Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Ślubowanie 55 nowych małopolskich policjantów

Data publikacji 08.03.2023

8 marca br. w Muzeum Lotnictwa w Krakowie odbyło się uroczyste ślubowanie przyjętych 27 lutego policjantów. Było to pierwsze przyjęcie w 2023 roku. Dziś ślubowało 55 policjantów, w tym 15 kobiet (policjantki stanowią obecnie 18% składu osobowego funkcjonariuszy naszego garnizonu).

Wśród zaproszonych gości byli Łukasz Kmita Wojewoda Małopolski, doradca wojewody, Krzysztof Durek oraz rodziny ślubujących policjantów. Zbiórka rozpoczęła się od wprowadzenia pocztu sztandarowego KWP w Krakowie i zdania meldunku Komendantowi Wojewódzkiemu Policji w Krakowie nadinsp. Michałowi Ledzionowi przez dowódcę uroczystości podkom. Rafała Tobołę.

Nadinsp. Michał Ledzion odczytał słowa roty ślubowania, które powtarzali za nim adepci sztuki policyjnej. Następnie, każdemu z nich wręczył legitymacje służbowe, a Łukasz Kmita Wojewoda Małopolski wręczył ślubującym zasady etyki zawodowej. Wspólnie pogratulowali nowoprzyjętym funkcjonariuszom wyboru zawodu.

Po części ceremonialnej głos zabrał nadinsp. Michał Ledzion. Przywitał wszystkich zgromadzonych gości, ślubujących funkcjonariuszy oraz ich rodziny. - To wyjątkowa chwila w Waszym życiu, jedna z najważniejszych, bo podjęliście ogromne wyzwanie. Tym wyzwaniem będzie stanie na straży bezpieczeństwa i porządku prawnego w Rzeczypospolitej Polskiej. To wyzwanie jest tym większe, że wymaga od nas empatii, oddania,  poświęcenia  czasu, który moglibyście poświęcić swym rodzinom. Dzisiaj naszą rodziną jest Rzeczpospolita, nasi mieszkańcy, których będziecie wspierać i chronić. Wyzwanie jest ogromne, gdyż jak wiecie, w ostatnich latach coraz więcej negatywnych zjawisk pojawiło się, nie tylko w świecie przestępczym, ale również u granic wschodnich naszej ojczyzny. Nasi funkcjonariusze z garnizonu małopolskiego, ale także funkcjonariusze z innych garnizonów realizują już od ponad roku działania w rejonie granicy z Białorusią i w rejonie granicy z Ukrainą, wspierając tam mieszkańców Ukrainy, którzy uciekają przed zbrodniczą napaścią  Rosji na wolne państwo Ukrainy.  Przed Wami jeszcze bardzo długa droga. Za chwilę udacie się na kurs podstawowy, który pozwoli Wam przygotować się do realizacji zadań w służbie. Po kursie podstawowym ogrom wyzwań, ale będziecie mieli wspaniałych przewodników, jakimi są komendanci, naczelnicy, nasi koledzy i koleżanki, którzy już mają doświadczenie w służbie. Życzę Wam wszelkiej pomyślności, żebyście szczęśliwie wracali z każdej służby. Ślubowaliście realizować swoje zadania z narażeniem życia. Moja ogromna prośba jako Waszego przełożonego i kolegi … czyńcie swoje zadania w sposób mądry, wyważony, przemyślany i oparty o zasady prawa.  Chciałem pokłonić się nisko Waszym rodzinom, bo z podziwem patrzę, jak wspaniałych ludzi nasza ojczyzna, nasze rodziny są w stanie oddać do służby krajowi. Życzę Wam, żebyście się spełniali w tej służbie, żebyście podeszli do tej służby z pasją. Pomoc drugiemu człowiekowi to wyjątkowa wartość. Czasami będzie trudno, ale wracając do domu, będziecie zadowoleni – mówił generał. Na zakończenie złożył życzenia wszystkim Paniom z okazji Dnia Kobiet

Kolejno głos zabrał Wojewoda Małopolski Łukasz Kmita - Mundur, który od dzisiaj już z pełnymi przywilejami i obowiązkami nosić będzie blisko 60 nowo przyjętych policjantów, to wyraz zaufania. Naszą powinnością pozostaje nieustannie wspieranie funkcjonariuszy w tej często trudnej i wymagającej pracy. Okazując właściwy szacunek, umacniamy etos policjanta i uczestniczymy w budowaniu właściwej postawy społecznej wobec służb. Warto być dumnym z polskich służb mundurowych. Niech każdy dzień nowej pracy będzie dla Państwa potwierdzeniem dobrze wybranej ścieżki rozwoju i niech przynosi poczucie spełnienia oraz dobrze wykonanego zadania – mówił wojewoda małopolski Łukasz Kmita. - O tym, jak szerokie jest zaangażowanie garnizonu małopolskiej Policji w działania bliskie obywatelom, przekonywaliśmy się wielokrotnie. To nie tylko sumienne wypełnianie codziennych obowiązków, ale także reagowanie w sytuacjach niestandardowych. Jak wszyscy wiemy, tych w ostatnich latach nie brakowało. Na uznanie zasługuje elastyczność i gotowość do podejmowania wszelkich zadań, które służą bezpieczeństwu mieszkańców. Na małopolską Policję zawsze można liczyć – dodał wojewoda.

Teraz przed nowo przyjętymi policjantami przeszkolenie, po którym rozpoczną służbę w jednostkach małopolskiego garnizonu Policji. 12 osób będzie służyć w Komendzie Wojewódzkiej Policji.  Komenda Miejska Policji w Krakowie zyska 4 nowych funkcjonariuszy. 5 policjantów trafi do Komendy Miejskiej Policji w Nowym Sączu, a 8 do Komendy Miejskiej Policji w Tarnowie. Zasilone zostaną także szeregi komend powiatowych. Komenda Powiatowa Policji w Krakowie zyska 4 policjantów. Do Komendy Powiatowej Policji w Chrzanowie, Komendy Powiatowej Policji w Bochni i Komendy Powiatowej Policji w Nowym Targu trafi po 2 funkcjonariuszy.  Komenda Powiatowa w Oświęcimiu, Komenda Powiatowa w Suchej Beskidzkiej, Komenda Powiatowa Policji w Olkuszu, Komenda Powiatowa Policji w Brzesku i Komenda Powiatowa Policji w Miechowie zyska po 1 policjancie. Do Komendy Powiatowej Policji w Gorlicach zostanie przydzielonych 3 funkcjonariuszy. Komenda Powiatowa Policji w Limanowej i Komenda Powiatowa Policji w Wadowicach zyska po 4 nowych policjantów.

Małopolska Policja cały czas rekrutuje i zaprasza w swoje szeregi: 

https://malopolska.policja.gov.pl/krk/wolnytekst/21443,Rekrutacja-do-sluzby-w-Policji.html

Zachęcamy do składania podań.

 

 

 • zdjęcie stojących w szeregach ślubujących policjantów
 • Komendant Wojewódzki Michał Ledzion, Krzysztof Durek oraz wojewoda Łukasz Kmita
 • poczet sztandarowy ze sztandarem
 • poczet sztandarowy oraz komendanci małopolskich komend
 • policjanci ślubują przy sztandarze
 • policjanci ślubujący zza pleców
 • komendanci miejscy i powiatowi w dwuszeregu
 • komendant gratuluje nowemu policjantowi
 • starosta gratuluje nowemu policjantowi
 • Komendant wręcza różę nowej policjantce
 • komendant wręcza legitymację nowemu policjantowi
 • komendant wręcza róże policjantce
 • rękojeść szabli policjanta pocztu honorowego przypięta do pasa
 • światło z okna rozjaśnia twarz policjantki w środku szeregu policjantki
 • nowe policjantki z różami
 • poczet sztandarowy
 • komendant przemawia do mikrofonu
Powrót na górę strony