Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Działania policjantów ruchu drogowego na drogach Wielkopolski

Data publikacji 28.06.2008

Początek wakacji szkolnych i początek okresu urlopowego to duże natężenie w ruchu drogowym na głównych ciągach komunikacyjnych. Właśnie w tym okresie odnotowuje się zwiększoną ilość zdarzeń drogowych, w tym także wzrost liczby zabitych osób. Jak wynika ze statystyk w znacznej większości przypadków przyczyną tragedii na drogach jest jazda z nadmierna prędkością, nie dostosowaną do warunków ruchu, nietrzeźwość, nieprawidłowe wyprzedzanie, a także nie zapięte pasy bezpieczeństwa. W związku z tym, aby zminimalizować zagrożenia bezpieczeństwa Wydział Ruchu Drogowego KWP w Poznaniu podjął inicjatywę zorganizowania na terenie województwa działań kontrolno-porządkowych.

Przeprowadzone zostały wczoraj w godzinach 14.30 – 21.00, a więc w okresie największego natężenia ruchu na drogach krajowych K-5, K-11, K-25 i K-95, czyli na drogach dojazdowych do miejscowości nadmorskich i górskich, gdzie najczęściej udają się turyści z kraju i zagranicy.

W dziesięciu miejscach wystawione były tzw. posterunki stałe, gdzie policjantów wspomagali funkcjonariusze Izby Celnej wyposażeni w sprzęt specjalistyczny oraz z psami służbowymi do wykrywania narkotyków. Zadaniem służb było przede wszystkim ujawnianie kierowców jadących z nadmierną prędkością lub po spożyciu alkoholu oraz środków odurzających. Policjanci i celnicy sprawdzali również pojazdy i poruszające się nimi osoby, a także stan technicznych samochodów. Ponadto zadaniem Izby Celnej było kontrolowanie czy nie przewożone są wyroby tytoniowe lub alkoholowe bez polskich znaków akcyzy.

Działania przeprowadzone zostały w 12 powiatach województwa wielkopolskiego. Ciągi komunikacyjne objęte działaniami patrolowały również pojazdy wyposażone w wideo-rejestratory.
Powrót na górę strony