilijne
 • Spotkanie wigilijne
 • Spotkanie wigilijne
 • Spotkanie wigilijne
 • Spotkanie wigilijne
 • potkanie wigilijne
 • potkanie wigilijne
 • potkanie wigilijne
 • spotkanie wigilijne
 • spotkanie wigilijne
 • potkanie wigilijne
 • potkanie wigilijne
 • spotkanie wigilijne
 • potkanie wigilijne
 • spotkanie wigilijne
 • spotkanie wigilijne
 • spotkanie wigilijne
 • spotkanie wigilijne
 • spotkanie wigilijne
 • spotkanie wigilijne
 • spotkanie wigilijne
 • spotkanie wigilijne
 • spotkanie wigilijne
 • spotkanie wigilijne
 • spotkanie wigilijne
 • spotkanie wigilijne
Powrót na górę strony