Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Podziękowania dla uczennic za udział w spocie „WARTO ŻYĆ – OBSERWUJ JEZDNIĘ – MASZ JEDNO ŻYCIE”

Policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego KWP w Bydgoszczy złożyli wizytę w XV Liceum Ogólnokształcącym im. Jeremiego Przybory w Bydgoszczy, by podziękować dwóm uczennicom, Weronice Świątek oraz Jessice Osińskiej, które były twarzami spotu profilaktycznego pn. „WARTO ŻYĆ -OBSERWUJ JEZDNIĘ - MASZ JEDNO ŻYCIE”. Funkcjonariusze maja nadzieję, że przekaz młodych ludzi dotrze do ich rówieśników i wszystkich uczestników ruchu drogowego, poprawiając bezpieczeństwo pieszych.

Dzisiaj (12.04.23) odbyło się spotkanie policjantów WRD KWP w Bydgoszczy z młodzieżą XV Liceum Ogólnokształcącego im. Jeremiego Przybory w Bydgoszczy. Funkcjonariusze odwiedzili uczniów, by w imieniu Kierownictwa Wydziału Ruchu Drogowego KWP w Bydgoszczy podziękować za udział i pomoc przy realizacji spotu profilaktycznego pn. „WARTO ŻYĆ – OBSERWUJ JEZDNIĘ - MASZ JEDNO ŻYCIE”. Policjanci przekazali Weronice Świątek, uczennicy klasy 1B o profilu humanistyczno - teatralnym oraz Jessice Osińskiej, uczennicy klasy 1A o profilu biologiczno - chemicznym listy z podziękowaniami oraz pogratulowali dojrzałości, a także zrozumienia problemu bezpieczeństwa pieszych. Podczas spotkania funkcjonariusze zaprezentowali zebranym uczniom powyższy spot profilaktyczny oraz omówili zagrożenia wynikające z braku rozwagi, rozsądku i ostrożności.

Udział młodzieży w powyższym przedsięwzięciu jest nieocenionym wkładem w szerzenie bezpiecznych zachowań. Żywimy nadzieję, że przekaz młodych ludzi dotrze do ich rówieśników i wszystkich uczestników ruchu drogowego, poprawiając bezpieczeństwo pieszych.

(KWP w Bydgoszczy / po)

  • Zdjęcie przedstawia umundurowaną policjantkę, która trzyma w rękach kartki. Obok niej, po prawej stronie zdjęcia stoją dwie młode dziewczyny.
    Spot profilaktyczny
  • Zdjęcie przedstawia umundurowaną policjantkę, która trzyma w rękach kartki. Obok niej, po prawej stronie zdjęcia stoją dwie młode dziewczyny.
    Spot profilaktyczny
  • Zdjęcie przedstawia umundurowaną policjantkę, która stoi przed uczniami siedzącymi uczniami.
    Spot profilaktyczny
Powrót na górę strony