Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Spotkanie koordynacyjne Polska - Kolumbia w ramach projektu „White Snow”

Data publikacji 10.02.2023

W Bogocie odbyło się spotkanie koordynacyjne pomiędzy przedstawicielami Policji polskiej oraz kolumbijskiej, dotyczące problematyki zwalczania zorganizowanej przestępczości narkotykowej. Stronę polską reprezentował Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Paweł Dobrodziej, w towarzystwie m.in. Komendanta Centralnego Biura Śledczego Policji nadinsp. Pawła Półtorzyckiego. Przedsięwzięcie było kolejnym etapem projektu „White Snow”, realizowanego ze środków Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

Spotkanie koordynacyjne w ramach projektu „White Snow”, które odbyło się w dniach 30 stycznia - 2 luty 2023 roku, było przedsięwzięciem szczególnie istotnym z punktu widzenia multidyscyplinarnej współpracy międzynarodowej, prowadzonej przez polską Policję oraz europejskiej platformy EMPACT NPS/Narkotyki Syntetyczne, której przewodniczy Centralne Biuro Śledcze Policji. Kooperacja z Policją Krajową Republiki Kolumbii pozostaje jednym z priorytetowych kierunków współpracy na rzecz wspólnego zwalczania zorganizowanej przestępczości narkotykowej, szczególnie w kontekście dialogu Unia Europejska-Kolumbia.

Polską Policję reprezentował nadinsp. Paweł Dobrodziej - Zastępca Komendanta Głównego Policji, nadinsp. Paweł Półtorzycki - Komendant Centralnego Biura Śledczego Policji i insp. Piotr Stasiak - Zastępca Komendanta Centralnego Biura Śledczego Policji. W spotkaniu uczestniczył także Naczelnik Wydziału do Zwalczania Zorganizowanej Przestępczości Narkotykowej CBŚP nadkom. Michał Aleksandrowicz, pełniący funkcję Koordynatora Projektu White Snow oraz Przewodniczącego platformy EMPACT NPS/Narkotyki Syntetyczne.

W ramach przedsięwzięcia funkcjonariusze odbyli szereg spotkań w poszczególnych Dyrekcjach Policji Krajowej: Generalne (DIPON), Śledztw Kryminalnych i Interpolu (DIJIN), Wywiadu Policyjnego (DIPOL), Antynarkotykowej (DIRAN) oraz Narodowym Centrum Szkoleń Operacyjnych w El Espinal (CENOP). Tematyka rozmów obejmowała zagadnienia związane ze współpracą międzynarodową ukierunkowaną na zwalczanie zorganizowanej przestępczości narkotykowej zarówno w zakresie wspólnie prowadzonych spraw oraz działalności na gruncie podnoszenia kwalifikacji funkcjonariuszy obydwu formacji w ramach projektu „White Snow”.

Szczególnie istotna była możliwość zapoznania się z procesem szkoleniowym w zakresie zwalczania nielegalnych laboratoriów narkotykowych, co jest jednym z głównych priorytetów projektu „White Snow”.

Kulminacyjnym punktem było spotkanie z Dyrektorem Generalnym Policji Krajowej Republiki generałem majorem Henrym Armando Sanabria Cely. W trakcie spotkania omówiono kluczowe przedsięwzięcia realizowane w ramach projektu „White Snow”, jak również określono kierunki współpracy pomiędzy Polską a Kolumbią. Podkreślono również konieczność kontynuowania polityki operacyjnej współpracy międzynarodowej w zakresie zwalczania zorganizowanej przestępczości narkotykowej.

W spotkaniu z generałem majorem - Henrym Armando Sanabria Cely wziął udział Pan Paweł Woźny - Ambasador Nadzwyczajny i Pełnomocny Rzeczypospolitej Polskiej w Kolumbii, Antigui i Barbudzie i Saint Lucii oraz Pani Regina Jurkowska - Radca-Minister w Ambasadzie RP w Bogocie.

Spotkanie zrealizowano we współpracy z Centrum Obsługi Projektów Europejskich MSWiA oraz Biurem Międzynarodowej Współpracy Policji KGP.

***

Projekt „White Snow” jest inicjatywą Centralnego Biura Śledczego Policji oraz włoskiej Centralnej Dyrekcji Antynarkotykowej. Przedmiotowa inicjatywa jako podstawowy cel zakłada wdrożenie multidyscyplinarnych, międzynarodowych działań w zakresie zwalczania zorganizowanej przestępczości narkotykowej, ze szczególnym uwzględnieniem rozpoznawania nowych szlaków i metod przemytu kokainy, a także likwidacji nielegalnych laboratoriów narkotyków syntetycznych.

logo EMPACT

  • Spotkanie delegacji Polskiej Policji z przedstawicielami strony kolumbijskiej.
  • Przedstawiciele Komendy Głównej Policji i CBŚP oraz policjant kolumbijski.
  • Przedstawiciele Komendy Głównej Policji i CBŚP podczas prezentacji sprzętu.
  • Przedstawiciele Komendy Głównej Policji i CBŚP wraz z policjantami kolumbijskimi.
  • Przedstawiciele Komendy Głównej Policji i CBŚP oraz policjanci kolumbijscy.
  • Przedstawiciele Komendy Głównej Policji i CBŚP podczas spotkania z policjantami kolumbijskimi.
  • Przedstawiciele Komendy Głównej Policji i CBŚP podczas spotkania z policjantami kolumbijskimi.
  • Zastępca Komendanta Głównego Policji dokonuje wpisu do księgi pamiątkowej, obok policjanci kolumbijscy.
  • Przedstawiciele delegacji Polskiej Policji przekazują pamiątkowy prezent Policjantowi kolumbijskiemu.
Powrót na górę strony