Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Policyjne działania „PRĘDKOŚĆ”

Data publikacji 11.08.2023

Dziś Policja prowadzi działania pn. „Prędkość”, koordynowane przez Europejską Organizację Policji Ruchu Drogowego ROADPOL. Akcja kontrolno-prewencyjna ma charakter międzynarodowy, co oznacza, że kontroli możemy spodziewać się również w wielu innych krajach.

Policjanci będą dokonywać pomiarów prędkości zarówno statycznie, jak i dynamicznie ze szczególnym uwzględnieniem miejsc, gdzie najczęściej dochodzi do wypadków drogowych, których przyczyną jest nadmierna prędkość. Jak wynika z policyjnych statystyk to właśnie prędkość jest przyczyną poważnych wypadków drogowych, w których ginie najwięcej osób.

Przypominamy, że w Polsce obowiązują następujące limity prędkości:

 • Obszar zabudowany – 50 km/h
 • Poza obszarem zabudowanym :
    • Droga jednojezdniowa – 90 km/h
    • Droga dwujezdniowa – 100 km/h
 • Drogi ekspresowe:
    • Droga jednojezdniowa – 100 km/h
    • Droga dwujezdniowa – 120 km/h
 • Autostrady – 140 km/h
 • Strefy zamieszkania – 20 km/h.

Szczegółowe uregulowania znajdują się w art. 20 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym.

W akcję włączą się również policyjne grupy SPEED, których zadaniem jest przeciwdziałanie niebezpiecznym zachowaniom na drogach i eliminowanie z ruchu kierowców rażąco naruszających przepisy.

Działania będą wspierane emisją spotu przez firmę Screen Network, na ekranach LED rozlokowanych na terenie całego kraju. 

Bezpieczna prędkość to taka, która jest dostosowana do obowiązujących limitów prędkości, natężenia ruchu, warunków atmosferycznych, stanu nawierzchni i własnych umiejętności.

BRD KGP

Film Policyjne działania „PRĘDKOŚĆ”

Pobierz plik Policyjne działania „PRĘDKOŚĆ” (format mp4 - rozmiar 4.78 MB)

Powrót na górę strony