Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

5 lat i 3 miesiące pozbawienia wolności to kara, którą wobec skorumpowanego urzędnika orzekł sąd

Data publikacji 06.04.2023

W miniony piątek Sąd Apelacyjny we Wrocławiu wydał wyrok skazujący byłego urzędnika na karę 5 lat i 3 miesięcy bezwzględnego pozbawienia wolności za popełnione przestępstwa przyjęcia korzyści majątkowych. Funkcjonariusze Wydziału do walki z Korupcją KWP we Wrocławiu realizację czynności w tej sprawie zaczęli w 2018 roku i były to głównie działania operacyjne wobec urzędnika. Zebrany przez policjantów materiał dowodowy sąd wykorzystał przy wydawaniu orzeczenia i obecnie, za zgodą sądu, publikujemy film z kontrolowanego wręczenia mężczyźnie korzyści majątkowej.

Funkcjonariusze z Wydziału do walki z Korupcją Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu na trop przestępczej działalności urzędnika wpadli w 2018 roku. Zebrany materiał dowodowy w wystarczającym stopniu uprawdopodobniał popełnienie przez niego przestępstw przyjęcia korzyści majątkowej w związku z pełnioną przez siebie funkcją publiczną, jednakże należało w sprawie uzyskać jeszcze dowody bezsprzecznie wskazujące na winę mężczyzny.

Policjanci w ramach czynności operacyjno-rozpoznawczych zmierzających do sprawdzenia uzyskanych wcześniej wiarygodnych informacji o przestępstwie, za zgodą prokuratora okręgowego, postanowili dokonać kontrolowanego wręczenia korzyści majątkowej w trybie przepisów artykułu 19a ustawy o Policji, wykorzystując do tego niejawne rejestrowanie obrazu i dźwięku. Pod koniec 2018 roku osoba współpracująca z Policją spotkała się z ówczesnym burmistrzem i w sposób kontrolowany wręczyła mu korzyść majątkową w wysokości 50 tysięcy złotych w zamian za obietnicę załatwienia jego sprawy.

Urzędnik zaraz po tym został zatrzymany, a na podstawie zebranego przez śledczych z Wydziału do walki z Korupcją Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu, zostały mu przedstawione zarzuty przyjęcia korzyści majątkowych w czasie, gdy był wałbrzyskim urzędnikiem oraz podczas pełnienia urzędu burmistrza. Sąd przychylił się do wniosku prokuratury o zastosowanie wobec niego środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania w celu zapewnienia prawidłowego toku postępowania.

Pod koniec marca bieżącego roku Sąd Apelacyjny we Wrocławiu, podpierając się ustaleniami śledczych z Wydziału do walki z Korupcją oraz prokuratury, wydał prawomocny wyrok skazujący mężczyznę na karę 5 lat i 3 miesięcy bezwzględnego pozbawienia wolności.

Dzięki zgodzie sądu można ujawnić nagranie z kontrolowanego wręczenia urzędnikowi korzyści majątkowej, będące jednym z głównych dowodów w procesie.

(KWP we Wrocławiu)

Film 5 lat i 3 miesiące pozbawienia wolności to kara, którą wobec skorumpowanego urzędnika orzekł sąd

Pobierz plik 5 lat i 3 miesiące pozbawienia wolności to kara, którą wobec skorumpowanego urzędnika orzekł sąd (format mp4 - rozmiar 47.83 MB)

Pliki do pobrania

Powrót na górę strony