Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Właściciel zwierząt chronionych CITES nie posiadał wymaganych dokumentów

Data publikacji 05.04.2023

Sądeccy policjanci zajmujący się na co dzień zwalczaniem przestępczości gospodarczej, w jednym z mini zoo na terenie powiatu ujawnili kilka zwierząt z trzech gatunków chronionych Konwencją Waszyngtońską, na które właściciel nie posiadał wymaganych dokumentów. Mężczyzna usłyszał od funkcjonariuszy zarzuty za naruszenie przepisów Unii Europejskiej, a do sądu został skierowany akt oskarżenia. Teraz grozi mu do 5 lat więzienia.

Po otrzymaniu informacji, że w jednym z mini zoo na terenie Sądecczyzny prawdopodobnie znajdują się zwierzęta chronione Konwencją Waszyngtońską (CITES), w październiku ubiegłego roku sądeccy policjanci przeprowadzili we wskazanym miejscu kontrolę. Uczestniczyli w niej również przedstawiciele Powiatowego Inspektoratu Weterynarii, Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami oraz urzędu gminy. W jej trakcie zabezpieczono dokumentację dotyczącą legalności zwierząt.

Następnie sądeccy policjanci przy współpracy z Departamentem Ochrony Przyrody Ministerstwa Klimatu i Środowiska oraz Ogrodem Zoologicznym w Krakowie, weryfikowali posiadane przez przedsiębiorcę dokumenty i dokonywali sprawdzeń za granicą, ustalając, że na kilka zwierząt (dwa gatunki papug i jeden gatunek żółwi) z gatunków objętych ochroną prawną w oparciu o Konwencję Waszyngtońską właściciel nie posiada wymaganych prawem dokumentów.

W związku z tym, w marcu 2023 roku policjanci zarzucili mu naruszenie przepisów ustawy o ochronie przyrody i skierowali do sądu akt oskarżenia. Mężczyźnie grozi teraz kara od 3 miesięcy do 5 lat więzienia. O losie zwierząt zadecyduje sąd, który w takich przypadkach może orzec przepadek zwierząt na rzecz Skarbu Państwa lub obowiązek przywrócenia stanu poprzedniego, czyli uwolnienia zwierząt do natury, a jeśli nie jest to możliwe – nawiązkę do wysokości 10 000 złotych na rzecz organizacji społecznej działającej w zakresie ochrony przyrody lub wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

(KWP w Krakowie / sc)

Konwencja Waszyngtońska (ang. Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora, CITES) to międzynarodowa konwencja o ochronie dziko występujących populacji zwierząt i roślin zagrożonych wyginięciem. Jej cele są realizowane poprzez monitorowanie międzynarodowego handlu gatunkami objętymi ochroną, edukację i współpracę międzynarodową w zakresie ochrony dzikiej przyrody. Na podstawie przepisów unijnych wprowadzających w życie postanowienia konwencji CITES m.in. eksport, import, transport czy posiadanie zwierząt i roślin objętych CITES, wymaga uzyskania odpowiednich zezwoleń i certyfikatów (lub jest całkowicie zakazane). W Polsce ochrona gatunków objętych konwencją CITES jest uregulowana przez Ustawę o ochronie przyrody.

Powrót na górę strony