Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Uroczysta promocja na pierwszy stopień oficerski

Data publikacji 13.07.2023

W Wyższej Szkole Policji w Szczytnie odbyła się dziś uroczysta promocja na pierwszy stopień policyjny w korpusie oficerów młodszych Policji. Aktu mianowania poprzez symboliczne uderzenie szablą w ramię dokonali Komendant Główny Policji gen. insp. Jarosław Szymczyk i I Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Dariusz Augustyniak. Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej polska Policja zyskała 213 oficerów.

Tuż przed uroczystością Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Błażej Poboży, Komendant Główny Policji gen. insp. Jarosław Szymczyk, I Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Dariusz Augustyniak oraz Komendant-Rektor Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie nadinsp. dr hab. Iwona Klonowska, złożyli wiązanki kwiatów pod tablicą „Pamięci Jeńców Obozu w Ostaszkowie zamordowanych przez NKWD w Kalininie, Światu ku Przestrodze” w hołdzie ofiarom Zbrodni Katyńskiej.

Uroczysta promocja absolwentów Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie rozpoczęła się oddaniem honorów sztandarom, złożeniem meldunku, podniesieniem flagi państwowej na maszt oraz odegraniem i odśpiewaniem hymnu RP.

Gości uroczystości przywitała Komendant-Rektor Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie:

- Dzisiejsza uroczystość mianowania na pierwszy stopień oficerski to przełomowa chwila. Po raz ostatni odbywa się w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie. Już 1 sierpnia nasza Uczelnia dołączy do grona uczelni akademickich i zmieni swoją nazwę na Akademia Policji w Szczytnie – powiedziała Komendant-Rektor.

Po odczytaniu Postanowienia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o mianowaniu absolwentów Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie na pierwszy stopień oficerski Policji nadszedł wyczekiwany moment dla bohaterów uroczystości, mianowicie akt mianowania na podkomisarza Policji poprzez symboliczne uderzenie szablą w ramię. Aktu mianowania dokonali Komendant Główny Policji gen. insp. Jarosław Szymczyk oraz Pierwszy Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Dariusz Augustyniak.

Po ceremonii promowania na pierwszy stopień policyjny w korpusie oficerów młodszych Policji głos zabrał Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Błażej Poboży:

- Promocja na I stopień oficerski to nie tylko zaszczyt, ale i zobowiązanie, wielka odpowiedzialność. Cieszę się, że mogę w niej uczestniczyć, szczególnie że jest ona ostatnią w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie. 1 sierpnia uczelnia staje się bowiem Akademią Policji. Służba policyjna to niezwykła misja. Stoicie na straży przestrzegania prawa, dbacie o bezpieczeństwo obywateli. Pomagacie i chronicie, zawsze jesteście blisko ludzi. To dzięki Wam obywatele czują się bezpiecznie.

Po przemówieniu Podsekretarza Stanu w MSWiA głos zabrał Komendant Główny Policji gen. insp. Jarosław Szymczyk, który skierował słowa podziękowania do kadry kierowniczej i dydaktycznej Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, a także najbliższych promowanych i bohaterów dzisiejszej uroczystości:

- Chciałbym podziękować Pani Komendant Rektor oraz całej kadrze Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie za trud i wysiłek, który włożyli w Waszą edukację i doprowadzili do tego, że jesteście tutaj na placu apelowym i obracacie swoje pagony z upragnionymi gwiazdkami oficerskimi. Bardzo serdecznie chciałem również podziękować Waszym przełożonym. Po pierwsze za to, że dostrzegli Wasz profesjonalizm i potencjał i skierowali Was tutaj na studia w Szczytnie. Chciałbym też podziękować Waszym najbliższym – oni najwięcej wiedzą ile Was te studia kosztowały. Przede wszystkim Koleżanki i Koledzy dziękuję Wam (...). Od dzisiaj Wasze koleżanki i koledzy, Wasi podwładni będą patrzeć na was przez pryzmat oficerskich szlifów i macie być dla nich przykładem – o to bardzo serdecznie i gorąco Was proszę.

Gratuluję Wam tego, że jesteście dzisiaj tutaj, że wstępujecie w grono oficerów polskiej Policji. Z całego serca życzę Wam tego, aby przygoda z generalską szablą nie skończyła się na dzisiejszej uroczystości, aby część z Was sięgnęła po tę szablę z rąk ministra spraw wewnętrznych i administracji, kiedy będzie odbierać generalskie nominacje i staniecie się ścisłą kadrą polskiej Policji.

Życzę Wam z całego serca Wam, Waszym najbliższym i całemu kierownictwu polskiej  Policji, abyście po każdej zakończonej służbie bezpiecznie wracali do swoich domów i aby zawsze w tych domach czekał na Was ktoś, kto ucieszy się z Waszego powrotu.

Uroczystość zakończyła defilada pododdziałów nowo promowanych. Nowi oficerowie polskiej Policji w asyście Orkiestry Reprezentacyjnej i Kompanii Reprezentacyjnej Policji, zaprezentowali się zaproszonym gościom, swoim rodzinom i bliskim obecnym na placu apelowym Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie.

(KGP)

 • policjanci podczas uroczystej promocji na pierwszy stopień oficerski
 • policjanci podczas uroczystej promocji na pierwszy stopień oficerski
 • policjanci podczas uroczystej promocji na pierwszy stopień oficerski
 • policjanci podczas uroczystej promocji na pierwszy stopień oficerski
 • policjanci podczas uroczystej promocji na pierwszy stopień oficerski
 • policjanci podczas uroczystej promocji na pierwszy stopień oficerski
 • policjanci podczas uroczystej promocji na pierwszy stopień oficerski
 • policjanci podczas uroczystej promocji na pierwszy stopień oficerski
 • policjanci podczas uroczystej promocji na pierwszy stopień oficerski
 • policjanci podczas uroczystej promocji na pierwszy stopień oficerski
 • policjanci podczas uroczystej promocji na pierwszy stopień oficerski
 • policjanci podczas uroczystej promocji na pierwszy stopień oficerski
 • policjanci podczas uroczystej promocji na pierwszy stopień oficerski
 • policjanci podczas uroczystej promocji na pierwszy stopień oficerski
 • policjanci podczas uroczystej promocji na pierwszy stopień oficerski
 • policjanci podczas uroczystej promocji na pierwszy stopień oficerski
 • policjanci podczas uroczystej promocji na pierwszy stopień oficerski
 • policjanci podczas uroczystej promocji na pierwszy stopień oficerski
 • policjanci podczas uroczystej promocji na pierwszy stopień oficerski
 • policjanci podczas uroczystej promocji na pierwszy stopień oficerski
 • policjanci podczas uroczystej promocji na pierwszy stopień oficerski
 • policjanci podczas uroczystej promocji na pierwszy stopień oficerski
 • policjanci podczas uroczystej promocji na pierwszy stopień oficerski
Powrót na górę strony