Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Nowi policjanci w garnizonie

Data publikacji 07.03.2023

Dziś odbyło się ślubowanie 20 nowo przyjętych funkcjonariuszy. W uroczystości uczestniczył Wojewoda Świętokrzyski Zbigniew Koniusz, obecna była kadra kierownicza świętokrzyskiej Policji z Komendantem Wojewódzkim Policji w Kielcach nadinsp. dr. Jarosławem Kaletą na czele, komendanci powiatowi i dowódca kieleckiego oddziału prewencji.

W Sali Narad Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach odbyło się dziś uroczyste ślubowanie nowo przyjętych funkcjonariuszy. 20 policjantów zasiliło szeregi garnizonu świętokrzyskiego, gdzie służy blisko trzy tysiące mundurowych. Dla adeptów był to z pewnością dzień szczególny. To właśnie dziś, każdy z nich na sztandar Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach złożył – jakże zobowiązujące – ślubowanie.

Rotę osobiście odczytał szef świętokrzyskich policjantów nadinsp. dr Jarosław Kaleta. Po ślubowaniu generał przywitał nowych funkcjonariuszy w szeregach Policji oraz wręczył legitymacje służbowe. Z rąk Wojewody Świętokrzyskiego Zbigniewa Koniusza wraz z gratulacjami policjanci otrzymali zbiór zasad etyki zawodowej. Stosownego błogosławieństwa nowo przyjętym udzielił ks. ppor. Paweł Kowalski.

Kolejnym etapem w życiu ślubujących dziś policjantów będzie szkolenie zawodowe na jednej ze szkół Policji. Tam przez kilka miesięcy będą zdobywać wiedzę teoretyczną i praktyczną. Szkolenie zawiera wiele elementów, m. in. doskonalenie taktyki i techniki przeprowadzania interwencji, udzielanie pierwszej pomocy, wyszkolenie strzeleckie.

Po zakończonym szkoleniu policjanci powrócą do swoich jednostek, gdzie zasilą szeregi Oddziału Prewencji Policji w Kielcach oraz komend powiatowych w Kazimierzy Wielkiej, Jędrzejowie, Końskich, Opatowie, Ostrowcu Świętokrzyskim, Starachowicach, Staszowie i Sandomierzu.

 • Nowi policjanci w garnizonie
  #1
 • Nowi policjanci w garnizonie
  #2
 • Nowi policjanci w garnizonie
  #3
 • Nowi policjanci w garnizonie
  #4
 • Nowi policjanci w garnizonie
  #5
 • Nowi policjanci w garnizonie
  #6
 • Nowi policjanci w garnizonie
  #7
 • Nowi policjanci w garnizonie
  #8
 • Nowi policjanci w garnizonie
  #9
 • Nowi policjanci w garnizonie
  #10
 • Nowi policjanci w garnizonie
  #11
 • Nowi policjanci w garnizonie
  #12
 • Nowi policjanci w garnizonie
  #13
 • Nowi policjanci w garnizonie
  #14
 • Nowi policjanci w garnizonie
  #15
 • Nowi policjanci w garnizonie
  #16
 • Nowi policjanci w garnizonie
  #17
 • Nowi policjanci w garnizonie
  #18
 • Nowi policjanci w garnizonie
  #19
 • Nowi policjanci w garnizonie
  #20
 • Nowi policjanci w garnizonie
  #21
 • Nowi policjanci w garnizonie
  #22
 • Nowi policjanci w garnizonie
  #23
 • Nowi policjanci w garnizonie
  #24
 • Nowi policjanci w garnizonie
  #25
 • Nowi policjanci w garnizonie
  #26
 • Nowi policjanci w garnizonie
  #27
 • Nowi policjanci w garnizonie
  #28
 • Nowi policjanci w garnizonie
  #29
 • Nowi policjanci w garnizonie
  #30
 • Nowi policjanci w garnizonie
  #31
 • Nowi policjanci w garnizonie
  #32
 • Nowi policjanci w garnizonie
  #33
 • Nowi policjanci w garnizonie
  #34
 • Nowi policjanci w garnizonie
  #35
 • Nowi policjanci w garnizonie
  #36
 • Nowi policjanci w garnizonie
  #37
 • Nowi policjanci w garnizonie
  #38
 • Nowi policjanci w garnizonie
  #39
 • Nowi policjanci w garnizonie
  #40
 • Nowi policjanci w garnizonie
  #41
 • Nowi policjanci w garnizonie
  #42
 • Nowi policjanci w garnizonie
  #43
 • Nowi policjanci w garnizonie
  #44
 • Nowi policjanci w garnizonie
  #45
 • Nowi policjanci w garnizonie
  #46
 • Nowi policjanci w garnizonie
  #47
 • Nowi policjanci w garnizonie
  #48
 • Nowi policjanci w garnizonie
  #49
 • Nowi policjanci w garnizonie
  #50
 • Nowi policjanci w garnizonie
  #51
 • Nowi policjanci w garnizonie
  #52
Powrót na górę strony