Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Szkolenie policjantów z Nieetatowych Pododdziałów Prewencji w siedzibie OPP w Krakowie

Data publikacji 14.04.2023

12 kwietnia br. Zespół Szkolenia Oddziału Prewencji Policji w Krakowie przeprowadził zajęcia praktyczne dla Nieetatowych Pododdziałów Prewencji Policji (NPP) z zakresu taktyki działań podczas zbiorowego zakłócenia porządku publicznego.

Zajęcia miały na celu przypomnienie policjantom zasad działania w pododdziałach zwartych oraz doskonalenie ich umiejętności w zakresie pracy ze sprzętem specjalistycznym. W trakcie szkolenia policjanci mieli okazję doskonalić swoje umiejętności w zakresie działań z armatą wodną czy posługiwania się strzelbami gładkolufowymi. Ćwiczono również prawidłowe wykonywanie zadań służbowych przy czynnikach dekoncentrujących w postaci hałasu i huku pochodzącego ze środków pirotechnicznych. Aktualne szkolenie pozwoliło na podniesienie poziomu umiejętności funkcjonariuszy oraz zwiększenie ich gotowości do szybkiej i skutecznej interwencji w sytuacjach wymagających zastosowania działań ofensywnych. W ćwiczeniach brały udział plutony złożone z KPP w Wadowicach, KPP w Chrzanowie i KPP w Oświęcimiu oraz KPP w Suchej Beskidzkiej pod dowództwem kom. Marka Skoczylasa, dowódcy VI Kompanii NPP. Szkolenie odbyło pod nadzorem funkcjonariuszy ze Sztabu Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie.
Nieetatowe Pododdziały Prewencji Policji to jednostki powołane w celu zapewnienia bezpieczeństwa podczas zgromadzeń, demonstracji, zabezpieczania marszów oraz imprez sportowych, a także monitorowanie zachowań kibiców oraz grup chuligańskich. Ich zadaniem jest przede wszystkim zapobieganie zamieszkom oraz zapewnienie porządku publicznego. NPP to jednostki, które są wyszkolone w zakresie działań w pododdziale zwartym oraz posługiwania się sprzętem specjalistycznym. Formacja ta składa się z funkcjonariuszy, którzy na co dzień pełnią służbę w komendach miejskich i powiatowych, przede wszystkim w pionie prewencji.
 

 • Policjanci Nieetatowych Pododdziałów Prewencji uzbrojeni w strzelby gładkolufowe stojący w szyku
 • Policjanci Nieetatowych Pododdziałów Prewencji idący w tyralierze, na w pierwszej linii idą funkcjonariusze trzymający tarcze przeciwuderzeniowe
 • Dowódca NPP stojący tyłem do fotografa, na drugim planie widać formujące się szyki policyjne
 • Instruktor Zespołu Szkolenia pokazuje sposób trzymania tarczy przy marszu obok armatki wodnej
 • Policjanci Nieetatowych Pododdziałów Prewencji Idący w szyku. Obok nich jedzie armatka wodna
 • Policjanci z Oddziału Prewencji Policji w Krakowie odgrywający pozoracje, są ubrani w odblaskowe kamizelki
 • Szyk policjantów, armatka wodna wypuszcza wodę przez dysze
 • Policjanci Nieetatowych Pododdziałów Prewencji Stojący w tyralierze, po środku stoi armatka wodna, na krańcach szyku stoją policjanci ze strzelbami gładkolufowymi
 • Pozoracja atakująca szyki policyjne
 • Komendant Wojewódzki wraz z Obserwatorami ze Sztabu KWP Kraków przed szykiem policjantów
 • policjanci ustawieni po dwóch stronach armatki wodnej
 • policjant strzelający ze strzelby gładkolufowej
 • Wybuch granatu hukowego przed tyralierą policyjną
 • Pozoracja kopie tarcze policjantów
 • plac apelowy na którym policjanci ćwiczą szyki policyjne
 • Pozoracja rzucająca tartanem w pododdział zwarty
Powrót na górę strony