Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Bezpieczne Ferie Zimowe - Ostatni weekend akcji

Data publikacji 24.02.2023

Przed nami ostatni weekend ferii zimowych, z których aktualnie korzystają uczniowie z województwa dolnośląskiego, mazowieckiego, opolskiego i zachodniopomorskiego. Na drogach należy spodziewać się wzmożonego ruchu związanego z powrotami z zimowego wypoczynku. Policjanci pełniący służbę na drogach skoncentrują swoje działania zarówno na pilnowaniu porządku i bezpieczeństwa, jak i udzielaniu uczestnikom ruchu wszelkiej pomocy.

Funkcjonariusze zwrócą szczególną uwagę na sposób przewożenia dzieci zarówno w autobusach, jak i w samochodach osobowych. Będą także kontrolować prędkość pojazdów i sprawdzać stan trzeźwości kierujących, a w przypadku przewozów autobusowych czas pracy kierowców. W zapewnienie bezpieczeństwa podróżujących zaangażowane będą również policyjne zespoły SPEED, których głównym zadaniem jest przeciwdziałanie szczególnie niebezpiecznym zachowaniom na drodze.

Przypominamy kierującym pojazdami o zachowaniu szczególnej uwagi w pobliżu przejść dla pieszych, przejazdów dla rowerzystów, jak też w rejonie skrzyżowań, gdzie wzrasta ryzyko wypadku drogowego z udziałem niechronionych użytkowników ruchu drogowego.

Opiekunowie grup dzieci i młodzieży powracających z ferii autobusem, w razie jakichkolwiek wątpliwości, powinni zgłosić Policji potrzebę skontrolowania pojazdu i kierowcy. 

W Biurze Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji przygotowany został wykaz miejsc prowadzenia kontroli autobusów na terenie każdego województwa.

Można go znaleźć pod linkiem Wykaz punktów kontroli autobusów – ferie 2023.

Przypominamy kierującym, że prowadząc pojazd odpowiadają za bezpieczeństwo nie tylko własne ale także innych uczestników ruchu.

(BRD KGP)

Powrót na górę strony