Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Kolejni nowi policjanci zasilili szeregi dolnośląskiego garnizonu

Data publikacji 31.08.2023

Kolejny już raz w tym roku szeregi dolnośląskiej Policji zasilili nowo przyjęci funkcjonariusze. Tym razem stan osobowy garnizonu dolnośląskiego powiększył się o 75 policjantów, w tym 24 kobiety. Wczoraj, w niezwykle ważnym miejscu Wrocławia, odbyła się podniosła uroczystość, podczas której akty ślubowania młodym adeptom sztuki policyjnej wręczył Komendant Wojewódzki Policji we Wrocławiu nadinsp. Dariusz Wesołowski. W tym szczególnym wydarzeniu udział wzięli także: Dyrektor Generalny Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego Pani Małgorzata Hasiewicz, przedstawiciele kadry kierowniczej i oczywiście nowi funkcjonariusze wraz z rodzinami. Podczas tego uroczystego apelu miało również miejsce inne wyjątkowe wydarzenie. Szef dolnośląskich policjantów wyróżnił bowiem 28 stróżów prawa wzorowo pełniącym służbę na rzecz bezpieczeństwa, wręczając im odznaczenia „Zasłużony Policjant”.

Dolnośląska Policja kolejny już raz w tym roku przyjęła w swoje szeregi kilkudziesięciu nowych funkcjonariuszy. Tym razem stan osobowy garnizonu dolnośląskiego powiększył się o 75 policjantów, w tym 24 kobiety. Słowa roty ślubowania wypowiedzieli oni podczas wczorajszej uroczystości, którą ponownie zorganizowano na terenie Centrum Historii Zajezdnia przy ul. Grabiszyńskiej we Wrocławiu – miejscu wyjątkowym, będącym „świadkiem” skomplikowanej historii stolicy Dolnego Śląska.

Uroczystość ślubowania rozpoczęła się złożeniem meldunku nadinsp. Dariuszowi Wesołowskiemu - Komendantowi Wojewódzkiemu Policji we Wrocławiu przez dowódcę uroczystości insp. Remigiusza Sawickiego – Dowódcę Oddziału Prewencji Policji we Wrocławiu. Następnie wydano stosowne komendy i sygnały do wciągnięcia flagi Polski na maszt, by wspólnie odśpiewać hymn Rzeczypospolitej Polskiej i móc przystąpić w dalszej części do punktu kulminacyjnego apelu, czyli ślubowania młodych policjantów.

Podczas tej uroczystej zbiórki miało również miejsce inne wyjątkowe wydarzenie, podczas którego szef dolnośląskiego garnizonu wyróżnił stróżów prawa wzorowo pełniącym służbę na rzecz bezpieczeństwa, wręczając odznaczenia „Zasłużony Policjant” 28 funkcjonariuszom i funkcjonariuszkom. Zostali oni uhonorowani za służbę pełną poświęcenia i zaangażowania.

Po zakończeniu tej części apelu, przyszedł czas na przemówienia okolicznościowe. Do policjantów zwróciła się Dyrektor Generalny Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego Pani Małgorzata Hasiewicz. Podkreśliła, że zawód policjanta to służba dla osób wyjątkowych i odważnych, które potrafią strzec i chronić porządku prawnego oraz bezpieczeństwa państwa i jego obywateli. Głos zabrał również asp. szt. Roman Buczkowski - I wiceprzewodniczący NSZZ Policjantów województwa dolnośląskiego, który życzył nowo przyjętym policjantom, żeby z sukcesem ukończyli podstawowy kurs, odbyli adaptację i zameldowali się w naszych szeregach. Nie zabrakło też słów otuchy i jakże ważnego duchowego wsparcia, ze strony kapelanów dolnośląskiej Policji ks. kanonika Stanisława Stelmaszka oraz ks. protojereja Grzegorza Cebulskiego.

Część przemówień okolicznościowych zakończył nadinsp. Dariusz Wesołowski - Komendant Wojewódzki Policji we Wrocławiu, który podczas swojego wystąpienia życzył policjantom, aby te najbliższe lata służby na rzecz drugiego człowieka upłynęły im zawsze w poczuciu świetnie zrealizowanej misji, w poczuciu bezpieczeństwa w służbie i w poczuciu tego, że ta codzienna misja, którą będą realizować, jest bardzo ważna dla drugiego człowieka.

W ceremonii ślubowania udział wzięli także komendanci miejscy i powiatowi z garnizonu dolnośląskiego, których podlegli policjanci zostali przyjęci do służby. Na placu przy Centrum Historii Zajezdnia zgromadzili się także członkowie rodzin funkcjonariuszy wraz z dziećmi, które były wyraźnie zainteresowane tym wydarzeniem i wszyscy chętnie robili sobie z policjantami pamiątkowe zdjęcia.

Oprawę muzyczną uroczystości zapewniła Orkiestra Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu, której muzycy zgodnie z policyjnym ceremoniałem zagrali stosowne sygnały, marsze oraz oczywiście hymn, a zakończyła się ona pokazem musztry paradnej orkiestry.

Kolejne przyjęcia policjantów zostały zaplanowane na październik oraz grudzień 2023 roku, więc serdecznie zapraszamy nowych kandydatów do zapoznania się już teraz z warunkami służby w Policji. Każdy policjant po ukończeniu szkolenia podstawowego otrzymuje na start uposażenie w wysokości 4930 złotych netto, a Ci funkcjonariusze, którzy nie ukończyli 26 roku życia - 5300 złotych netto. Natomiast policjanci pełniący służbę w Oddziale Prewencji Policji we Wrocławiu lub Samodzielnym Pododdziale Prewencji Policji w Legnicy, gdy już zakończą kurs podstawowy, otrzymają uposażenie w wysokości 5750 złotych netto, a Ci funkcjonariusze mający powyżej 26 lat - 5320 złotych netto. Informacje szczegółowe znajdują się w na stronie dolnośląskiej Policji w zakładce PRACA/SŁUŻBA W POLICJI.

Wszystkim nowo przyjętym policjantom gratulujemy i życzymy powodzenia w następnych latach tej niełatwej, ale jakże niezwykle satysfakcjonującej służby.

Sekcja Prasowa KWP we Wrocławiu

 

Wspólne zdjęcie uczestników ślubowania.

 • Komendant Wojewódzki Policji we Wrocławiu nadinspektor Dariusz Wesołowski oddaje honory sztandarowi. W tle poczet sztandarowy.
 • Przemawia Komendant Wojewódzki Policji we Wrocławiu nadinspektor Dariusz Wesołowski. W tle kadra kierownicza dolnośląskiej policji i zaproszeni oficjele.
 • Trzej policjanci niosą złożoną flagę Polski.
 • Flaga polski powiewa na maszcie, w tle policjanci.
 • Zaproszeni goście, kadra kierownicza dolnośląskiej policji i oficjele oddają honory fladze Polski powiewającej na maszcie.
 • Na pierwszym planie nowoprzyjęci policjanci stojący tyłem do fotografującego w dwuszeregu. W tle flaga Polski powiewająca na maszcie.
 • Kadra kierownicza Dolnośląskiej Policji oraz zaproszeni przedstawiciele władz.
 • Zaproszeni goście, przedstawiciele duchowieństwa.
 • Kadra kierownicza Dolnośląskiej Policji.
 • Goście i rodzina nowoprzyjętych policjantów podczas uroczystości ślubowania.
 • Przemarsz pocztu sztandarowego podczas uroczystości.
 • Reprezentacja nowoprzyjetch policjantów (4 osoby) ślubują na sztandar.
 • Przemawia Komendant Wojewódzki Policji we Wrocławiu nadinspektor Dariusz Wesołowski.
 • Reprezentacja nowoprzyjetch policjantów (dwie kobiety i dwóch mężczyzn) ślubują na sztandar.
 • Policjanci stojący w dwuszeregu z uniesionymi dwoma palcami ku górze ślubują.
 • Nowoprzyjete policjantki stojące w dwuszeregu z uniesionymi dwoma palcami ku górze ślubują.
 • Nowoprzyjęci policjanci stojący w dwuszeregu z uniesionymi dwoma palcami ku górze ślubują.
 • Nowoprzyjęta policjantka unosi dwa palce ku górze i ślubuje.
 • Policjanci stojący w dwuszeregu z uniesionymi dwoma palcami ku górze ślubują.
 • Przemarsz pocztu sztandarowego.
 • Komendant Wojewódzki Policji we Wrocławiu nadinspektor Dariusz Wesołowski wita się z przedstawicielem nowoprzyjętych policjantów.
 • Poczet sztandarowy wraz z nowoprzyjętymi policjantami stojący w szeregu.
 • Medale za zasługi.
 • Komendant Wojewódzki Policji we Wrocławiu nadinspektor Dariusz Wesołowski przypina medal policjantowi.
 • Komendant Wojewódzki Policji we Wrocławiu nadinspektor Dariusz Wesołowski przypina medal policjantce.
 • Komendant Wojewódzki Policji we Wrocławiu przypina medal policjantowi.
 • Przypięty medal na mundurze policjanta.
 • Nowoprzyjęci policjanci w tle kadra kierownicza dolnośląskiej Policji i zaproszeni goście.
 • Przemawia Dyrektor Generalny Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego Pani Małgorzata Hasiewicz
 • Nowoprzyjęci policjanci.
 • Przemawia przedstawiciel związków zawodowych policjantów.
 • Kadra kierownicza dolnośląskiej Policji i zaproszeni goście.
 • Przemawia ksiądz kapelan dolnośląskie Policji.
 • Nowoprzyjęte policjantki stojące w szeregu.
 • Przemawia ksiądz protojerej Grzegorz Cebulski
 • Poczet sztandarowy
 • Przemawia nadinspektor Dariusz Wesołowski. W tle kadra kierownicza dolnośląskiej policji i zaproszeni oficjele.
 • Dowódca pododdziałów prewencji policji melduje Komendantowi Wojewódzkiemu Policji we Wrocławiu zakończenie uroczystości ślubowania.
 • Członek orkiestry policyjnej grający na instrumencie dętym blaszanym.
 • Muzyk policyjny grający na instrumencie dętym blaszanym.
 • Nowoprzyjęci policjanci obserwują koncert orkiestry policyjnej.
 • Koncert orkiestry policyjnej podczas uroczystości ślubowania.
Powrót na górę strony