Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Zakończyła się 50. Europejska Konferencja Regionalna INTERPOLU

Data publikacji 11.05.2023

W dniach 8-10 maja w Macedonii Północnej odbyła się 50. Europejska Konferencja Regionalna INTERPOLU. To coroczne spotkanie przedstawicieli Policji państw członkowskich INTERPOLU z regionu Europy, którego Polska była gospodarzem w 2019 r. w Katowicach. Stanowi ono forum policyjnej dyskusji na temat kluczowych wyzwań dla bezpieczeństwa.

50-ta Europejska Konferencji Regionalna INTERPOLU koncentrowała się wokół zagadnień związanych z przestępczością zorganizowaną oraz narzędziami jej zwalczania w obliczu bieżących wyzwań dla bezpieczeństwa Europy. To także sposobność spojrzenia w przyszłość samej Organizacji - wyznaczenia kierunków jej działania, celów oraz kluczowych strategii.
 
Polską Policję podczas konferencji w Macedonii Północnej reprezentowała Dyrektor Biura Międzynarodowej Współpracy Policji KGP, insp. Paulina Filipowiak, która w imieniu Komendanta Głównego Policji gen. insp. Jarosława Szymczyka zabrała głos podczas panelu dotyczącego aktualnych wyzwań dla bezpieczeństwa w Europie.
 
W swoim wystąpieniu podkreśliła, że polska Policja od początku wojny podejmuje działania w celu wspierania Policji ukraińskiej, ale także ochrony obywateli, granicy i bezpieczeństwa.

Rosyjska inwazja nie pozostanie bez wpływu - zwłaszcza w perspektywie długofalowej - na bezpieczeństwo Europy i świata. Spodziewanym następstwem wojny będzie masowy napływ do Europy broni i ładunków wybuchowych. Łatwy dostęp do nich przez zorganizowane grupy przestępcze może skutkować zaostrzeniem brutalizacji działań osób powiązanych ze światem przestępczym. Organy ścigania mają więc przed sobą istotne zadanie minimalizacji ryzyka urzeczywistnienia się tego scenariusza.

Zaapelowała także o czujność w zakresie prowadzonych przez Federację Rosyjską działań hybrydowych, dezinformacji, propagandy, cyberataków, których celem jest destabilizacja krajów i wolnej Europy.

W tym kontekście kluczowy jest dostęp organów ścigania do szerokich i rzetelnych danych oraz efektywna policyjna wymiana informacji. Wyraziła przy tym zadowolenie z faktu, że INTERPOL ujął dostęp do godnych zaufania informacji jako jeden z celów strategicznych w Strategii Ramowej Organizacji na lata 2022-2025, a w agendzie Komisji Europejskiej i INTERPOLU są negocjacje porozumienia Unia Europejska - INTERPOL.

Zwróciła także uwagę jak ważna w kontekście wojny okazała się rola organów podległych resortom spraw wewnętrznych - Policji i Straży Granicznej - w systemie bezpieczeństwa obywateli i kraju, co zmienia również krajobraz międzynarodowej współpracy Policji.
 
Insp. Paulina Filipowiak swoje wystąpienie podsumowała słowami: - W tym miejscu, w imieniu polskiej Policji, wyrażam najwyższe uznanie dla naszych kolegów, ukraińskich policjantów, za ich odwagę i bohaterstwo w działaniach podczas wojny. Nieustannie, już od 439 dni. Polscy policjanci i - ufam, że - wszyscy my, którzy wierzymy w wolny, niepodległy świat, solidaryzujemy się z Policją ukraińską, wspierając ją w dążeniu do zwycięstwa. Jesteśmy przekonani, że wolna i niepodległa Ukraina jest fundamentem bezpieczeństwa Europy i świata.

Obecne na konferencji delegacje wyraziły uznanie i wdzięczność Komendantowi Głównemu Policji, gen. insp. Jarosławowi Szymczykowi za działania i decyzje podejmowane na najwyższym szczeblu polskiej Policji na rzecz wsparcia Ukrainy.

(BMWP KGP)

  • częściowo widoczny mężczyzna trzymający flagę Interpolu a za nim widoczni mężczyźni stojący przy stole prezydialnym
  • Zdjęcie uczestników 50. Europejskiej Konferencji Regionalnej INTERPOLU
  • Dyrektor BMWP KGP stoi za mównicą, obok widać stół prezydialny i siedzących przy nim mężczyzn
  • Zdjęcie uczestników 50. Europejskiej Konferencji Regionalnej INTERPOLU
  • Zdjęcie zbiorowe uczestników 50. Europejskiej Konferencji Regionalnej INTERPOLU
Powrót na górę strony