Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Laboratorium Kryminalistyczne KWP we Wrocławiu – Pracownia Badań Broni i Balistyki

Data publikacji 27.05.2023

Pracownia Badań Broni i Balistyki jest jedną z ciekawszych pracowni Laboratorium Kryminalistycznego KWP we Wrocławiu. To właśnie w niej ustala się rodzaj broni palnej wykorzystanej do popełniania przestępstwa, a także sprawdza, czy znalezione na miejscu zdarzenia pociski wystrzelone zostały z luf zabezpieczonych jednostek broni. Policjanci z pracowni biorą udział w oględzinach miejsc zdarzenia, gdzie została użyta broń palna, zbierają ślady uszkodzeń postrzałowych mających związek z użyciem broni palnej, badają tor lotu pocisku oraz każdy przedmiot przypominający broń.

Eksperci pracujący w tej komórce są nie tylko pasjonatami broni, ale muszą mieć odpowiednie predyspozycje do wykonywania tego typu pracy, a także ukończone specjalne szkolenie eksperckie z zakresu badania broni i balistyki. W Pracowni Badań Broni i Balistyki ustala się rodzaj badanej broni, określa jej sprawność oraz identyfikuje broń na podstawie pozostawionych na miejscach przestępstw łusek bądź pocisków. Przeprowadzane analizy pozwalają także określić odległość z jakiej został oddany strzał, tor lotu pocisku oraz uszkodzenia postrzałowe.

Pracujący tu policjanci zajmują się m. in. ustalaniem rodzaju, typu, modelu i kalibru badanej broni palnej oraz amunicji, sprawdzają czy nadaje się do oddania strzału. Ponadto badają wszystkie przedmioty przypominające swoją budową broń palną i amunicję samodziałową. Identyfikują broń palną na podstawie śladów mechanizmów broni naniesionych na odstrzelonych łuskach i wystrzelonych pociskach. Do zadań funkcjonariuszy tej pracowni należy również analiza uszkodzeń postrzałowych odzieży i innych przedmiotów.

Policjanci z tej komórki najczęściej biorą czynny udział na miejscu zdarzenia, gdzie została użyta broń palna. Wykonują oględziny miejsca postrzału, ułożenia łusek, zabezpieczają broń i amunicję do badań. Następnie w laboratorium wykonywana jest szczegółowa ich analiza. Biegli tej specjalności przeprowadzają specjalistyczne badania broni palnej, w tym bojowej, myśliwskiej, sportowej, alarmowej, gazowej i sygnałowej oraz broni pneumatycznej, która może być użyta lub też została użyta do popełnienia przestępstwa.

Badania broni i balistyki prowadzone są zgodnie z procedurą badawczą HQ-PB/7-IIB „Badanie urządzeń o charakterze broni palnej i przedmiotów o charakterze amunicji do broni palnej” - wydanie 5 z dnia 10.06.2021 r.

Sekcja Prasowa KWP we Wrocławiu

Powrót na górę strony