Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

„Historia nauczycielką życia” - z uczniami klas mundurowych o Zbrodni Katyńskiej i Policji Państwowej

Data publikacji 20.04.2023

Kwiecień jest szczególnym miesiącem pamięci o ofiarach Zbrodni Katyńskiej. W ramach obchodów 83. rocznicy tego tragicznego w historii Polski wydarzenia, Wydział Komunikacji Społecznej Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wielkopolskim we współpracy gorzowską delegaturą Instytutu Pamięci Narodowej zorganizował seminarium edukacyjne „Lekcja historii o Zbrodni Katyńskiej oraz o powstaniu i działalności Policji Państwowej”. W spotkaniu uczestniczyli uczniowie klas o profilu policyjnym ze szkół ponadpodstawowych województwa lubuskiego.

Tematem przewodnim seminarium edukacyjnego było pogłębienie wiedzy na temat genezy Zbrodni Katyńskiej, historii i tradycji Policji, przybliżenie etosu służby funkcjonariuszy Policji Państwowej, promocja zawodu policjanta wśród młodzieży szkół ponadpodstawowych, a także przypomnienie fundamentalnych wartości, na których opiera się sens istnienia i działania policyjnej formacji. W spotkaniu wzięli udział uczniowie z klas o profilu policyjnym z Katolickiego Liceum Świętego Tomasza z Akwinu w Gorzowie Wielkopolskim, Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących imienia Stanisława Lema w Skwierzynie, Technikum numer 1 imienia Stanisława Staszica w Międzyrzeczu oraz Zespołu Szkół w Rzepinie. Prelekcję wygłosił Jarosław Palicki z Delegatury Instytutu Pamięci Narodowej w Gorzowie Wielkopolskim. Przybliżył w niej historię i zasady działalności Policji Państwowej, formacji dbającej o bezpieczeństwo publiczne po odzyskaniu przez Polskę niepodległości. Nawiązał również do 83. rocznicy Zbrodni Katyńskiej oraz zwrócił uwagę na tragiczną historię oficerów Wojska Polskiego, polskiej inteligencji oraz funkcjonariuszy Policji Państwowej i innych służb państwowych przetrzymywanych w obozach jenieckich, zamordowanych i pochowanych w bezimiennych grobach.

Podczas seminarium edukacyjnego uczniowie z klas o profilu policyjnym mieli również możliwość zapoznania się z zadaniami realizowanymi przez lubuską Policję oraz z procedurą rekrutacji i naboru do służby w naszej formacji.

 

sierżant sztabowy Przemysław Adamik

foto: komisarz Maciej Kimet

Komenda Wojewódzka Policji w Gorzowie Wielkopolskim

  • Czarno białe zdjęcie przedstawiające laptop, na wyświetlaczu którego widnieje prezentacja o Zbrodni Katyńskiej, a w tle uczestnicy spotkania.
  • Policjant przemawia do uczestników spotkania.
  • Mężczyzna przemawia do zgromadzonych osób.
  • Uczniowie klas mundurowych na seminarium naukowym.
  • Policjant przemawia do uczestników spotkania - obok stoi inny mężczyzna.
  • Mężczyzna przemawia do zgromadzonych osób.
Powrót na górę strony