Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Konferencja podsumowująca projekt pn. „Stop Cybercrime”

Data publikacji 28.06.2023

27 czerwca 2023 r. w hotelu Nutrend World w Ołomuńcu miała miejsce konferencja podsumowująca czesko-polski projekt pn. „Usprawnienie czesko-polskiej współpracy w walce z cyberprzestępczością” - „Zefektivnění českopolské spolupráce v boji proti kyberkriminalitě. W przedsięwzięciu wziął udział Prezydent Policji Czeskiej genpor. mgr. Martin Vondrášek, komendanci z Liberca, Ołomuńca, Pardubic, Ostravy, Hradca Kralove oraz przedstawiciele z Uniwersytetu Palackiego w Ołomuńcu. Stronę polską reprezentowali policjanci oraz pracownicy cywilni z komend wojewódzkich w Opolu, we Wrocławiu i Katowicach wraz z Komendantami: nadinsp. Rafałem Kochańczykiem, nadinsp. Dariuszem Wesołowskim oraz insp. Arturem Bednarkiem.

Międzynarodowa konferencja poświęcona była podsumowaniu działań przeprowadzonych w ramach projektu, który realizowany był w latach 2019-2023 z udziałem dziewięciu jednostek. Partnerami projektu po stronie polskiej była Komenda Wojewódzka Policji w Opolu, Wrocławiu i Katowicach, natomiast ze strony czeskiej była to Komenda Wojewódzka Policji w Hradec Kralove (jako lider projektu), Liberecu, Ołomuńcu, Pardubicach, Ostravie oraz Uniwersytet Palackiego w Ołomuńcu.

Celem projektu było stworzenie sieci komunikacyjnej systemu wymiany informacji i danych dotyczących cyberprzestępczości między polsko-czeskimi partnerami, a także zapewnienie jak najszybszej pomocy ofiarom ataków cyberprzestępczych.

Realizacja projektu umożliwiła zwiększenie efektywności walki z rosnącą cyberprzestępczością w strefie przygranicznej oraz intensyfikację współpracy Policji z Polski i Czech poprzez szereg specjalistycznych szkoleń dla policjantów i ekspertów z laboratoriów kryminalistycznych, a także zakup sprzętu i oprogramowania. Ponadto ważnym działaniem podjętym w ramach realizacji projektu były prewencyjne spotkania edukacyjne wśród dzieci, młodzieży, rodziców i nauczycieli ukierunkowane na zagadnienia takie jak cyberprzestępczości takich jak: cyberprzemoc, sexting, cybergrooming, bezpieczeństwo i ochrona danych osobowych w sieciach internetowych.

Dzięki projektowi rozszerzono działającą w czeskim Ołomuńcu poradnię on-line, która bezpłatnie pomaga osobom, które czują się w jakikolwiek sposób zagrożone w cyberśrodowisku.Eksperci z różnych dziedzin (funkcjonariusze policji, psycholodzy, prawnicy), udzielają tam pomocy 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu. Kontakt za pośrednictwem formularza internetowego na stronie: www.napiszdonas.pl

Więcej informacji na stronie http://www.stopcybercrime.cz

Projekt został sfinansowany ze środków Unii Europejskiej - Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Republika Czeska - Polska 2014-2020 oraz ze środków własnych partnerów. Całkowita wartość projektu 3 064 440,62 euro, w tym dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 2 604 774,52 euro oraz z budżetu państwa 459 666,10 euro.

  • Konferencja podsumowująca projekt pn. „Stop Cybercrime”
  • Konferencja podsumowująca projekt pn. „Stop Cybercrime”
  • Konferencja podsumowująca projekt pn. „Stop Cybercrime”
  • Konferencja podsumowująca projekt pn. „Stop Cybercrime”
  • Konferencja podsumowująca projekt pn. „Stop Cybercrime”
Powrót na górę strony