Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

W trosce o bezpieczeństwo podróżujących

Data publikacji 26.06.2008

Dziś, z okazji międzynarodowego dnia przeciwdziałania narkomanii, rusza informacyjna kampania profilaktyczna dotycząca bezpieczeństwa podróży zagranicznych obywateli polskich. Jej organizatorami są krajowe biuro do spraw przeciwdziałania narkomanii, komenda główna Policji i komenda główna Straży Granicznej. Kampania ma na celu ochronę polskich turystów przed zorganizowanymi grupami narkotykowymi. Akcja będzie prowadzona przez cały okres wakacyjny.

W ostatnich latach organy ścigania obserwują niepokojące zjawisko wykorzystywania turystów, w tym także obywateli polskich, przez grupy przestępcze do nieświadomego przemytu narkotyków przez granicę państwową. Przestępcy coraz częściej wykorzystują otwarcie rynków pracy dla obywateli polskich przez państwa Unii Europejskiej i związany z tym przepływ fali emigracji zarobkowej jako doskonały sposób organizowania przemytu narkotyków. Coraz więcej obywateli polskich jest zatrzymywanych na terenie całej Europy pod zarzutem przemytu środków odurzających. Zatrzymania te najczęściej mają miejsce w Irlandii, Anglii, Niemczech, Francji i krajach skandynawskich.

Zorganizowane, międzynarodowe lub polskie, grupy narkotykowe wykorzystują polskich obywateli jako kurierów do przemytu narkotyków drogą lotniczą z krajów Ameryki Południowej do Europy. Największa liczba zatrzymanych na terenie Unii Europejskiej za przemyt narkotyków obywateli polskich, to osoby przebywające na stałe lub czasowo poza Polską, zwerbowane przez zagraniczne grupy narkotykowe. Na terenie RP przestępcy werbują na kurierów szczególnie osoby w trudnej sytuacji materialnej, oczekujące szybkiego zysku lub takie, które chcą skorzystać z możliwości zwiedzenia najdalszych zakątków świata.

W okresie wakacyjnym wzmożony ruch turystyczny intensyfikuje działalność przestępców. Przypadkowi podróżni, często wbrew swojej woli, nieświadomie stają się narzędziami w ich rękach. Przestępcy najczęściej podrzucają środki odurzające i substancje psychotropowe turystom korzystającym z komunikacji lotniczej, kolejowej, drogowej oraz morskiej. Wkładają na przykład paczkę z narkotykiem do jej bagażu lub zamieniają bagaż w trakcie kontroli, by uniknąć odpowiedzialności karnej.

UWAGA!

Nawet nieświadome, niezamierzone przewożenie przez granicę narkotyku jest przestępstwem i podlega ściganiu według prawa obowiązującego w danym państwie. W niektórych krajach kary stosowane za przemyt narkotyków są niezwykle surowe, włącznie z karą śmierci.

Polska Policja ściśle współpracuje z organami ścigania państw Unii Europejskiej w zakresie zwalczania zorganizowanej przestępczości narkotykowej. Centralne Biuro Śledcze KGP na bieżąco prowadzi intensywne czynności operacyjno-rozpoznawcze mające na celu rozpoznanie środowiska przemytniczego.

Prowadzona w czasie wakacji informacyjna kampania profilaktyczna dotycząca bezpieczeństwa podróży zagranicznych obywateli polskich ma na celu ochronę polskich turystów przed zorganizowanymi grupami narkotykowymi.

Działania profilaktyczne podejmowane w ramach kampanii obejmują:

  • uświadomienie obywateli polskich podróżujących poza granicami RP o realnych zagrożeniach ze strony narkotykowych grup przestępczych,
  • zgłaszanie przez podróżnych służbom granicznym wszelkich prób wykorzystania ich dla tego typu „przysługi”,
  • wyrobienie nawyku kontroli bagażu i stałego nadzoru nad nim.
Zasady, którymi powinni kierować się podróżujący poza granicami Polski:

  • nie powierzać swoich bagaży obcym osobom i nie pozostawiać ich w miejscach nie przeznaczonych do przechowywania,
  • tak zabezpieczać swój bagaż, aby nie było do niego łatwego dostępu,
  • podczas kontroli granicznej szczególnie pilnować bagażu, by uniknąć celowej jego zamiany,
  • nie przyjmować od osób nieznajomych żadnych rzeczy w celu przewiezienia przez granicę i przekazania ich później osobom trzecim,
  • stosować zasadę ograniczonego zaufania wobec zbyt atrakcyjnych ofert wyjazdu za granicę.

Nagranie audio W trosce o bezpieczeństwo podróżujących

Pobierz plik W trosce o bezpieczeństwo podróżujących (format mp3 - rozmiar 2.01 MB)

Nagranie audio W trosce o bezpieczeństwo podróżujących-porady

Pobierz plik W trosce o bezpieczeństwo podróżujących-porady (format mp3 - rozmiar 1.79 MB)

Powrót na górę strony