Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Porozumienie o współpracy Podkarpackiej Policji i Związku Kynologicznego w Polsce Oddział w Rzeszowie

Data publikacji 27.07.2023

Komendant Wojewódzki Policji w Rzeszowie nadinsp. Dariusz Matusiak oraz Zastępca Przewodniczącego Związku Kynologicznego w Polsce Oddział w Rzeszowie Jacek Pazdan, podpisali porozumienie o współpracy. Dokument pozwala na wspólne realizowanie działań w zakresie podnoszenia skuteczności prowadzonych działań poszukiwawczych za osobami zaginionymi, a także wymianę doświadczeń i realizację szkoleń.

Wczoraj w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie podpisano porozumienie o współpracy podkarpackiej Policji ze Związkiem Kynologicznym w Polsce Oddział w Rzeszowie. Podpisy na dokumencie złożyli nadinsp. Dariusz Matusiak komendant wojewódzki i Jacek Pazdan zastępca przewodniczącego związku kynologicznego.

Podjęcie tego rodzaju współpracy, wynika przede wszystkim z konieczności stałego podnoszenia skuteczności prowadzonych działań poszukiwawczych osób zaginionych przez wykorzystanie wszystkich dostępnych zasobów osobowych i technicznych w prowadzonych działaniach przez jednostki i komórki organizacyjne podległe Komendzie Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie. Porozumienie precyzuje kwestie organizacyjne i logistyczne wspólnych działań poszukiwawczo-ratowniczych oraz ogólne zasady organizowania szkoleń i ćwiczeń.

Doświadczenia w prowadzeniu działań poszukiwawczych dowodzą, że często o zdrowiu i życiu człowieka decyduje szybkość ich podjęcia oraz czas dotarcia do osoby wymagającej pomocy. Dzięki zawartemu porozumieniu policjanci z komend miejskich i powiatowych Policji województwa podkarpackiego podczas działań poszukiwawczych mogą liczyć na duże wsparcie ze strony członków Związku Kynologicznego z Sekcji Psów Ratowniczych.

  • Komendant Wojewódzki Policji w Rzeszowie nadinsp. Dariusz Matusiak i zaproszeni goście podczas podpisania porozumienia w gabinecie komendanta.
  • Komendant Wojewódzki Policji w Rzeszowie nadinsp. Dariusz Matusiak i zaproszeni goście podczas podpisania porozumienia w gabinecie komendanta.
  • Komendant Wojewódzki Policji w Rzeszowie nadinsp. Dariusz Matusiak i zaproszeni goście podczas podpisania porozumienia w gabinecie komendanta.
  • Komendant Wojewódzki Policji w Rzeszowie nadinsp. Dariusz Matusiak i zaproszeni goście podczas podpisania porozumienia w gabinecie komendanta.
  • Komendant Wojewódzki Policji w Rzeszowie nadinsp. Dariusz Matusiak i zaproszeni goście podczas podpisania porozumienia w gabinecie komendanta.
  • Komendant Wojewódzki Policji w Rzeszowie nadinsp. Dariusz Matusiak i zaproszeni goście podczas podpisania porozumienia w gabinecie komendanta.
Powrót na górę strony