Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007- 2013

Data publikacji 25.06.2008

16 czerwca w Ołomuńcu opolski komendant wojewódzki Policji oraz Dyrektor Okręgowy Policji w Ostrawie podpisali list intencyjny w celu usprawnienia działań Policji obu krajów sąsiedzkich mających wyraźny wpływ transgraniczny. W ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007- 2013, oba kraje zamierzają ściśle współpracować, aby wspierać rozwój społeczno-gospodarczy obszarów pogranicza polsko-czeskiego.

W związku z nowym okresem programowania funduszy unijnych na lata 2007-2013, w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013, zaistniała możliwość otrzymania wsparcia finansowego z Unii Europejskiej dla jednostek Policji w Republice Czeskiej i Rzeczypospolitej Polskiej, na realizację wspólnych projektów służących podniesieniu poziomu bezpieczeństwa terenów pogranicza.

Program ten polega na wspieraniu rozwoju społeczno-gospodarczego obszaru pogranicza polsko-czeskiego poprzez wzmocnienie jego konkurencyjności i spójności oraz poprzez promowanie partnerskiej współpracy jego mieszkańców. Ukierunkowany jest w szczególności na regionalne i lokalne projekty o mniejszym zakresie i o znaczeniu transgranicznym.

16 czerwca tego roku w Ołomuńcu Opolski Komendant Wojewódzki Policji nadinsp. Bogdan Klimek oraz Dyrektor Okręgowy Policji w Ostrawie plk. RNDr. Jaroslav Skřĭčil podpisali list intencyjny, którego celem jest zacieśnienie współpracy pomiędzy KWP w Opolu a KOP w Ostrawie, a wszystko po to by nawiązać partnerstwo i wspólnie przygotować projekty w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej.
Powrót na górę strony
Polska Policja