Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Uroczyste otwarcie zmodernizowanej siedziby SPKP i OPP w Łodzi

Data publikacji 22.06.2023

Siedziba policyjnych kontrterrorystów oraz funkcjonariuszy 2 i 3 Kompanii OPP w Łodzi zostały uroczyście otwarte po trwającej blisko dwa lata przebudowie i gruntownym remoncie. Zmodernizowany obiekt dostosowano do obowiązujących standardów, co przyczyni się do podniesienia komfortu pracy służących tam mundurowych i pracowników cywilnych.

21 czerwca 2023 roku odbyło się uroczyste otwarcie zmodernizowanych budynków Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji w Łodzi oraz siedziby 2 i 3 Kompanii Oddziału Prewencji. W uroczystości uczestniczyli: nadinspektor Sławomir Litwin, Wicemarszałek Województwa Łódzkiego Pan Piotr Adamczyk, nadkom. Piotr Stępka - Zastępca Dyrektora Biura Logistyki Policji, Marcin Szmaja – Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego, Zastępca Dowódcy Centralnego Pododdziału Kontrterrorystyczny Policji "BOA" insp. Sławomir Wocial, podinsp. Krzysztof Balcer  - Przewodniczący Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów woj. Łódzkiego, insp. Krzysztof Lasecki – Dowódca Oddziału Prewencji Policji w Łodzi, mł. insp. Krzysztof Jarmusz – Dowódca SPKP w Łodzi, ppor. Ks. Jacek Syjud – Kapelan Wojewódzkiego Ośrodka Duszpasterskiego Policji w Łodzi, Adam Jakóbiec – Członek Zarządu Firma LINDNER sp.z.o.o. (główny wykonawca), Sylwia Kęsicka – przedstawiciel firmy Pilamis – inżynier kontraktu, oraz Jakub Pilarski - Prezes firmy Pilamis.
Zmodernizowany budynek znajduje się na ulicy Pienistej 71. Został on wybudowany w latach 70-tych ubiegłego wieku jako obiekt trzykondygnacyjny. Inwestycja rozpoczęła się we wrześniu 2021 roku, a odbiór końcowy robót miał miejsce 27 kwietnia 2023 roku. Wśród szerokiego wachlarza przeprowadzonych robót modernizacyjnych znalazły się m.in. wymiana istniejącej instalacji sanitarnej, elektrycznej, teletechnicznej oraz wykonanie nowej termomodernizacji budynku dostosowanej do obowiązujących standardów wraz z dociepleniem dachu. Wartość całkowita inwestycji wyniosła ponad 22 miliony , w tym blisko 3 miliony pochodziły z Programu Modernizacji Policji, a reszta to środki własne Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi. Ze zmodernizowanego budynku korzystać będą funkcjonariusze i pracownicy cywilni Oddziału Prewencji Policji w Łodzi i Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji w Łodzi.

Oddanie do użytku nowego policyjnego obiektu miało podniosły charakter. Uroczystość rozpoczęła się od złożenia meldunku Komendantowi Wojewódzkiemu Policji w Łodzi nadinsp. Sławomirowi Litwinowi przez dowódcę uroczystości.

Komendant Wojewódzki Policji w Łodzi skierował życzenia do dowódców oraz funkcjonariuszy i pracowników cywilnych tutejszych jednostek, aby poprawa warunków lokalowych ułatwiła im tę trudną i odpowiedzialną służbę i pracę. Podziękował również za pełne zaangażowanie w ochronę najcenniejszych wartości: ludzkiego życia i zdrowia.

podkom. Adam Dembiński

 

 • Komendant Wojewódzki Policji w Łodzi przyjmuje meldunek.
 • W tle dowódca uroczystości.
 • W tle widać zaproszonych gości.
 • W tle widać zaproszonych gości.
 • Dowódcy jednostek odbierają symboliczne klucze od Komendanta.
 • Dowódcy jednostek odbierają symboliczne klucze od Komendanta.
 • Symboliczne klucze do budynku.
 • Funkcjonariusze Samodzielnego Pododdziału Kontrterorystycznego Policji.
 • Funkcjonariusze oraz zaproszeni goście podczas uroczystości.
 • W tle widać zaproszonych gości.
 • Korytarz wewnątrz budynku.
 • Siłowania.
 • Sala odpraw dla funkcjonariuszy.
 • Wyremontowany budynek z zewnątrz.
 • Siłownia.
 • Funkcjonariusz ćwiczący na siłowni.
Powrót na górę strony