Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Stanowisko w sprawie artykułu opublikowanego przez dziennikarza Onetu

Data publikacji 25.09.2023

W związku z dzisiejszą publikacją na portalu Onet artykułu „Policyjne narkotesty fałszują wyniki. „Ilu naćpanych kierowców jeździ po polskich drogach?” pragniemy zapewnić opinię publiczną, że wskazane w artykule narkotesty nie są dowodem w sprawie, a stanowią wstępną ocenę stanu osoby badanej. Każdorazowe uzyskanie wyniku pozytywnego wymaga analizy laboratoryjnej krwi lub moczu, co dopiero daje podstawę do podjęcia dalszych czynności w stosunku do osoby podejrzanej.

Informujemy, że realizując wnioski pokontrolne Najwyższej Izby Kontroli z 2020 roku Komenda Główna Policji podjęła działania zalecane przez NIK i zakupiła narkotestery ślinowe, zgodnie z wymaganą specyfikacją i które według producenta spełniają wszelkie wymagania do rzetelnego przeprowadzenia badań na zawartość środków odurzających.

W związku z pojawiającymi się sygnałami dotyczącymi „przekłamań” w wynikach badań uwagi te niezwłocznie zgłaszane były dystrybutorowi reprezentującemu producenta. Wbrew twierdzeniom zawartym w artykule dystrybutor ma pełną wiedzę w tym zakresie przekazaną oficjalnymi pismami, jak i podczas organizowanych spotkań.

Natychmiast podjęto także działania mające na celu rzetelne ustalenie prawidłowości działania narkotestów, które koordynował i nadzorował osobiście Zastępca Komendanta Głównego Policji nadzorujący pion prewencji i ruchu drogowego. Zastępca Komendanta Głównego Policji, - niezależnie od zgłoszeń przesłanych dystrybutorowi urządzeń, jak i odbytych z przedstawicielami tej firmy spotkań - zlecił szczegółowe monitorowanie prowadzonych badań z wykorzystaniem tych narkotesterów oraz przeprowadzenie badań wewnętrznych przy wykorzystaniu laboratoriów policyjnych. Jednocześnie zobowiązano laboratoria do jak najszybszego przeprowadzenia badań zabezpieczonej krwi od osób podejrzewanych o zażycie środków odurzających, w tym kierujących pojazdami.

Podkreślenia wymaga fakt, że policja korzysta jednocześnie z trzech innych rodzajów urządzeń do analizy śliny pod kątem obecności środków odurzających, co pozwala na weryfikację na wstępnym już etapie uzyskanych wyników. Wszystkie urządzenia wykorzystywane przez Policję posiadają stosowne dokumenty, świadectwo dopuszczenia typu, a producenci urządzeń odpowiednie certyfikaty.

Należy pamiętać, że badanie narkotestem nie stanowi dowodu, a jest wstępnym testem, który w przypadku uzyskania wyniku pozytywnego wymaga każdorazowo badania laboratoryjnego. To pozytywny wynik badania laboratoryjnego jest dopiero podstawą do rozliczenia podejrzanego pod kątem prawnym.

Policjanci, którzy podczas służby wykorzystują narkotesty do kontroli osób, wobec których istnieje podejrzenie kierowania pojazdem pod wpływem środków odurzających posiadają odpowiednie przeszkolenie, a w celu nabycia umiejętności prawidłowego przeprowadzenia badania cały czas doskonalą umiejętności w tym zakresie. Do przeprowadzenia odpowiednich szkoleń z zakresu użycia narkotestów na naszą prośbę zobowiązała się również firma dostarczająca narkotesty Policji.

KGP

Powrót na górę strony