Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Uroczysty apel w garnizonie świętokrzyskim

Data publikacji 30.08.2023

Dziś na terenie kieleckiego oddziału prewencji odbył się uroczysty apel, podczas którego słowa roty ślubowania wypowiedziało 36 nowo przyjętych funkcjonariuszy oraz wręczone zostały medale, odznaczenia, a także akty mianowania na wyższe stopnie policyjne. W uroczystości udział wziął m.in. Wojewoda Świętokrzyski Zbigniew Koniusz, Komendant Wojewódzki Policji w Kielcach nadinsp. dr Jarosław Kaleta wraz ze swoim zastępcą insp. dr Agatą Malasińską – Nagórny i przedstawicielami kierownictwa świętokrzyskiej Policji, a także Świętokrzyski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej nadbrygadier Krzysztof Ciosek oraz Komendant Placówki Straży Granicznej w Kielcach ppłk SG Daniel Wojtaszkiewicz.

Dziś punktualnie o godzinie 13 na terenie placu alarmowego Oddziału Prewencji Policji w Kielcach rozpoczął się uroczysty apel. Tuż po przyjęciu meldunku o gotowości przez Komendanta Wojewódzkiego Policji w Kielcach nadinsp. dra Jarosława Kalety i przeglądzie pododdziałów wybrzmiał hymn Rzeczypospolitej Polskiej, a na maszt główny podniesiona została flaga państwowa.

Kolejnym punktem uroczystości było wręczenie medali państwowych, odznaczeń resortowych oraz aktów mianowania na wyższe stopnie policyjne. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej wyróżnił 16 policjantów i pracowników Policji województwa świętokrzyskiego medalami „Za Długoletnią Służbę”. Natomiast Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji odznakami „Zasłużony Policjant” uhonorował 25 świętokrzyskich mundurowych.

Zaś wyjątkowe odznaczenie - brązowy medal „Za zasługi dla Policji” za wybitne zasługi w dziedzinie realizacji ustawowych zadań stróżów prawa otrzymał Świętokrzyski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej nadbryg. Krzysztof Ciosek. Szef świętokrzyskich strażaków swoją dotychczasową działalnością w wymierny sposób przyczynił się do pozytywnego postrzegania Policji i Straży Pożarnej, jako służb skutecznie i efektywnie działających na rzecz przeciwdziałania zagrożeniom oraz pomocy poszkodowanym.

Podczas dzisiejszej uroczystości zostały wręczone także akty mianowania na kolejne stopnie policyjne, które z rąk szefa świętokrzyskich policjantów otrzymał Naczelnik Wydziału Komunikacji Społecznej i Prezydialnego KWP w Kielcach nadkom. Paweł Kruszyna oraz nadkom. Ewa Kibortt – zastępca naczelnika jednego z wydziałów pionu kryminalnego KWP w Kielcach. Awansowanym funkcjonariuszom pogratulował Wojewoda Świętokrzyski Zbigniew Koniusz.    

Ostatnim, lecz równie ważnym punktem dzisiejszej uroczystości było ślubowanie 36 nowo przyjętych funkcjonariuszy. Wypowiadając słowa: „Ja obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, świadom podejmowanych obowiązków policjanta, ślubuję: służyć wiernie Narodowi, chronić ustanowiony Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej porządek prawny, strzec bezpieczeństwa Państwa i jego obywateli, nawet z narażeniem życia (…)” adepci wstąpili w szeregi Policji.

Podczas uroczystości Komendant Wojewódzki Policji w Kielcach nadinsp. dr Jarosław Kaleta wręczył nowym funkcjonariuszom legitymacje służbowe. Z rąk Wojewody Świętokrzyskiego Zbigniewa Koniusza każdy z dziś ślubujących otrzymał zbiór zasad etyki zawodowej.

Generał oraz Wojewoda pogratulowali adeptom podjęcia wyzwania, jakim jest służba w tej formacji. Życzyli im sukcesów w życiu zawodowym, a także prywatnym. Bożego błogosławieństwa nowo przyjętym funkcjonariuszom udzielił ks. ppor. Paweł Kowalski.

Teraz adeptów czeka szkolenie zawodowe w jednej z policyjnych szkół, gdzie będą zdobywać wiedzę teoretyczną i praktyczną m.in. z zakresu przepisów prawa czy taktyk i technik interwencji. Będą także doskonalić swoje umiejętności strzeleckie.

W dzisiejszej uroczystości oprócz wcześniej wymienionych uczestniczyli m.in. Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Kielcach insp. dr Agata Malasińska – Nagórny, przedstawiciele kadry kierowniczej świętokrzyskiej Policji, Komendant Placówki Straży Granicznej w Kielcach ppłk SG Daniel Wojtaszkiewicz, Przewodniczący Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów woj. świętokrzyskiego Jerzy Kaniewski oraz Przewodniczący Zarządu Zakładowego Związku Zawodowego Pracowników Cywilnych MSWiA KWP w Kielcach Janusz Baran.

Przypominamy, że osoby zainteresowane podjęciem służby w Policji powinny osobiście złożyć odpowiednie dokumenty w Wydziale Kadr i Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach znajdującej się przy ul. Seminaryjskiej 12. Przyjmowanie dokumentów odbywa się od poniedziałku do środy w godzinach od 9:00 do 13:00 w pokoju nr 15.

Opr. DJ

Źródło: KWP w Kielcach

 • uczestnicy uroczystego apelu
  #1
 • uczestnicy uroczystego apelu
  #2
 • uczestnicy uroczystego apelu
  #3
 • uczestnicy uroczystego apelu
  #4
 • uczestnicy uroczystego apelu
  #5
 • uczestnicy uroczystego apelu
  #6
 • uczestnicy uroczystego apelu
  #7
 • uczestnicy uroczystego apelu
  #8
 • uczestnicy uroczystego apelu
  #9
 • uczestnicy uroczystego apelu
  #10
 • uczestnicy uroczystego apelu
  #11
 • uczestnicy uroczystego apelu
  #12
 • uczestnicy uroczystego apelu
  #13
 • uczestnicy uroczystego apelu
  #14
 • uczestnicy uroczystego apelu
  #15
 • uczestnicy uroczystego apelu
  #16
 • uczestnicy uroczystego apelu
  #17
 • uczestnicy uroczystego apelu
  #18
 • uczestnicy uroczystego apelu
  #19
 • uczestnicy uroczystego apelu
  #20
 • uczestnicy uroczystego apelu
  #21
 • uczestnicy uroczystego apelu
  #22
 • uczestnicy uroczystego apelu
  #23
 • uczestnicy uroczystego apelu
  #24
 • uczestnicy uroczystego apelu
  #25
 • uczestnicy uroczystego apelu
  #26
 • uczestnicy uroczystego apelu
  #27
 • uczestnicy uroczystego apelu
  #28
 • uczestnicy uroczystego apelu
  #29
 • uczestnicy uroczystego apelu
  #30
 • uczestnicy uroczystego apelu
  #31
 • uczestnicy uroczystego apelu
  #32
 • uczestnicy uroczystego apelu
  #33
 • uczestnicy uroczystego apelu
  #34
 • uczestnicy uroczystego apelu
  #35
 • uczestnicy uroczystego apelu
  #36
 • uczestnicy uroczystego apelu
  #37
 • uczestnicy uroczystego apelu
  #38
 • uczestnicy uroczystego apelu
  #39
 • uczestnicy uroczystego apelu
  #40
 • uczestnicy uroczystego apelu
  #41
 • uczestnicy uroczystego apelu
  #42
 • uczestnicy uroczystego apelu
  #43
 • uczestnicy uroczystego apelu
  #44
 • uczestnicy uroczystego apelu
  #45
 • uczestnicy uroczystego apelu
  #46
 • uczestnicy uroczystego apelu
  #47
 • uczestnicy uroczystego apelu
  #48
 • uczestnicy uroczystego apelu
  #49
 • uczestnicy uroczystego apelu
  #50
 • uczestnicy uroczystego apelu
  #51
 • uczestnicy uroczystego apelu
  #52
 • uczestnicy uroczystego apelu
  #53
 • uczestnicy uroczystego apelu
  #54
 • uczestnicy uroczystego apelu
  #55
 • uczestnicy uroczystego apelu
  #56
 • uczestnicy uroczystego apelu
  #57
 • uczestnicy uroczystego apelu
  #58
 • uczestnicy uroczystego apelu
  #59
 • uczestnicy uroczystego apelu
  #60
 • uczestnicy uroczystego apelu
  #61
 • uczestnicy uroczystego apelu
  #62
 • uczestnicy uroczystego apelu
  #63
 • uczestnicy uroczystego apelu
  #64
 • uczestnicy uroczystego apelu
  #65
 • uczestnicy uroczystego apelu
  #66
 • uczestnicy uroczystego apelu
  #67
 • uczestnicy uroczystego apelu
  #68
 • uczestnicy uroczystego apelu
  #69
 • uczestnicy uroczystego apelu
  #70
 • uczestnicy uroczystego apelu
  #71
 • uczestnicy uroczystego apelu
  #72
 • uczestnicy uroczystego apelu
  #73
 • uczestnicy uroczystego apelu
  #74
 • uczestnicy uroczystego apelu
  #75
 • uczestnicy uroczystego apelu
  #76
 • uczestnicy uroczystego apelu
  #77
 • uczestnicy uroczystego apelu
  #78
Powrót na górę strony