Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

25 oskarżonych o udział w grupie przestępczej i wiele oszustw metodą „na policjanta bądź prokuratora”

Data publikacji 13.12.2022

Prokuratura Okręgowa w Łodzi skierowała do Sądu Okręgowego w Łodzi akt oskarżenia przeciwko zatrzymanym przez policję 23 mężczyznom i 2 kobietom. Podejrzanym zarzuca się udział w zorganizowanej grupie przestępczej i oszustwa metodą „na policjanta i prokuratora”. Efektem przestępczej działalności grupy jest wyłudzenie na szkodę, głównie starszych osób mienia o wartości ponad 2 mln 140 tys złotych i próba wyłudzenia pieniędzy w kwocie 170 tys złotych.

Wśród oskarżonych jest 7 obywateli Rosji, pozostali to Polacy. W zależności od przedstawionych zarzutów, oskarżonym grożą kary pozbawienia wolności w wymiarze do lat 12, bądź 15.

Akt oskarżenia w tej sprawie to efekt ustaleń poczynionych w śledztwie prowadzonym przez Prokuraturę Okręgową w Łodzi, Komendy Wojewódzkie Policji w Łodzi i w Poznaniu. Swoim zakresem obejmowało ono działalność zorganizowanej grupy przestępczej, której celem było wyłudzenie pieniędzy lub innych wartościowych przedmiotów, głównie od osób w podeszłym wieku metodą na „policjanta lub prokuratora”.

W ramach procederu członkowie grupy działali na terenie Anglii oraz wielu miast w Polsce. Działania przestępcze polegały na tym, że osoby wchodzące w skład grupy nawiązywały z terenu Anglii kontakt telefoniczny z pokrzywdzonymi, podając się za funkcjonariusza Policji lub prokuratora i w zależności od okoliczności informowały, że w danej miejscowości działa grupa oszustów, podających się za pracowników Poczty Polskiej, bądź banku. W rozmowie telefonicznej informowały pokrzywdzonych, że prowadzone jest śledztwo i muszą oni pomóc w rozpracowaniu przestępczej działalności z wykorzystaniem posiadanych środków. Następnie, aby utwierdzić w błędnym przekonaniu, że dzwoni funkcjonariusz policji bądź prokurator, osoby pokrzywdzone bez przerywania rozmowy były rzekomo łączone z numerem 997 bądź 112, aby uzyskać potwierdzenie prowadzonej akcji policyjnej i tożsamości rozmówcy. Pokrzywdzonych wypytywano o posiadane oszczędności, bądź inne wartościowe przedmioty, a następnie nakłaniano do tego, by przekazali je osobom podającym się za funkcjonariuszy policji. 

W zależności od sytuacji, łupy były odbierane bezpośrednio od pokrzywdzonych, bądź też z miejsc gdzie, je zgodnie z instrukcjami pozostawiali np. we wskazanym koszu na odpady. Przestępcom przekazywane były zarówno środki pieniężne posiadane w domu jak i za ich namową wypłacane z placówek bankowych. Zdarzało się, że pokrzywdzeni przekazywali podszywającym się za policjantów karty bankomatowe wraz z numerem PIN.

Aktem oskarżenia objętych zostało łącznie 31 zdarzeń, które doprowadziły do wyłudzenia środków na kwotę ponad 2 mln 140 tys złotych. Oszuści usiłowali wyłudzić kolejne 170 tys, jednak ich działania nie zakończyły się sukcesem z uwagi np. na postawę pokrzywdzonego, interwencję policji, bądź też dzięki czujności pracowników banku. Jedna z pokrzywdzonych przekazała oszustom aż 200 tys złotych, 11 złotych monet i biżuterię o wartości 100 tys złotych. W innym przypadku pokrzywdzony został oszukany na łączną kwotę 525 tys złotych. Na tę sumę składają się zarówno oszczędności wypłacone z banku jak i pochodzące ze sprzedanych udziałów w funduszach inwestycyjnych. W części środki te wypłacane były przez oskarżonych z bankomatu po udostępnieniu im karty kredytowej z numerem PIN. Ten sam pokrzywdzony za namową oszustów sprzedał mieszkanie i przekazał im uzyskane w ten sposób pieniądze.

Z ustaleń śledztwa wynika, że poszczególne osoby, które zasiądą na ławie oskarżonych odgrywały w ramach grupy przestępczej ściśle określone, hierarchicznie uporządkowane role. Sformułowane w akcie oskarżenia zarzuty, dotyczą okresu październik 2021 – styczeń 2022.

(KWP w Łodzi / sc)

Powrót na górę strony