Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Konferencja podsumowująca kampanię edukacyjną GIOŚ „Droga do czystego środowiska”

Data publikacji 17.01.2023

Przedstawiciele Komendy Głównej Policji 12 stycznia br. uczestniczyli w wydarzeniu zamykającym kampanię informacyjno-edukacyjną „Droga do czystego Środowiska”, zorganizowaną przez Główny Inspektorat Ochrony Środowiska. Przedsięwzięcie zostało współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 II Oś Priorytetowa Ochrony Środowiska.

Kampania miała na celu wzmocnienie świadomości środowiskowej społeczeństwa w zakresie bezpieczeństwa ekologicznego w zgodzie z zasadami oraz przepisami prawa, ze szczególnym naciskiem na zapobieganie wykroczeniom i przestępstwom środowiskowym.

Założeniem kampanii było dotarcie do szerokiego grona odbiorców na terenie kraju, poprzez opracowanie materiałów audiowizualnych, które zostały udostępnione na platformach YouTube i Facebook oraz Instagramie.

Udział Policji w kampanii edukacyjnej wpisuje się w zadanie priorytetowe Komendanta Głównego Policji w zakresie „Intensyfikacji działań Policji w zwalczaniu przestępstw naruszających dobro chronione środowiska naturalnego”, wynikające  z Planu Działalności Komendanta Głównego Policji na lata 2021 – 2023.

Koordynacją przedsięwzięcia zajmuje się Biuro Zwalczania Przestępczości Ekonomicznej Komendy Głównej Policji.

Więcej w komunikacie GIOŚ: Debata „Porozmawiajmy o środowisku” za nami

oraz na kanale YouTube i na stronie projektu "Droga do czystego środowiska…”
 

(Biuro Zwalczania Przestępczości Ekonomicznej KGP)

Powrót na górę strony