Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Wyłoniliśmy „Dzielnicowego Roku” 2023

Data publikacji 22.06.2023

Dziś w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Kielcach zakończyły się dwudniowe, wojewódzkie eliminacje konkursu „Dzielnicowy Roku”. Spośród 26 funkcjonariuszy reprezentujących 12 komend powiatowych oraz Komendę Miejską Policji w Kielcach wyłoniono trzech najlepszych dzielnicowych. Dodatkowo po rozwiązaniu testu wiedzy poznaliśmy również najlepszego Kierownika Rewiru Dzielnicowych. Zwycięzcy otrzymali gratulacje od m.in. Komendanta Wojewódzkiego Policji w Kielcach nadinsp. dr Jarosława Kalety.

Wczoraj na teren Oddziału Prewencji Policji w Kielcach przybyło 26 dzielnicowych, których oficjalnie przywitała Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Kielcach insp. dr. Agata Malasińska – Nagórny. Krótko później funkcjonariusze rozpoczęli rywalizację o miano „Dzielnicowego Roku”. Pierwszego dnia zmagań reprezentanci 12 komend powiatowych oraz Komendy Miejskiej Policji w Kielcach przystąpili do dwóch konkurencji. Jedną z nich był praktyczny sprawdzian umiejętności udzielania pierwszej pomocy, podczas którego zawodnicy musieli wykazać się wiedzą i umiejętnościami z zakresu algorytmu postępowania z osobą nieprzytomną oraz ostatecznie przeprowadzić resuscytacje krążeniowo - oddechową.

Kolejną konkurencją była symulacja przyjęcia interesanta.Cała inscenizacja nie mogła przekroczyć 20 minut, dlatego też funkcjonariusze błyskawicznie musieli zakwalifikować tą sytuację opierając się o własną wiedzę i doświadczenie.

Dzisiejsze zmagania mundurowi rozpoczęli o poranku. Funkcjonariusze rywalizujący o miano najlepszego dzielnicowego przystąpili do testu wiedzy, który został opracowany przez wykładowców ze Szkoły Policji w Katowicach. Do tej konkurencji oprócz 26 dzielnicowych przystąpiło również 11 Kierowników Rewirów Dzielnicowych, którzy reprezentowali poszczególne jednostki naszego garnizonu. Policjanci w ciągu godziny musieli odpowiedzieć na 60 pytań dotyczących przepisów m.in.  Kodeksu Wykroczeń, Kodeksu Karnego, Kodeksu Prawa o Ruchu Drogowym, a także zagadnień z zakresu procedury niebieskiej karty, pracy dochodzeniowo - śledczej oraz profilaktyki społecznej. Kierownicy natomiast musieli wykazać się również wiedzą z zakresu Zarządzenia nr 5 Komendanta Głównego Policji w sprawie metod i form wykonywania zadań przez dzielnicowego i kierownika dzielnicowych, a także wiadomościami odnośnie zarządzania zasobami ludzkimi. 

Na koniec dzielnicowi wykazywali się opanowaniem i wprawnym okiem. Podczas sprawdzianu wyszkolenia strzeleckiego zadaniem każdego z policjantów było przebiegnięcie kilkudziesięciu metrów, oddanie 4 strzałów z postawy wysokiej do tarczy oddalonej o 15 metrów oraz po wymianie magazynka oddanie kolejnych 4 strzałów z pozycji niskiej. Całość zadania musieli oni wykonać w ciągu 30 sekund.

O godzinie 14 w Sali Narad im. mjr. Jana Piwnika „Ponurego” zostali wyłonieni zwycięzcy konkursu, którzy otrzymali gratulacje od m.in. Komendanta Wojewódzkiego Policji w Kielcach nadinsp. dr Jarosława Kalety, Dyrektora Biura Wojewody Pani Ewy Nowak, Zastępcy Dyrektora Departamentu Edukacji, Sportu, Turystyki i Spraw Zagranicznych Świętokrzyskiego Urzędu Marszałkowskiego Pana Tomasza Fitasa oraz Zastępcy Przewodniczącego Związków Zawodowych NSZZ Policjantów województwa świętokrzyskiego Mariusza Walczyka i Andrzeja Ścibisza. Podczas uroczystości ogłoszenia wyników obecni byli także: Pierwszy Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Kielcach insp. Jarosław Tokarczyk, Naczelnik Wydziału Prewencji KWP w Kielcach insp. Marzena Piórkowska, komendanci powiatowi jednostek garnizonu świętokrzyskiego oraz Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Kielcach. 

W trójce najlepszych dzielnicowych znaleźli się:

Miejsce pierwsze: asp. Łukasz Dumin z KPP we Włoszczowie

Miejsce drugie: sierż. szt. Marcin Wróbel z KPP w Busku - Zdroju

Miejsce trzecie:  st. sierż. Jakub Zieliński z KPP w Starachowicach

W trójce najlepszych Kierowników Rewiru Dzielnicowych znaleźli się:

Miejsce pierwsze: asp. szt. Marcin Parzniewski z KPP w Jędrzejowie

Miejsce drugie: asp. szt. Damian Szwagierek z KPP w Skarżysku - Kamiennej

Miejsce trzecie: asp. szt. Piotr Fatyga z KPP we Włoszczowie

Wszystkim uczestnikom gratulujemy!

Organizatorem konkursu był Wydział Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach. Patronat honorowy nad zawodami objął Wojewoda Świętokrzyski, Marszałek Województwa Świętokrzyskiego oraz Przewodniczący Związków Zawodowych NSZZ Policjantów województwa świętokrzyskiego.   

Fundatorem wręczanych nagród był Wojewoda Świętokrzyski Pan Zbigniew Koniusz, Komendant Wojewódzki Policji w Kielcach nadinsp. dr. Jarosław Kaleta oraz Przewodniczący Związków Zawodowych NSZZ Policjantów województwa świętokrzyskiego Jerzy Kaniewski.

Opr. DJ

Źródło: KWP w Kielcach

 

 • uczestnicy konkursu
  #1
 • uczestnicy konkursu
  #2
 • uczestnicy konkursu
  #3
 • uczestnicy konkursu
  #4
 • uczestnicy konkursu
  #5
 • uczestnicy konkursu
  #6
 • uczestnicy konkursu
  #7
 • uczestnicy konkursu
  #8
 • uczestnicy konkursu
  #9
 • uczestnicy konkursu
  #10
 • uczestnicy konkursu
  #11
 • uczestnicy konkursu
  #12
 • uczestnicy konkursu
  #13
 • uczestnicy konkursu
  #14
 • uczestnicy konkursu
  #15
 • uczestnicy konkursu
  #16
 • uczestnicy konkursu
  #17
 • uczestnicy konkursu
  #18
 • uczestnicy konkursu
  #19
 • uczestnicy konkursu
  #20
 • uczestnicy konkursu
  #21
 • uczestnicy konkursu
  #22
 • uczestnicy konkursu
  #23
 • uczestnicy konkursu
  #24
 • uczestnicy konkursu
  #25
 • uczestnicy konkursu
  #26
 • uczestnicy konkursu
  #27
 • uczestnicy konkursu
  #28
 • uczestnicy konkursu
  #29
 • uczestnicy konkursu
  #30
 • uczestnicy konkursu
  #31
 • uczestnicy konkursu
  #32
 • uczestnicy konkursu
  #33
 • uczestnicy konkursu
  #34
 • uczestnicy konkursu
  #35
 • uczestnicy konkursu
  #36
 • uczestnicy konkursu
  #37
 • uczestnicy konkursu
  #38
 • uczestnicy konkursu
  #39
 • uczestnicy konkursu
  #40
 • uczestnicy konkursu
  #41
 • uczestnicy konkursu
  #42
 • uczestnicy konkursu
  #43
 • uczestnicy konkursu
  #44
 • uczestnicy konkursu
  #45
 • uczestnicy konkursu
  #46
 • uczestnicy konkursu
  #47
 • uczestnicy konkursu
  #48
 • uczestnicy konkursu
  #49
 • uczestnicy konkursu
  #50
 • uczestnicy konkursu
  #51
 • uczestnicy konkursu
  #52
 • uczestnicy konkursu
  #53
 • uczestnicy konkursu
  #54
 • uczestnicy konkursu
  #55
 • uczestnicy konkursu
  #56
 • uczestnicy konkursu
  #57
 • uczestnicy konkursu
  #58
 • uczestnicy konkursu
  #59
 • uczestnicy konkursu
  #60
 • uczestnicy konkursu
  #61
 • uczestnicy konkursu
  #62
 • uczestnicy konkursu
  #63
 • uczestnicy konkursu
  #64
 • uczestnicy konkursu
  #65
 • uczestnicy konkursu
  #66
 • uczestnicy konkursu
  #67
 • uczestnicy konkursu
  #68
 • uczestnicy konkursu
  #69
 • uczestnicy konkursu
  #70
 • uczestnicy konkursu
  #71
 • uczestnicy konkursu
  #72
 • uczestnicy konkursu
  #73
 • uczestnicy konkursu
  #74
 • uczestnicy konkursu
  #75
 • uczestnicy konkursu
  #76
 • uczestnicy konkursu
  #77
 • uczestnicy konkursu
  #78
 • uczestnicy konkursu
  #79
 • uczestnicy konkursu
  #80
 • uczestnicy konkursu
  #81
 • uczestnicy konkursu
  #82
 • uczestnicy konkursu
  #83
 • uczestnicy konkursu
  #84
 • uczestnicy konkursu
  #85
 • uczestnicy konkursu
  #86
 • uczestnicy konkursu
  #87
 • uczestnicy konkursu
  #88
 • uczestnicy konkursu
  #89
 • uczestnicy konkursu
  #90
 • uczestnicy konkursu
  #91
 • uczestnicy konkursu
  #92
 • uczestnicy konkursu
  #93
 • uczestnicy konkursu
  #94
 • uczestnicy konkursu
  #95
 • uczestnicy konkursu
  #96
 • uczestnicy konkursu
  #97
 • uczestnicy konkursu
  #98
 • uczestnicy konkursu
  #99
 • uczestnicy konkursu
  #100
 • uczestnicy konkursu
  #101
 • uczestnicy konkursu
  #102
 • uczestnicy konkursu
  #103
Powrót na górę strony