Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Ustawa o modernizacji Policji

Data publikacji 23.07.2006

Policjanci są niedostatecznie wyposażeni i źle zarabiają, co powoduje, że w dużych miastach istnieją problemy z naborem do Policji. Dlatego od kilku miesięcy trwają prace nad poprawą sytuacji materialnej funkcjonariuszy. Aby zmiany miały charakter trwały i systemowy w MSWiA przygotowano projekt ustawy o modernizacji Policji (...) w latach 2007 – 2009.

Wynika z niego, że pensje policjantów (naliczane w nowym motywacyjnym systemie) znacząco wzrosną. W roku 2007 o 0,15, w roku 2008 o 0,16, a w roku 2009 o 0,17 kwoty bazowej (dotychczas pensje policjantów wzrastały każdego roku o około 0,02 - 0,05 kwoty bazowej). Oznacza to, że gwarantowany odrębną, specjalną ustawą mnożnik określający wysokość policyjnych zarobków wynosiłby w roku 2009 średnio około 2,50 kwoty bazowej (obecnie kwota bazowa to 1459,84 złotych , obecny średni mnożnik to 2,02).

Przez ostanie 10 lat mnożnik wzrósł o około 0,5. Obecnie podobny wzrost (gwarantowany ustawą - średnio o ok. 725 zł) policjanci uzyskaliby w ciągu niecałych trzech lat. Ponadto ustawa przewiduje specjalne środki na sprzęt transportowy, uzbrojenie, sprzęt teleinformatyczny, budowę infrastruktury technicznej. Każdego roku Policja dostawałaby łącznie gwarantowane ustawą środki w wysokości około 1 mld 400 mln złotych, czyli dodatkowo około 30 % obecnego, rocznego budżetu. Po raz pierwszy w historii Policji poprawa sytuacji materialnej byłaby gwarantowana specjalną ustawą i to w dodatku obowiązującą przez 3 kolejne lata.


Zobacz także:

ZAROBKI POLICJANTÓW

Powrót na górę strony