Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Zastępca Komendanta Głównego Policji, nadinsp. Paweł Dobrodziej, wziął udział w spotkaniu zorganizowanym przez Komisję Europejską

Data publikacji 17.05.2023

16 maja 2023 roku odbyła się w Brukseli konferencja dotycząca zjawiska nielegalnego przepływu i handlu bronią. Organizatorem wydarzenia była Komisja Europejska. Polską Policję reprezentował Zastępca Komendanta Głównego Policji, nadinsp. Paweł Dobrodziej, któremu towarzyszył Zastępca Dyrektora Biura Międzynarodowej Współpracy Policji KGP, nadkom. Michał Hoszcz.

Temat konferencji, w której uczestniczył Zastępca Szefa polskiej Policji brzmiał: „Realizacja konkretnych działań w Europie południowo-wschodniej w ramach planu działania UE dotyczącego handlu bronią palną na lata 2020-2025, w tym z wykonania planu działania na rzecz kompleksowej kontroli broni strzeleckiej i lekkiej na Bałkanach Zachodnich”.

Uczestnicy wydarzenia dyskutowali na temat stanu realizacji założeń mapy drogowej w zakresie kompleksowej kontroli przepływu broni - planu przyjętego w ramach Unii Europejskiej, określonego na lata 2020-2025. Delegaci omówili specyfikę przestępczego procederu nielegalnego obrotu bronią, jak również dokonali ewaluacji dotychczasowych postępów w ramach planu przyjętego dla regionu Bałkanów Zachodnich. Na koniec wyznaczyli cele na przyszłość.

Zastępca Komendanta Głównego Policji, nadinsp. Paweł Dobrodziej zabrał głos podczas obrad zwracając uwagę na fakt, że zjawisko zwalczania nielegalnego handlu bronią - bez względu na jej rodzaj, przeznaczenie oraz miejsce działania sprawców - jest ważnym czynnikiem kształtującym poziom bezpieczeństwa. Podkreślając dotychczasowe osiągnięcia w zakresie realizacji planu działania - mapy drogowej - wspomniał o kluczowym znaczeniu międzynarodowej współpracy Policji, łączeniu wysiłków oraz partnerskim dialogu jako filarach, na których opiera się efektywne pełnienie misji organów ścigania.

Podzielił się także doświadczeniami polskiej Policji, która aktywnie działa na polu zwalczania nielegalnego handlu bronią w ramach narzędzia Unii Europejskiej, jakim jest platforma EMPACT Firearms. W swoim wystąpieniu odniósł się także do toczącej się w Ukrainie wojny oraz wynikających z niej potencjalnych konsekwencji dla bezpieczeństwa powszechnego związanych z przemytem broni z terenów objętych działaniami wojennymi. Zastępca Komendanta Głównego Policji poinformował,  że polska Policja – świadoma zagrożenia – zainicjowała międzynarodowy projekt, którego celem jest wyjście naprzeciw wyzwaniom związanym z przemytem i handlem bronią pochodzącą z terenów objętych wojną w Ukrainie.

Na zakończenie nadinsp. Paweł Dobrodziej wyraził poparcie dla rozwiązań przyjętych podczas konferencji, zadeklarował gotowość do wymiany doświadczeń oraz wsparcia eksperckiego polskiej Policji we współpracy z zagranicznymi partnerami.

W wydarzeniu udział wzięli przedstawiciele resortów Spraw Wewnętrznych i Zagranicznych oraz Policji państw Unii Europejskiej.

(BMWP KGP / mw)

  • uczestnicy konferencji siedzą na sali
  • uczestnicy konferencji siedzą na sali
Powrót na górę strony