Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Fałszywe powiadamianie służb ratunkowych jest wykroczeniem!

Data publikacji 15.03.2023

Wczoraj, podobnie jak każdego dnia buscy policjanci podjęli kilkanaście interwencji zleconych przez operatorów telefonu alarmowego 112. Spośród tych zgłoszeń 3 były bezpodstawne. Wspólnym cechą nieuzasadnionego wezwania służb był alkohol. Mundurowi za wywołanie niepotrzebnej czynności ukarali osoby zgłaszające mandatami karnymi.

Codziennie buscy policjanci podejmują od kilkunastu do kilkudziesięciu interwencji. Podobnie było wczoraj. Wśród tych interwencji 3 były bezpodstawne. Wszystkie nieuzasadnione wezwania pochodziły od osób będących pod znacznym wpływem alkoholu.

Pierwsze fałszywe wezwanie pochodziło od nietrzeźwej kobiety. Wzywała policyjny patrol, bo jak twierdziła nie może wyjść z mieszkania, potem dodała, że źle się czuje. Podawała różne adresy, pod którymi miała przebywać. Ostatecznie mundurowi zlokalizowali ją w parku zdrojowym. Zgłaszająca nie potrzebowała żadnej pomocy.

Kolejne zgłoszenie wpłynęło z jednego z buskich sanatoriów. Tu kuracjusz pod wpływem alkoholu wezwał karetkę pogotowia. Kiedy medycy pojawili się na miejscu, zgłaszający odmówił badania i zaczął im ubliżać. Przyjazd karetki okazał się bezzasadny.     

Ostatnia bezpodstawnie zgłoszona wczoraj interwencja zainicjowana była przez mieszkańca Buska-Zdroju. Mężczyzna pod wyraźnym wpływem alkoholu zgłaszał, że jego żona opuściła mieszkanie i nie wie, gdzie ona się teraz znajduje. Mylił się podając adres, pod którym przebywa. Podczas prowadzonej interwencji do domu powróciła małżonka zgłaszającego. Kobieta poinformowała funkcjonariuszy, że rano wyjechała do rodziny, o czym wcześniej powiadomiła męża.

We wszystkich powyższych przypadkach osoby zgłaszające bezpodstawne interwencje zostały ukarane mandatami karnymi.          

Przypominamy, że zgodnie z art. 66 kodeksu wykroczeń „Kto chcąc wywołać niepotrzebną czynność, fałszywą informacją lub w inny sposób wprowadza w błąd instytucję użyteczności publicznej albo organ ochrony bezpieczeństwa, porządku publicznego lub zdrowia – podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny do 1 500 złotych. Jeżeli wykroczenie spowodowało niepotrzebną czynność, można orzec nawiązkę do wysokości 1 000 złotych”.

Pamiętajmy także, że w tej chwili ktoś może pilnie potrzebować pomocy, a służby zajęte są obsługą niezasadnego zgłoszenia.

(KWP w Kielcach / kp)

Powrót na górę strony