Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Komendant Główny Policji na spotkaniu szefów Policji w Szwecji

Data publikacji 15.05.2023

11 maja 2023 roku w Szwecji odbyło się nieformalne spotkanie szefów Policji. W wydarzeniu udział wziął Komendant Główny Policji, gen. insp. Jarosław Szymczyk.

Cykl nieformalnych spotkań szefów Policji został zainicjowany kilka lat temu. Ze względu na ich konwencję, spotkania te służą wymianie opinii, doświadczeń i najlepszych praktyk, omawianiu wspólnych wyzwań oraz planowaniu działań. Charakter tych spotkań stanowi okazję do nawiązania relacji i budowania sieci kontaktów. Współczesne wyzwania stojące przez organami ścigania, takie jak terroryzm, przestępczość zorganizowana, czy cyberprzestępczość stanowią przewodnią tematykę poszczególnych spotkań.

Tegoroczne nieformalne spotkanie szefów Policji - zorganizowane przez Narodową Policję Szwecji - poświęcone było omówieniu kwestii powołania Grupy Roboczej Wysokiego Szczebla do spraw dostępu do danych oraz omówieniu kierunków rozwoju i wyzwań dla organów ścigania w perspektywie do 2035 roku.

Uczestnicy podkreślili potrzebę wypracowania kompleksowego, wspólnego podejścia do kwestii dostępu do danych w środowisku cyfrowym oraz powołania grupy wysokiego szczebla, która zajmie się tym zagadnieniem. Przyczynić się to ma do wzrostu skuteczności w egzekwowaniu prawa w obszarach działań Policji związanych z danymi cyfrowymi.

Ponadto delegaci podjęli temat działań Policji w erze cyfrowej w perspektywie czasu do roku 2035.

Szef polskiej Policji wyraził opinię, że organy ścigania pozostać muszą organizacjami wysoce elastycznymi, zdolnymi do szybkich zmian organizacyjnych i decyzyjnych, otwartymi na asymilację nowych technologii i rozwiązań, a także przykładającymi wagę do inwestycji w rozwój, badania oraz systematyczne kształcenie kadr, zdolnych do skutecznej realizacji działań w cyberprzestrzeni.

W kontekście rozwoju kadr, Komendant Główny Policji podzielił się krajowymi rozwiązaniami związanymi z istnieniem i funkcjonowaniem w Polsce klas mundurowych, wskazując, że mogą one stanowić skuteczną odpowiedź na coraz szerszy problem niedoboru personelu służb mundurowych, z którym mierzą się szefowie Policji wszystkich państw Unii Europejskiej.

Zaznaczył, że polska Policja - dla której zwalczanie zagrożeń cyfrowych jest jednym z priorytetów -  podjęła już kroki zmierzające w kierunku wyjścia naprzeciw teraźniejszym i przyszłym wyzwaniom, ustanawiając w swojej strukturze nową jednostkę organizacyjną - Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości. Przybliżając delegatom kulisy powstania Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości zwrócił uwagę, że intencją tej jednostki jest zebranie w jednym miejscu grupy najlepszych ekspertów w swojej dziedzinie, których wiedza i umiejętności pozwolą efektywnie mierzyć się z szerokim wachlarzem zagrożeń w cyberprzestrzeni.

Gen. insp. Jarosław Szymczyk zadeklarował również aprobatę dla idei powołania Grupy Roboczej Wysokiego Szczebla wskazując na znaczenie wyzwań dla bezpieczeństwa w erze cyfrowej oraz konieczność zgodnego z prawem dostępu organów ścigania do danych cyfrowych i telekomunikacyjnych. Podkreślił także rolę innowacyjności w kontekście działań Policji, która powinna być formacją idącą z duchem czasu, zdolną do skutecznej odpowiedzi na teraźniejsze i przyszłe wyzwania.

W spotkaniu udział wzięli szefowie Policji państw Unii Europejskiej oraz kierownictwo Europolu.

(BMWP KGP/ mw)

Powrót na górę strony