Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Nielegalny hazard na celowniku śledczych

Data publikacji 23.12.2022

Policjanci z Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą KWP w Katowicach zakończyli wątek śledztwa, dotyczącego dwóch zorganizowanych grup przestępczych zajmujących się organizowaniem nielegalnych gier hazardowych na automatach. Prokurator skierował do sądu akt oskarżenia przeciwko 35 osobom, w tym 10 funkcjonariuszom Krajowej Administracji Skarbowej i 1 osobie zatrudnionej w Straży Miejskiej. Osobom tym zarzucono przyjmowanie łapówek w zamian za informowanie członków grupy przestępczej o planowanych kontrolach służb celno-skarbowych.

Policjanci z Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą KWP w Katowicach prowadzili śledztwo pod nadzorem Śląskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Katowicach.

Sprawa dotyczyła 24 pracowników nielegalnych punktów z grami hazardowymi, którym zarzucono udział w zorganizowanej grupie przestępczej zajmującej się organizacją nielegalnych gier hazardowych. Do ich zadań należało wpuszczanie klientów, wypłacanie im wygranych oraz zamykanie lokali w sytuacji, gdy od organizatorów otrzymywali oni ostrzeżenia o możliwych kontrolach celno-skarbowych.

Śledztwo było prowadzone przy współpracy z Biurem Inspekcji Wewnętrznej Ministerstwa Finansów oraz z udziałem funkcjonariuszy Śląskiego Urzędu Celno-Skarbowego. Dzięki temu aktem oskarżenia mogło zostać objętych jeszcze kolejne 11 osób - 10 funkcjonariuszy Krajowej Administracji Skarbowej oraz 1 osoba zatrudniona w Straży Miejskiej. Zarzucono im udział w zorganizowanej grupie przestępczej oraz przestępstwa korupcyjne i urzędnicze, polegające na przyjmowaniu korzyści majątkowych w zamian za informowanie członków grupy przestępczej organizującej nielegalne gry hazardowe o planowanych kontrolach służb celno-skarbowych.

Skierowanie aktu oskarżenia było możliwe dzięki ustaleniom, które znalazły następnie potwierdzenie w dalszym zgromadzonym materiale, w tym w szczególności w wyjaśnieniach podejrzanych, którzy zdecydowali się na współpracę z organami ścigania.

Wobec 5 oskarżonych stosowany jest środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania. Czyny zarzucane oskarżonym zagrożone są karą nawet do 15 lat więzienia.

W toku postępowania prokurator dokonał zabezpieczeń majątkowych na mieniu oskarżonych w wysokości ponad 8 milionów złotych.

Aktualnie w toku śledztwa występuje 104 podejrzanych.

(KWP w Katowicach / kp)

Powrót na górę strony