Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Lewe zwolnienia za łapówki

Data publikacji 25.06.2008

Policjanci zajmujący się zwalczaniem korupcji z komendy wojewódzkiej w Opolu zakończyli czynności w śledztwie przeciwko osobom podejrzanym o przyjmowanie i przekazywanie łapówek w zamian za wystawianie tzw. lewych zwolnień. Zarówno lekarzom, jak i ich pacjentom, którzy wręczali łapówki postawiono zarzuty. Za wręczenie i przyjmowanie korzyści majątkowych w zamian za zachowanie stanowiące naruszenie przepisów prawa grozi kara pozbawienia wolności do lat 10.

Podejrzani lekarze jednego ze szpitali na Opolszczyźnie na przestrzeni lat 2002-2006 wystawiali mieszkańcom województwa zaświadczenia o niezdolności do pracy bez przeprowadzania stosownych badań. Za 1 dzień niezdolności do pracy lekarz miał pobierać opłatę w wysokości początkowo 10 zł, a z biegiem czasu 15 zł. „Pacjenci" mieli następnie przedkładać uzyskane w ten sposób zaświadczenia w swoich zakładach pracy, przez co wprowadzali w błąd pracodawców oraz pracowników Zakładu Ubezpieczeń Społecznych doprowadzając do wypłacania nienależnego zasiłku za czas rzekomej choroby.

Jeden z lekarzy uprawniony do decydowania o przyjęciu pacjentów do szpitala miał przyjąć korzyść majątkową w zamian za przyjęcie pacjenta na oddział szpitala. Kolejny lekarz miał wystawiać bez przeprowadzenia stosownych badań, poświadczające nieprawdę zaświadczenia stwierdzające o zdolności do pracy na wysokości.

Na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego, 50-letniemu lekarzowi przedstawiono łącznie 26 zarzutów o przyjmowanie korzyści majątkowych oraz zarzut przywłaszczenia pieniędzy. Łączna kwota przyjętych przez lekarza korzyści majątkowych i przywłaszczonych pieniędzy to ponad 5 tys. zł. Dwóm innym lekarzom (lat 39 i lat 67) przedstawiono łącznie 15 zarzutów o poświadczenie nieprawdy w dokumentach oraz pomocnictwo w oszustwie.

Natomiast sześciu osobom, które miały korumpować lekarzy przedstawiono łącznie 74 zarzuty, w tym 41 o wręczanie korzyści majątkowych i 33 o posługiwanie się fałszywymi dokumentami oraz wyłudzanie nienależytych świadczeń.

Wobec pięciu podejrzanych zastosowano środki zapobiegawcze w postaci dozoru Policji i zakazu opuszczania kraju.

Za wręczenie i przyjmowanie korzyści majątkowych w zamian za zachowanie stanowiące naruszenie przepisów prawa grozi kara pozbawienia wolności do lat 10.

Warto przypomnieć, że nie podlega karze sprawca przestępstwa przekupstwa, jeżeli korzyść majątkowa lub osobista albo ich obietnica zostały przyjęte przez osobę pełniącą funkcję publiczną, a sprawca zawiadomił o tym fakcie organ powołany do ścigania przestępstw i ujawnił wszelkie istotne okoliczności przestępstwa, zanim organ ten o nim się dowiedział.
Powrót na górę strony