Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Wizyta studyjna w Norwegii

Data publikacji 05.05.2023

W dniach 24-28 kwietnia 2023 r. w ramach projektu POL-NOR II – Współpraca w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego, odbyła się wizyta studyjna w Norwegii. Projekt jest finansowany z Programu „Sprawy wewnętrzne” realizowanego w ramach Funduszy Norweskich i Funduszy EOG na lata 2014-2021. Program pozostaje w dyspozycji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. Od strony merytorycznej projekt jest wdrażany przez Biuro Ruchu Drogowego KGP.

logo Funduszu Współpracy Dwustronnej Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2014-2021 i Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021.

W składzie delegacji pod przewodnictwem nadinsp. Romana Kustera, Zastępcy Komendanta Głównego Policji, znaleźli się przedstawiciele Biura Ruchu Drogowego KGP, Biura Finansów KGP, KWP w Białymstoku, KWP w Szczecinie, Wydziału Ruchu Drogowego KWP w Katowicach oraz Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Stołecznej Policji.

Delegacja została powitana przez Håkona Skulstada, zastępcę Dyrektora Norweskiej Komendy Głównej Policji. W trakcie wizyty polska delegacja miała okazję zapoznać się między innymi z organizacją i strukturą nadzoru nad ruchem drogowym w Norwegii, strukturą i zadaniami Norweskiej Krajowej Policji Ruchu Drogowego (w tym: priorytetowe działania norweskiej Policji na rzecz brd, współpraca Policji z innymi odpowiedzialnymi podmiotami zaangażowanymi w prowadzenie działań na rzecz brd). Przedstawione zostały także działania innych instytucji prowadzących działania z zakresu brd - Norweskiej Administracji Dróg Publicznych, Wydziału Badań i Wiedzy Norweskiej Rady BRD, Departamentu ds. medycyny sądowej Szpitalu Uniwersyteckiego w Oslo, Norweskiego Centrum Ruchu Drogowego Obszar Wschód.

Zaprezentowano całościowy i szczegółowy obraz działań zmierzających do urzeczywistnienia norweskiej „Wizji Zero”, stanowiącej podstawę wszelkich działań dotyczących bezpieczeństwa na drogach – zakładającej ostateczne zredukowanie do zera liczby osób zabitych i ciężko rannych w wyniku zdarzeń drogowych. Od działań policyjnej drogówki, koncentrującej się na kierujących pojazdami (ze szczególnym uwzględnieniem prędkości, jazdy pod wpływem alkoholu lub narkotyków, oraz czynników dekoncentrujących kierowców), poprzez edukację i kampanie społeczne (z głównym udziałem Norweskiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego), naukowe badania dotyczące alkoholu i środków odurzających, aż po legislację i budowę bezpiecznych dróg – polska delegacja mogła zapoznać się z całym systemem nadzoru nad ruchem drogowym w Norwegii. Również strona polska miała okazję przedstawić obszerną informację na temat sposobu organizacji, zadań i wyposażenia pionu ruchu drogowego polskiej Policji. Efekty wyjazdu będą przedmiotem szczegółowych analiz na rzecz bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Dodatkowym plusem była możliwość obserwacji policjantów norweskiej drogówki w akcji - z możliwością obejrzenia i wypróbowania sprzętu, od radiowozów i motocykli po alko- i narkotestery oraz laserowe mierniki prędkości. Należy dodać, że pod względem wyposażenia polska Policja ma się czym pochwalić: między innymi dzięki wsparciu funduszy pomocowych (w tym Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko).

Należy dodać, że ostatnim elementem wizyty były odwiedziny w Komisariacie Wodnym w Oslo, dzięki któremu polscy policjanci mogli zapoznać się ze specyfiką służby i sprzętem używanym przez norweskich „wodniaków”. Może jest to pomysł na kolejny projekt?

Szczególne podziękowania za pomoc w organizacji wizyty i opiekę nad delegacją należą się insp. Pawłowi Olczakowi, radcy - ministrowi Ambasady RP w Oslo, który od marca 2017 roku pełni służbę jako oficer łącznikowy polskiej Policji w Królestwie Norwegii.

Projekt jest realizowany przez Biuro Ruchu Drogowego KGP w imieniu Komendanta Głównego Policji w ramach środków Funduszu Współpracy Dwustronnej Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2014-2021 i Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021.

Celem projektu jest wykonanie kompleksowego badania porównawczego w obszarze bezpieczeństwa ruchu drogowego w Norwegii i w Polsce oraz zidentyfikowanie działań norweskich w zakresie poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym, które można by było przenieść na grunt Polski.

Dzięki wizycie studyjnej wypracowane zostaną wstępne założenia, służące opracowaniu przez naukowo-badawczy podmiot zewnętrzny kompleksowego badania porównawczego w obszarze bezpieczeństwa ruchu drogowego w Polsce i Norwegii.

Wyniki badania porównawczego, a także możliwe formy wykorzystania powstałych w ramach projektu badań zostaną zaprezentowane podczas konferencji podsumowującej projekt, która jest planowana na 2024 r.

(Biuro Finansów KGP)

  • Wizyta studyjna w Norwegii
  • Wizyta studyjna w Norwegii
  • Wizyta studyjna w Norwegii
  • Wizyta studyjna w Norwegii
  • Wizyta studyjna w Norwegii
  • Wizyta studyjna w Norwegii
  • Wizyta studyjna w Norwegii
  • Wizyta studyjna w Norwegii
  • Wizyta studyjna w Norwegii
Powrót na górę strony