Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Zwalczanie transgranicznej przestępczości komputerowej – konferencja

Data publikacji 23.03.2023

W dniu 23.03.2023 r. w sali konferencyjnej im. Państwowego Korpusu Bezpieczeństwa Komendy Głównej Policji przy ul. Orkana 14 w Warszawie odbyła się konferencja, podczas której omówiono postępy w realizacji projektu ukierunkowanego na zwalczanie transgranicznej przestępczości komputerowej.

W ramach finansowanego z Funduszy Norweskich programu „Sprawy Wewnętrzne” powstał ambitny projekt „Doskonalenie procesu gromadzenia, analizy i oceny dowodów w zakresie zwalczania transgranicznej przestępczości komputerowej przy wykorzystaniu sieci pracowni informatyki śledczej laboratoriów kryminalistycznych polskiej Policji”. Konferencję, której celem było omówienie postępów we wdrażaniu tego projektu otworzył zastępca Komendanta Głównego Policji - nadinsp. Paweł Dobrodziej, który przywitał jej uczestników. W krótkim wystąpieniu podkreślił, że projekt ten jest olbrzymi i nieoceniony z punktu widzenia polskiej Policji: - Świat pędzi, rozwój technologiczny postępuje w szalonym tempie. Projekt taki jak ten sprawi, że będziemy jeszcze bardziej profesjonalni i jeszcze bardziej skuteczni w walce z cyberprzestępczością jako formacja. Nie sposób z tego miejsca nie podziękować wszystkim tym, którzy biorą udział w jego realizacji – powiedział nadinsp. Paweł Dobrodziej. Następnie głos zabrały: Magdalena Zdrojewska - zastępca Dyrektora Departamentu Funduszy Europejskich MSWiA oraz insp. dr n. o zdr. Aneta Pawlińska, Dyrektor CLKP. 

O postępach we wdrażaniu projektu opowiedziała jego kierownik, kom. Kamila Nakoneczna, Naczelnik Wydziału Badań Dokumentów i Informatyki Śledczej CLKP. Omówiono m.in. wizyty studyjne w Norwegii i w Niemczech. Uczestnicy konferencji mogli także zobaczyć, jak w praktyce działa specjalistyczny sprzęt, jeśli znajdzie się w rękach policjanta wyposażonego w odpowiednią wiedzę. Pokaz udowodnił, że złamanie hasła logowania użytkownika do systemu może zająć niekiedy zaledwie kilka sekund.

Podczas konferencji podkreślano, że inicjatywa ta jest odpowiedzią na niezwykle dynamiczny wzrost przestępstw z użyciem nowoczesnych technologii, często wręcz uniemożliwiający wykrycie sprawców tego typu przestępstw. Z uwagi na duże zapotrzebowanie na wyspecjalizowane kursy oraz potrzebę podniesienia i stałego rozwoju kwalifikacji zawodowych w projekcie przewidziano szereg specjalistycznych szkoleń z zakresu informatyki śledczej i zwalczania cyberprzestępczości prowadzonych przez certyfikowanych trenerów z UE. Ponadto przedsięwzięcie zakłada wyposażenie krajowych laboratoriów kryminalistycznych w specjalistyczny sprzęt oraz oprogramowanie i narzędzia informatyczne m.in. do przełamywania zabezpieczeń kryptograficznych urządzeń mobilnych.

Grupę docelową szkoleń stanowią pracownicy i funkcjonariusze zatrudnieni w pracowniach badań informatycznych policyjnych laboratoriów kryminalistycznych. Nabyta przez nich w toku przedmiotowego projektu wiedza wsparta techniką pozwoli na bardziej skuteczne gromadzenie i analizę elektronicznego materiału dowodowego zabezpieczonego w toku postępowań przygotowawczych. Z ich wiedzy będą mogły korzystać jednostki policji, prokuratury i sądy na terenie całego kraju, ale i inne służby zaangażowane w ochronę cyberbezpieczeństwa państwa.

Projekt o wartości: 4,4 mln EUR realizowany jest przez Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji wspólnie z Norweskim Uniwersytetem Policyjnym.

oprac. Tomasz Dąbrowski, zdj. autor

Powrót na górę strony