Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Nawigacja ostrzeże o strefie niebezpiecznej

Data publikacji 26.06.2008

Poprawa bezpieczeństwa na drogach Warmii i Mazur jest priorytetem w codziennej służbie miejscowych policjantów. Szereg wprowadzonych rozwiązań ma w efekcie wpłynąć na zmniejszenie liczby wypadków drogowych i ich ofiar. Funkcjonariusze, we współpracy z jednym z producentów nawigacji samochodowej, przygotowali specjalne uaktualnienie programu, dzięki któremu kierowcy będą ostrzegani o wjeździe w strefę niebezpieczną. A wszystko po to, aby kierujący zdjęli nogę z gazu i bardziej uważali.

Pomysł nawiązania współpracy z firmą przygotowującą oprogramowanie do samochodowej nawigacji zrodził się po analizie stanu bezpieczeństwa na drogach Warmii i Mazur w 2007 roku. Wówczas odnotowano 1955 wypadków, w których 271 osób zginęło, a 2578 zostało rannych.Głównymi przyczynami wypadków drogowych w 2007 roku były:

1. Niedostosowanie prędkości do warunków ruchu lub nadmierna prędkość – 45,2%
2. Nieudzielenie pierwszeństwa przejazdu – 16,3%
3. Nieustąpienie pierwszeństwa pieszym na przejściach i poza przejściami – 14,7%
4. Nieprawidłowe wyprzedzanie – 8%

Od stycznia br. wprowadzono szereg rozwiązań, między innymi do struktury etatowej, organizacji pracy, nowoczesnego wyposażenia drogówki, które w efekcie mają wpłynąć na zmniejszenie liczby wypadków drogowych i ich ofiar.

I tak, do komórek ruchu drogowego KMP/KPP województwa warmińsko - mazurskiego trafiło 24 dodatkowych etatów. W wydziale prewencji i ruchu drogowego KWP w Olsztynie utworzony został Zespół Ruchu Drogowego (ZRD). To dziesięciu funkcjonariuszy z drogówki, których zadaniem jest w szczególności, oprócz nadzoru, wsparcie policjantów z regionu w działaniach na rzecz poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

ZRD wyposażony jest w nowoczesny sprzęt, m.in. fotoradar, samochody z wideorejestratorami, które pracują na terenie całego województwa.
W lutym br. do policjantów ruchu drogowego trafiło 10 nowo zakupionych Renault Megane wyposażonych w wideorejestratory. Mogą one rejestrować prędkość samochodów jadących przed, jak i za nieoznakowanym radiowozem. Oprócz nowych radiowozów policjanci ruchu drogówki z komend miejskich i powiatowych województwa wyposażeni zostali w CB - radia, nawigację GPS.
Tylko przez pięć miesięcy policjanci pełniący na co dzień służbę ujawnili 10.601 wykroczeń w ruchu drogowym, w tym 6.248 dotyczyło przekroczeń prędkości. Policjanci ukarali mandatami 10.162 kierowców na łączną kwotę około 3 mln złotych.

Z uwagi na to, że przekraczanie dozwolonej prędkości było najczęstszą przyczyną wypadków drogowych na Warmii i Mazurach policjanci stosują zasadę „Zero tolerancji dla piratów drogowych”.
Po testach, policjanci z Biskupca, Ełku i Lidzbarka Warmińskiego zostali także wyposażeni w nowoczesne laserowe mierniki prędkości Ultralyte lti 20-20.

Samochodowa nawigacja ostrzeże o strefie niebezpiecznej

Oprócz represji za łamanie prawa w ruchu drogowym Warmii i Mazur policjanci ukierunkowali swoje działania na zmianę świadomości użytkowników dróg. Stąd realizacja programu „Zwolnij. Jesteś na Warmii i Mazurach”.

Kolejnym pomysłem, który w efekcie ma pozytywnie wpłynąć na zachowania kierowców poruszających się po drogach tego regionu jest przygotowane, wspólnie z producentem oprogramowania do nawigacji AutoMapa, specjalnego uaktualnienia systemu, dzięki któremu kierowca będzie ostrzegany o wjechaniu w strefę niebezpieczną.
Prace nad projektem rozpoczęły się w styczniu br. Żeby dokładnie wskazać strefy, w których w 2007 roku doszło do największej liczby zdarzeń drogowych i ich skutków, policjanci objeździli ponad 1000 km dróg krajowych i wojewódzkich województwa. Tzw. strefy niebezpieczne zostały wyznaczone na podstawie współrzędnych geograficznych i przeniesione do systemu mapy cyfrowej.

W oparciu o dane zebrane przez warmińsko – mazurską Policję, AutoMapa będzie ostrzegała kierowcę, który korzysta z samochodowej nawigacji o wjeździe w strefę niebezpieczną. Wszystko po to, aby kierowca wiedząc o tym, ściągał nogę z gazu i bardziej uważał. Jest to szczególnie ważne dla turystów, którzy odwiedzają ten region i nie znają specyfiki dróg.

Dane dotyczące występowania stref niebezpiecznych będą rokrocznie aktualizowane.

Warmińsko-mazurska Policja jest pierwszą jednostką w kraju, która wyszła z taką inicjatywą w działaniach dla poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego.
Powrót na górę strony