Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Wspólna odprawa Policji i Straży Miejskiej

Data publikacji 20.06.2008

Po raz pierwszy w historii łódzkiej Policji na spotkanie Zespołu Koordynacji Służby Prewencyjnej zostali zaproszeni wszyscy Komendanci Straży Gminnych i Miejskich województwa łódzkiego. Spotkanie miało na celu zacieśnienie współpracy pomiędzy służbami, których głównym celem działania jest ochrona ładu i bezpieczeństwa publicznego.

Spotkaniu przewodniczył Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi insp. Zdzisław Stopczyk. Wśród Komendantów Straży obecny był również Wojewódzki Prefekt Straży Miejskich inż. Dariusz Bereżewski. Podczas narady Komendanci wytypowanych jednostek Policji i Straży wysoko ocenili dotychczasową współpracę, której podstawą jest partnerstwo i chęć podnoszenia poczucia bezpieczeństwa mieszkańców lokalnych społeczności. Wskazano również potrzebę wsparcia straży przez Policję w prowadzeniu specjalistycznych szkoleń związanych ze specyfiką realizacji zadań służbowych straży.

Komendant Wojewódzki Policji potwierdził konieczność częstszych spotkań Zespołu Koordynacji Służby Prewencyjnej z udziałem Panów Komendantów Straży Gminnych i Miejskich, wskazał m.in. potrzebę zorganizowania dla nich szkolenia doskonalącego z zakresu nowopowstałego Zarządzenia nr 323 KGP w sprawie metodyki wykonywania przez Policję czynności administracyjno-porządkowych w zakresie wykrywania wykroczeń oraz ścigania ich sprawców, które to zarządzenie zostało kilka dni temu zarekomendowane przez Zarząd Główny Krajowej Rady Komendantów Straży Gminnych i Miejskich do wprowadzenia w jednostkach terenowych Straży w Polsce.
Powrót na górę strony
Polska Policja