Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Współpraca między NASK a CBZC – podpisano specjalne porozumienie

Data publikacji 29.09.2023

Państwowy Instytut Badawczy NASK oraz Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości skutecznie współpracują już od momentu utworzenia CBZC w styczniu 2022 roku. Obecnie współpraca ta została sformalizowana poprzez podpisanie specjalnego porozumienia.

Dzień podpisania porozumienia pomiędzy NASK a CBZC przejdzie do historii w podwójnym kontekście. Po pierwsze, będzie niewątpliwie traktowany jako początek nowego etapu współpracy dwóch ważnych instytucji aktywnie działających w obszarze zwalczania cyberprzestępczości. Z drugiej strony można go postrzegać jako finał wielokrotnych, wspólnych działań obu organizacji w ostatnich miesiącach. To efekt dobrej i bliskiej  współpracy, która wiele razy sprawdziła się już w praktyce, realnie przyczyniając się do poprawy stanu cyberbezpieczeństwa w Polsce. Dzięki obecnemu porozumieniu współpraca ta będzie kontynuowana w sposób bardziej sformalizowany.

– Już dziś chcę podziękować wszystkim pracownikom Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości za znakomitą współpracę z Państwowym Instytutem Badawczym NASK – bo rzeczywiście jest za co. Mamy za sobą wiele wspólnych projektów i przedsięwzięć, które zostały zrealizowane w ostatnich latach. Wierzę w kontynuację i umocnienie naszej współpracy na poziomie międzyludzkim oraz instytucjonalnym – podkreślił Wojciech Pawlak, dyrektor Państwowego Instytutu Badawczego NASK.

Porozumienie zostało podpisane 29 września 2023 roku w siedzibie Państwowego Instytutu Badawczego NASK. O jego randzie świadczy fakt, że ze strony NASK podpis złożył dyrektor Instytutu Wojciech Pawlak, natomiast Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości reprezentował jego komendant – nadinspektor Adam Cieślak.

– Cieszę się z tej ważnej i potrzebnej inicjatywy. Mam głęboką nadzieję, że nasze wspólne działanie, którego celem jest poprawa bezpieczeństwa cyfrowej rzeczywistości, zyska nową, lepszą jakość. Warto zaznaczyć, że już wcześniej z Państwowym Instytutem Badawczym NASK porozumienie podpisała Komenda Główna Policji, co przełożyło się na bogatą współpracę i wymianę doświadczeń. Bardzo doceniam wysokie kompetencje pracowników NASK w zakresie wykorzystania nowych technologii i rozwiązań poprawiających użytkowanie internetu. Liczymy na to, że będziemy mogli wzajemnie dzielić się wiedzą i korzystać z dobrych praktyk w rozpoznawaniu nowych trendów dotyczących zagrożeń w sieci internetowej, za co już teraz pragnę gorąco podziękować – powiedział Komendant CBZC nadinspektor Adam Cieślak.

Zakres współpracy

Współpraca, o której mowa w porozumieniu, ma być realizowana poprzez:

  • wymianę informacji o technikach i sposobach działań przestępców, a także skali ich występowania w zakresie spraw obsługiwanych przez CSIRT NASK, o ile nie są one objęte żadną ze znanych NASK tajemnic prawnie chronionych;
  • wymianę doświadczeń i pomysłów w tworzeniu oraz użytkowaniu technologii informatycznych – sprzętowych i programowych;
  • nieodpłatne użyczenie technologii informatycznych – sprzętowych i programowych, wspomagających pracę funkcjonariuszy i pracowników CBZC;
  • realizację wspólnych projektów i przedsięwzięć związanych ze zwalczaniem cyberprzestępczości, działań prewencyjnych oraz szkoleń;
  • podejmowanie wspólnych przedsięwzięć edukacyjnych, profilaktycznych oraz informacyjnych, wynikających z bieżących potrzeb.

Warto przypomnieć, że w praktyce współpraca między działającym w strukturach NASK zespołem CSIRT NASK a Centralnym Biurem Zwalczania Cyberprzestępczości realizowana była regularnie już przed podpisaniem obecnego porozumienia. Pracownicy CBZC byli także współautorami wielu publikacji realizowanych przez NASK, współprowadzili webinary, przekazywali dane statystyczne i angażowali się w wiele przedsięwzięć o charakterze edukacyjnym. Jednym z ostatnich przykładów takiej kooperacji może być poradnik dotyczący cyberbezpieczeństwa w relacjach online, zrealizowany właśnie we współpracy z CBZC. Należy też wspomnieć o obowiązującej od kilku dni ustawie o zwalczaniu nadużyć w komunikacji elektronicznej, wnoszącej rozwiązania, które mają ograniczyć m.in. możliwość podszywania się w telekomunikacji pod instytucje zaufania społecznego. NASK, UKE oraz CBZC będą ściśle współpracować w tym zakresie.

(CBZC)

Powrót na górę strony