Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Spotkanie Zastępcy Komendanta Głównego Policji z Ambasadorem Izraela w Polsce

Data publikacji 21.09.2023

Zastępca Komendanta Głównego Policji, nadinsp. Paweł Dobrodziej, był gospodarzem spotkania z Panem Yakovem Livne – Ambasadorem Izraela w Polsce. Celem spotkania było omówienie bieżącej i planowanej współpracy.

Podczas spotkania, które miało miejsce w dniu 21 września 2023 roku w Komendzie Głównej Policji, uczestnicy zgodzili się, że cyberzagrożenia, a zwłaszcza cyberprzestępczość, stanowią kluczowe wyzwanie we współczesnym świecie. Polską odpowiedzią na nie było m.in. ustanowienie w strukturach Policji Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości. Rozmówcy podziękowali za dotychczasową efektywną współpracę, bieżącą wymianę dobrych praktyk i doświadczeń, jakimi dysponują policje obu krajów w zakresie zwalczania tej kategorii przestępstw oraz wyrazili chęć wzmocnienia dalszej kooperacji.

Ważnym aspektem dzisiejszego spotkania było zabezpieczenie izraelskiej placówki dyplomatycznej. Uczestnicy wypowiedzieli się z zadowoleniem o dotychczasowej, owocnej, bilateralnej współpracy pomiędzy Komendą Główną Policji i Komendą Stołeczną Policji a Ambasadą Państwa Izrael w Polsce. Zapewnili o dalszym ścisłym kontakcie w celu zapewnienia bezpieczeństwa zarówno członkom misji dyplomatycznej, jak i wydarzeniom związanym z pobytem obywateli i dyplomatów Państwa Izrael
w Polsce.

Obie strony dały wyraz swojej gotowości do dalszych działań w kierunku umocnienia bilateralnej współpracy w walce z zagrożeniami dla bezpieczeństwa.

W spotkaniu z szefem misji dyplomatycznej uczestniczyli także: Dyrektor Głównego Sztabu Policji KGP, insp. Adam Kachel, Dyrektor Biura Międzynarodowej Współpracy Policji KGP, insp. Paulina Filipowiak oraz Zastępca Komendanta Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości, nadkom. Marcin Bednarz.

(BMWP KGP)

Powrót na górę strony