Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

15-lecie Biura Międzynarodowej Współpracy Policji

Data publikacji 15.05.2023

15 maja 2023 r. w Komendzie Głównej Policji w Warszawie odbyła się uroczysta zbiórka z okazji jubileuszu 15-lecia Biura Międzynarodowej Współpracy Policji KGP. Podczas uroczystości padło wiele słów podziękowań za profesjonalną i odpowiedzialną służbę oraz moc serdecznych życzeń na kolejne lata. Jubileusz był też okazją do przypomnienia historycznych momentów tworzenia się Biura oraz jego zadań i osiągnięć. W uroczystości udział wziął zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Paweł Dobrodziej.

Przez te 15 lat na gruncie współpracy międzynarodowej wiele się zmieniało i wiele też było do zrobienia. Począwszy od finalizacji wejścia Polski do Strefy Schengen, prezydencji Polski w UE, poprzez ważne rozszerzania dostępu do międzynarodowych baz. Istotna była i dalej jest obecność polskich funkcjonariuszy w misjach UE i ONZ, rozszerzanie sieci oficerów łącznikowych polskiej Policji i wspieranie policjantów poza granicami kraju.

Dyrektor Biura Międzynarodowej Współpracy Policji KGP insp. Paulina Filipowiak podczas jubileuszowej uroczystości zwróciła się do funkcjonariuszy i pracowników Policji: „Ta rocznica jest dniem ludzi, którzy tworzą Biuro Międzynarodowej Współpracy Policji. Niektórzy z Was są tu od początku, od 15 maja 2008 roku, niektórzy dołączyli niedawno. Każdy z Was jest ważną częścią Biura - zarówno Ci, którzy mają doświadczenie w Biurze Międzynarodowej Współpracy Policji, jak i Ci, którzy przynoszą je z innych jednostek i komórek. Polscy policjanci poza granicami kraju są otoczeni Waszą opieką. Dziękuję za to, że twarzą polskiej Policji dla gości zagranicznych podczas Targów Polsecure był Wasz uśmiech. Za to, że coraz mniej zagranicznych przestępców może prześlizgnąć się przez nasz KSIP. Za to, że uratowaliście życie polskiego kierowcy w Niemczech, Wielkiej Brytanii, Hiszpanii i wielu krajach. Za to, że również jako pracownicy cywilni przyszliście w nocy wprowadzić ENA, bo tego wymagała sprawa. Za to, że o każdej porze dnia i nocy ruszaliście na granicę z Ukrainą, by zaopiekować się rodzinami ukraińskich policjantów. I za to, że z takim wsparciem ogólnym, możemy skupić się na naszej pracy.

Niezwykłe jest również to, że przez niemal połowę okresu funkcjonowania Biura Międzynarodowej Współpracy Policji, Komendantem Główny Policji jest jedna osoba. Gen. insp. Jarosław Szymczyk. Komendant, którego nazwisko, twarz i skuteczność działania znają szefowie Policji w całej Europie i większość na świecie. Komendant Główny polskiej Policji, który wyznacza kierunki w bezpośrednich relacjach z Dyrektor Wykonawczą Europolu i Sekretarzem Generalnym Interpolu. To dla mnie, jako Dyrektora Biura, niezwykła duma. Ale też dla nas wszystkich wielkie wyzwanie. Bo wysoka świadomość międzynarodowej współpracy inspiruje jej rozwój”.

Głos zabrał również zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Paweł Dobrodziej, który podziękował funkcjonariuszom i pracownikom Policji za służbę i powiedział: „Należy się również wielki szacunek dla naszych poprzedników, którzy w 2008 roku, piętnaście lat temu, mieli w sobie wystarczająco dużo determinacji, siły i możliwości do tego, aby stworzyć Biuro Międzynarodowej Współpracy Policji. Trudno wyobrazić sobie dzisiaj funkcjonowanie Policji bez takiej jednostki”.
Na zakończenie uroczystej zbiórki, w części nieoficjalnej, nie mogło zabraknąć „urodzinowego” tortu i wzajemnych życzeń, m.in. przesłanych od polskich oficerów łącznikowych Policji akredytowanych w 12 krajach i zagranicznych policyjnych oficerów łącznikowych przebywających na terenie Polski.

Przypomnijmy:

Na gruncie prawa polskiego kwestie międzynarodowej współpracy policji reguluje ustawa o Policji. Wśród podstawowych zadań wymienione jest: „współdziałanie z policjami innych państw oraz ich organizacjami międzynarodowymi na podstawie umów i porozumień międzynarodowych oraz odrębnych przepisów (...). Policja realizuje także zadania wynikające z umów i porozumień międzynarodowych, na zasadach i w zakresie w nich określonych”.

Polska policja uczestniczy w międzynarodowym kontyngencie policyjnym wydzielonym do realizacji zadań poza granicami kraju, który urzeczywistnia się w udziale w policyjnych misjach pokojowych: ONZ, UE, Unii Zachodnioeuropejskiej (UZE) i Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (OBWE). Angażuje się w akcje zapobiegania aktom terroryzmu, akcje ratownicze, poszukiwawcze i humanitarne oraz bierze udział we wspólnych patrolach i przedsięwzięciach mających na celu ochronę bezpieczeństwa i porządku publicznego. Uczestniczy w wymianie informacji z jednostkami policji innych krajów i stanowi wsparcie osobowe w związku z imprezami masowymi (w tym związanymi z rozgrywkami piłki nożnej). Polska policja podejmuje również współpracę z agencjami i gremiami tworzącymi unijną i światową architekturę bezpieczeństwa w kontekście zwalczania zagrożeń transnacjonalnych na poziomie współpracy lokalnej, regionalnej, unijnej i globalnej.

Tekst i zdjęcia: Izabela Pajdała „Gazeta Policyjna”
 

  • zdjęcie tortu
  • policjant przemawia do zebranych na sali osób
  • policjantka przemawia do zebranych na sali osób
  • policjantka przemawia do zebranych na sali osób
  • policjant przemawia do zebranych na sali osób
  • policjant przemawia do zebranych na sali osób
  • Dyrektor BMWP KGP przemawia do zebranych na sali osób
  • Zastępca Komendanta Głównego Policji przemawia do zebranych na sali osób
  • zdjęcie zbiorowe zebranych na sali osób
Powrót na górę strony