Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Rowery dla krakowskich funkcjonariuszy

Data publikacji 25.06.2008

Ambasador Stanów Zjednoczonych Pan Victor Ashe przekaże krakowskim policjantom dziewięć rowerów, które wykorzystywane będą w służbie patrolowej.

Rowery zakupione zostały w ramach międzynarodowego programu pomocy szkoleniowej ( ICITAP – International Criminal Investigative Assistance Program), którego głównym celem jest współpraca rządowa na rzecz rozwoju organów ścigania zajmujących się zwalczaniem przestępczości transgranicznej, terroryzmu i korupcji. Priorytetem jest umacnianie skuteczności, profesjonalizmu i transparentnych działań organów ścigania oraz respektowanie przez nich praw człowieka i obywatela.

ICITAP funkcjonuje od 1986 roku jako część wydziału ds. kryminalnych departamentu sprawiedliwości USA.

W ramach programu policjanci ze Stanów Zjednoczonych prowadzą wykłady i warsztaty dla policjantów innych krajów, w trakcie których przekazują własne sprawdzone doświadczenia

Amerykańscy eksperci w latach 2004 – 2008 przeprowadzili w Międzynarodowym Centrum Szkoleń Specjalistycznych Policji w Legionowie szereg szkoleń dla ponad 200 polskich policjantów. Tematyka zajęć obejmowała programy typu "community policing", kodeks etyczny i zwalczanie korupcji, planowanie strategiczne i zarządzanie w Policji. W ramach programu trzy grupy polskich funkcjonariuszy wyjechały na staż do jednostek Policji w Charlotte i Wilmington w stanie Karolina Północna. Rząd federalny USA w ramach tego programu przeznaczył dotąd prawie 800 tysięcy dolarów na pomoc szkoleniową dla polskich policjantów.

Teraz ambasada USA zamierza przekazać naszym funkcjonariuszom rowery – część już trafiła do komendy stołecznej, teraz w kolejne wyposażeni zostaną policjanci z Krakowa.

Specjalnie przygotowane i odpowiednio wyposażone rowery trafią następnie do policjantów którzy pełnią na co dzień służbę patrolową w Krakowie. Wcześniej policjanci ci byli szkoleni przez holenderskich funkcjonariuszy, a dodatkowo – sześciu najlepszych wyjechało na staż do jednostek Policji w Charlotte i Wilmington w stanie Północna Karolina.
Powrót na górę strony