Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Laboratorium Kryminalistyczne – Pracownia Biologiczna i Chemiczna

Data publikacji 10.06.2023

Laboratorium Kryminalistyczna Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu posiada dwie bardzo ciekawe pracownie: biologiczną i chemiczną. Są one niezastąpione przy rozwiązywaniu najtrudniejszych i najbardziej skomplikowanych spraw prowadzonych przez Policję. To właśnie w nich badane jest między innymi DNA pochodzące ze śladów zabezpieczonych na miejscach popełnienia przestępstwa.

Bardzo ciekawymi pracowniami w Laboratorium Kryminalistycznym KWP we Wrocławiu są na pewno dwie z nich: biologiczna i chemiczna. W tej pierwszej wykonywane są badania przede wszystkim śladów biologicznych takich jak krew, ślina, nasienie, włosy, itp. Metody jakie stosują pracujący tam policjanci pozwalają na oznaczenie DNA zawartego w nawet niewielkiej ilości materiału biologicznego. Pracowania zajmuje się badaniem śladów biologicznych oraz identyfikacją osób i zwłok ludzkich z wykorzystaniem analizy DNA. Do niej trafiają nie tylko ślady zebrane na miejscu przestępstwa, ale też przedmioty, z których należy zabezpieczyć możliwie jak najwięcej materiału DNA. To pracownia, która jest niezastąpiona w najcięższych sprawach dotyczących na przykład zabójstw, zgwałceń, uprowadzeń czy pobić.

Badania biologiczne prowadzone są zgodnie z procedurą badawczą HQ-PB/6-IVB „Kryminalistyczne badania DNA w mulipleksowych systemach STR”.

W pracowni chemicznej naszego laboratorium natomiast wykonuje się badania pozwalające na identyfikację substancji zabezpieczonych na miejscach przestępstw. Badane są tu środki odurzające, substancje psychotropowe, substancje mogące stanowić środki zastępcze, prekursory, a także prowadzone są tu badania mikrośladów, powłok malarskich, alkoholi czy substancji łatwopalnych, a także popożarowych.

Badania substancji psychoaktywnych prowadzone są zgodnie z procedurami badawczymi HQ-PB/3-VC „Analiza ilościowa siarczanu amfetaminy metodą chromatografii gazowej” wydanie 5 z dnia 10.06.2021 r. HQ-PB/13-VC „Badania materiału roślinnego pochodzącego z konopi” wydanie 2 z dnia 10.06.2021 r.

W pracowni chemicznej wykonuje się też badania krwi i innych płynów ustrojowych człowieka na zawartość alkoholu. Badania prowadzone są zgodnie z procedurą badawczą HQ-PB/14-VC „Badanie płynów ustrojowych na zawartość alkoholu etylowego techniką chromatografii gazowej head – space” wydanie 5 z dnia 10.06.2021 r.

Policjanci posiadający odpowiednie wykształcenie oraz zainteresowania badaniami z dziedziny kryminalistyki, chemii, biologii molekularnej, mogą próbować swoich sił właśnie w Laboratorium Kryminalistycznym. To praca niezwykle ciekawa, ale też absorbującą, wymagająca skupienia i dokładności oraz pasji do tego co się robi. Obie pracownie są najczęściej wykorzystywane przy rozwiązywaniu najtrudniejszych i najbardziej skomplikowanych spraw prowadzonych przez jednostki Policji.

Sekcja Prasowa KWP we Wrocławiu

 

  • urządzenia znajdujące się w pracowni kryminalistycznej komendy
  • urządzenia znajdujące się w pracowni kryminalistycznej komendy
  • urządzenia znajdujące się w pracowni kryminalistycznej komendy
  • urządzenia znajdujące się w pracowni kryminalistycznej komendy
  • urządzenia znajdujące się w pracowni kryminalistycznej komendy
  • urządzenia znajdujące się w pracowni kryminalistycznej komendy
Powrót na górę strony