Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Skargi na postępowanie reportera Superwizjera TVN

Data publikacji 25.09.2023

CBŚP skierowało skargi do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji oraz do Rady Etyki Mediów w związku z nieprawdziwymi tezami zawartymi w reportażu Superwizjera pt. ,,Kret w CBŚP”, którego autorem jest Maciej Kuciel, dziennikarz TVN. W naszej ocenie wydawca oraz dziennikarz naruszyli podstawowe zasady etyki dziennikarskiej: prawdy, obiektywizmu oraz uczciwości.

W reportażu zamieszczono nieprawdziwe informacje uderzające w dobre imię Centralnego Biura Śledczego Policji stwierdzając, że jeden z policjantów CBŚP współpracuje z przestępcami, przekazując im ważne informacje dotyczące międzynarodowej operacji koordynowanej przez FBI i Europol.

W sprawie będącej podstawą niniejszej skargi stan faktyczny przedstawia się następująco:

22 września 2023 roku w TVN24 i na portalach internetowych Grupy Warner Bros Discovery Poland publikowano informacje zachęcające do obejrzenia materiału pt. „Kret w CBŚP”, który można było obejrzeć odpłatnie w TVN24 GO, a który został opublikowany w TVN24 w dniu 23 września br. Sam tytuł jednoznacznie wskazuje, że jeden z funkcjonariuszy CBŚP współpracował z przestępcami, przekazując im informacje z prowadzonych śledztw, co jest całkowitą nieprawdą. Materiał jest nieprawdziwy i nieetyczny, a autor Maciej Kuciel nie zadał sobie trudu rzetelnego ustalenia stanu faktycznego, łącząc w jeden temat kilka niezwiązanych ze sobą informacji w celu osiągnięcia swojego partykularnego interesu, kosztem naruszenia dobrego imienia CBŚP i dóbr osobistych służących w nim policjantów, którzy po emisji materiału spotkali się z ostracyzmem i negatywnym odbiorem opinii publicznej.

CBŚP nie boi się krytyki, jeśli faktycznie dochodzi do zdarzenia, do którego dojść nie powinno, ale nie godzi się na fałszywe oskarżenia, niepoparte absolutnie żadnymi dowodami, a wprowadzające w błąd opinię publiczną. Nigdy polskie i zagraniczne służby nie uzyskały informacji o „wycieku” danych z wspomnianej aplikacji, za które odpowiedzialny byłby funkcjonariusz CBŚP.

W naszej ocenie, autor wprowadza w błąd opinię publiczną zaburzając chronologię wydarzeń. Podsumowując, rozbieżności finansowe w Zarządzie w Olsztynie zostały ujawnione w 2020 roku, hiszpańska publikacja dotycząca rozbicia zorganizowanej grupy przestępczej przez Zarząd w Krakowie CBŚP i służby hiszpańskie ukazuje się w październiku 2020 roku po skutecznej realizacji sprawy, a dostęp do wspomnianej aplikacji, CBŚP otrzymuje pod koniec pierwszego kwartału 2021 roku, z czego wynika że nie ma korelacji między tymi trzema sprawami.

Reasumując należy kategorycznie stwierdzić, że teza, jak i tytuł reportażu są nieprawdziwe i wprowadzają w błąd odbiorcę, co jest rażąco sprzeczne z przepisami art. 10 i 12 ustawy Prawo prasowe.

Pliki do pobrania

Powrót na górę strony