Aktualności

Polscy policjanci dbają o bezpieczeństwo polskich turystów na wybrzeżu Adriatyku – kolejna edycja Bezpiecznego Sezonu Turystycznego

Data publikacji 04.07.2023

Od 3 lipca br. polscy policjanci pełnią służbę na chorwackim wybrzeżu Adriatyku. Na mocy zawartego przez Komendanta Głównego Policji gen. insp. Jarosława Szymczyka porozumienia, jak również zaproszenia skierowanego przez szefostwo chorwackich policjantów, polscy funkcjonariusze do 31 sierpnia br. asystują chorwackim kolegom, ale przede wszystkim pomagają polskim turystom, którzy jak każdego roku licznie odpoczywają w Chorwacji.

Chorwacja niezmiennie od lat jest jednym z ulubionych kierunków turystycznych Polaków. Przemawiają za tym liczne plaże, gwarancja udanej pogody, piękne krajobrazy oraz krystalicznie czysta woda, jak również możliwość dojazdu własnym samochodem. Corocznie słoneczną Chorwację odwiedza ponad milion naszych rodaków, wszystko wskazuje na to, że nie inaczej będzie w tym roku.

Przy tak dużej liczbie polskich turystów oczywistym jest, że w ślad za nimi podążają polscy policjanci, albowiem warto przypomnieć, że niezmiennie, jednym z priorytetów polskiej Policji jest rozwijanie współpracy międzynarodowej. Przykładem właśnie takiej bezpośredniej współpracy są podejmowane już od kilkunastu lat na terenie Chorwacji, działania w sezonie wakacyjnym, koordynowane z polskiej strony przez Biuro Prewencji Komendy Głównej Policji, w ramach międzynarodowego projektu "Miejsce Bezpiecznej Turystyki". W projekcie uczestniczą policjanci z kilkunastu krajów z całego świata. Przez te kilkanaście lat liczba polskich policjantów delegowanych w sezonie wakacyjnym do pełnienia służby na terenie samej tylko Chorwacji zbliża się już do setki.

Podkreślić należy, że charakter realizowanych zadań przez naszych policjantów za granicą jest nieco odmienny od tego w kraju, albowiem służba polskich policjantów polega na asystowaniu funkcjonariuszom Policji chorwackiej w wykonywaniu zadań - głównie o charakterze patrolowo-interwencyjnym. W ramach tej służby dokonywane są kontrole dokumentów kierowców i ich pojazdów, kontrole trzeźwości uczestników ruchu drogowego, kierowanie ruchem kołowym w miejscach, w których dochodziło do kolizji i wypadków drogowych. Naszych policjantów można spotkać nie tylko w patrolach pieszych i zmotoryzowanych, ale również na rowerach, łodziach, czy nawet statkach powietrznych.

Policjanci pełnią służbę również w tzw. Info Punktach, gdzie propaguje się bezpieczny wypoczynek i przekazuje turystom niezbędne informacje pozwalające uniknąć wypadku podczas urlopu. Najczęściej dotyczy to zasad bezpieczeństwa w trakcie uprawiania sportów wodnych, nurkowania, snorkelingu. Przypomnieć należy, że szczególnie w Chorwacji, dużą wagę przykłada się do bezpieczeństwa przeciwpożarowego i omawiania zagrożeń, jakie mogą wynikać z grillowania. Policja chorwacka bardzo szybko reaguje na wszelkie tego typu zgłoszenia dotyczące zagrożenia pożarowego, a osoby nieodpowiedzialne są bardzo surowo karane.

Nasi policjanci są bardzo uniwersalni, co podkreślają partnerzy zagraniczni, i stąd charakter realizowanych przez nich zadań jest bardziej zbliżony do tych wykonywanych w polskich posterunkach Policji (których liczba sukcesywnie rośnie), albowiem uczestniczą również we wszelkiego rodzaju akcjach ratowniczych, czy poszukiwawczych, ale również w obsłudze zdarzeń o charakterze kryminalnym, ponieważ i z takimi, niestety, coraz częściej mamy do czynienia.

Pomoc polskich policjantów jest bardzo dobrze oceniana przez naszych rodaków, ponieważ znacznie ułatwia, w przypadku takiej potrzeby, wszelkie niezbędne kontakty ze służbami państwa pobytu. Ponadto, obecność funkcjonariuszy polskiej Policji przyczynia się do podtrzymania statusu obywateli polskich w Chorwacji jako grupy narodowej dobrze chronionej przez swoje państwo.

Doświadczenia lat minionych wskazują, że Polacy, co do zasady, są bardzo uprzejmi, zdyscyplinowani oraz przestrzegają, zarówno miejscowych norm prawnych, jak i kulturowo - obyczajowych, stąd też są grupą narodową mile przyjmowaną przez miejscową społeczność.

Niemniej jednak, co potwierdza Pani Emilia Bala - Konsul z Ambasady RP w Chorwacji, nie można wykluczyć, że w tak dużej grupie polskich obywateli znajdą się osoby, które niestety sprawiają problemy i wchodzą w mniejsze bądź większe konflikty z prawem. Jak informuje,  w bieżącym roku, obserwuje się duży napływ naszych rodaków do Chorwacji i niestety odnotowano już wiele niepożądanych zachowań skutkujących zatrzymaniem naszych rodaków i wszczęciem procedur karnych. Stąd życząc udanego wypoczynku i dobrej zabawy podczas wakacji apeluje o zachowanie umiaru i nie przekraczanie granic dobrego smaku, a tym bardziej niełamanie norm prawnych.

Pani Konsul przypomina, że pomimo, że Chorwacja weszła do strefy Schengen, w związku z czym zniesiono kontrolę graniczną, to pamiętać należy, że w dalszym ciągu wymagane jest posiadanie ważnego dokumentu tożsamości, przy czym musi to być dokument fizyczny, albowiem aplikacja m-Obywatel nie jest honorowana. Jest to szczególnie istotne w sytuacji, w której planujemy „wypad” do krajów sąsiadujących. Podobnie kierowcy muszą pamiętać o posiadaniu prawa jazdy, dowodu rejestracyjnego i polisy OC. Podczas podróży samochodem oczywiście należy przestrzegać nie tylko prawa o ruchu drogowym, ale i nie zapominać o przerwach na odpoczynek, zachowaniu odległości pomiędzy pojazdami, a także śledzeniu informacji o sytuacji na drogach, co w praktyce wydaje się bardzo przydatne.

Podczas pobytu na wakacjach w Chorwacji musimy pamiętać o podstawowych zasadach bezpieczeństwa, właściwie zabezpieczyć swoje mienie oraz zadbać o odpowiedni ubiór i wyposażenie, nie tylko w przypadku rekreacji wodnej, ale i wyruszając na piesze wycieczki.

W latach ubiegłych zdarzało się, że polscy turyści nie znali przepisów porządkowych i tych dotyczących ruchu drogowego. Część z nich celowo dopuszczała się łamania przepisów, licząc, że kary uda się uniknąć lub że będzie ona niska. Jednak tamtejsze taryfikatory są dużo mniej „przyjazne dla portfela”, gdyż kary za większość wykroczeń są wyższe niż w Polsce.

Powszechnie popełnianym przez Polaków wykroczeniem było parkowanie w miejscach objętych zakazem, lub w obrębie płatnych parkingów bez uiszczenia stosownej opłaty. Warto pamiętać, że konsekwencją takiego parkowania, poza mandatem, może być odholowanie samochodu, to zaś generuje kolejne, wysokie koszty.

Przestrzeganie powyższych wskazówek zapewni utrzymanie, bez wątpienia istniejącej, nuty sympatii między naszymi narodami, a także opinii narodu lubiącego się bawić, ale kulturalnego.

Każdego roku w ramach współpracy roboczej dokonywana jest ocena, na podstawie której dyslokowane są nasze patrole. Przy czym podkreślić należy, że polscy policjanci ściśle współpracują z personelem dyplomatycznym Ambasady Polskiej w Zagrzebiu. Dotychczasowa współpraca była bardzo wysoko oceniana przez obie strony, co zapewne wynika z faktu, że zadania realizowane przez policjantów uzupełniają się z zadaniami realizowanymi przez dyplomację - bieżące informacje w zakresie możliwej do uzyskania pomocy znajdują się na stronie internetowej ambasady RP w Zagrzebiu.

W tym roku zaszczytną służbę „ambasadorów polskiej Policji” na terytorium Chorwacji pełni dwunastu funkcjonariuszy. Reprezentują oni garnizony: kujawsko-pomorski, łódzki, małopolski, podkarpacki, stołeczny, śląski, warmińsko-mazurski, wielkopolski oraz zachodniopomorski.

Nawiązanie kontaktu telefonicznego z polskimi patrolami w Chorwacji jest możliwe pod następującymi numerami telefonów:

 • w Policyjnym Okręgu Administracyjnym Istarska, Komenda Miejska Policji w Puli:

+ 48 506 211 215
+ 48 798 763 218

 • w Policyjnym Okręgu Administracyjnym Primorsko-Goranska, Komenda Miejska Policji w Rjece:

+ 48 509 826 873
+ 48 512 105 493

 • w Policyjnym Okręgu Administracyjnym Zadarska, Komenda Miejska Policji w Biogradzie:

+ 48 509 914 962
+ 48 798 763 220

 • w Policyjnym Okręgu Administracyjnym Splitsko-Dalmatinska, Komisariat Policji w Makarskiej:

+ 48 509 979 547
+ 48 509 975 538

 • w Policyjnym Okręgu Administracyjnym Splitsko-Dalmatinska, Komisariat Policji w Trogirze:

+ 48 509 914 320
+ 48 695 188 680

 • w Policyjnym Okręgu Administracyjnym Dubrownicko-Neretwińskim Komisariat Policji w Dubrowniku:

+ 48 798 763 274
+ 48 502 627 758

Polscy policjanci, którzy pełnili już służbę w sezonie wakacyjnym poza granicami kraju, podkreślają, że bardzo przyjemnym aspektem był entuzjazm obywateli na widok polskiego umundurowanego policjanta, zaś podczas kontaktów Polacy chętnie nawiązywali konwersacje, w trakcie których poszukiwali informacji na różne tematy. W przypadku turystów, którzy byli uczestnikami zdarzeń, entuzjazm połączony był z wdzięcznością, że polski policjant reprezentuje ich interes bezpośrednio w miejscu wypoczynku.

Niemniej jednak pamiętać musimy, że policjanci nie pełnią służby całodobowo, a wskazane telefony służą do nawiązywania kontaktu w przypadku potrzeby uzyskania pomocy pozostającej we właściwości Policji. W latach ubiegłych policjanci niestety otrzymywali wielokrotnie prośby o informacje często niezwiązane z zadaniami Policji, choćby prośby udzielenia informacji o możliwości zakupu winiety na wody terytorialne, znalezienia kwatery czy sklepu. Pamiętać musimy, że przy tak dużej liczbie naszych rodaków za granicą, opisane działanie, faktycznie prowadzi do blokowania telefonów i skutkuje brakiem możliwości nawiązania kontaktów w sytuacjach tego wymagających.

Jak corocznie wyrażamy nadzieję, że polscy turyści spędzą wspaniałe wakacje na chorwackim wybrzeżu, zaś polscy policjanci nie będą mieć okazji do podejmowania zbyt wielu interwencji.

Fotorelacja z rozpoczęcia „służby w terenie” już wkrótce.

(Biuro Prewencji KGP)

 • Nabrzeże portowe, z lewej zatoka, z prawej palmy, na pierwszym planie odwróceni tyłem trzej umundurowani policjanci z tego dwaj w białych koszulkach z napisem Policja. Trzeci w koszuli w kolorze niebieskim.
 • dwaj polscy policjanci w biurze chorwackiej Policji w otoczeniu chorwackich policjantów
 • dwaj polscy policjanci w biurze chorwackiej Policji w otoczeniu chorwackich policjantów
 • polski policjant wspólnie z chorwackimi policjantami patrolują ulice miasta
 • polski policjant wspólnie z chorwackimi policjantami patrolują ulice miasta
 • dwaj polscy policjanci wspólnie z chorwackimi policjantami stoją przy punkcie informacyjnym przy plaży
 • polski policjant wspólnie z chorwackimi policjantami stoją przy punkcie informacyjnym przy plaży
 • polscy policjanci patrolują ulice Chorwacji razem z chorwackimi policjantami
 • polscy policjanci patrolują ulice Chorwacji razem z chorwackimi policjantami
 • polscy policjanci patrolują ulice Chorwacji razem z chorwackimi policjantami
 • polscy policjanci patrolują ulice Chorwacji razem z chorwackimi policjantami
 • polscy policjanci patrolują ulice Chorwacji razem z chorwackimi policjantami
 • polscy policjanci patrolują ulice Chorwacji razem z chorwackimi policjantami - zdjęcie zbiorowe na którym policjanci pozują do zdjęcia
 • polscy policjanci patrolują ulice Chorwacji razem z chorwackimi policjantami i pozują do zdjęcia z zespołem folklorystycznym z Polski
Powrót na górę strony